Edituri
Cursul de perfectionare "Achizitiile publice in Romania"

 Editura CH Beck in parteneriat cu furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus® va invita sa participati la cursul de perfectionare “Achizitiile publice in Romania”, organizat la Bucuresti in perioada 18-20 octombrie 2013.


Cursul se adreseaza tuturor celor implicati in procesul de achizitie publica, incepand de la planificarea achizitiilor, derularea procedurilor de atribuire, executarea contractelor de achizitie publica, eventuale contestatii si litigii. In urma evaluarii se va obtine certificat de absolvire insotit de anexa denumita “Supliment descriptiv al certificatului”, Cod COR 241 946 – “Expert Achizitii Publice”.

Lectori:
Dominic DUMITRU – Director General UCVAP;
Corneliu BURADA - Profesor universitar doctor, expert achizitii publice;
Violeta STEFANESCU - Expert jurist si expert achizitii publice.

Tematica:
I. noutati legislative!
Legea nr. 193 din 26 iunie 2013 cu privire la ridicarea pragurilor de contractare si alte modificari importante. schimbarile preconizate. proceduri de atribuire si achizitia directa – implicatiile pragurilor valorice;
Instructiunea nr.1/2013 a ANRMAP, emisa in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin (3) lit. c) din OUG 34/2006 – importanta elaborarii unor cerinte de calificare nerestrictive;
II. noile directive europene privind achizitiile publice si impactul acestora asupra sistemului achizitiilor publice din Romania;
III. acte normative europene si nationale. Care norme prevaleaza?
IV. reguli de transparenta;
V. evitarea conflictului de interese;
VI. planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante. Programul anual ca instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare și atributii; Componenta comisiei de evaluare;
VII. tipuri de contracte – furnizare, servicii, lucrari ;
VIII. privire speciala asupra contractelor de lucrari: contractele de tip fidic; Modul de calcul al diverselor si neprevazutelor? Impactul asupra art. 122 lit. i) si 252 lit. j)
IX. autoritatile cu rol decizional in domeniul achizitiilor publice: detalierea rolului ANRMAP, UCVAP, CNSC si al instantelor judecatoresti ;
X. criterii de clarificare si selectie. evitarea cerintelor de calificare restrictive conform ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; ordinul ANRMAP nr. 171/ 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul d.a., instructiunea ANRMAP nr. 1/2013
XI. documetatia de atribuire. Factori de evaluare . Mostre, caietul de sarcini. atribuire pe loturi. Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
XII. oferta . Evaluarea ofertei;
XIII. contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv – corectarea erorilor in timp real;
XIV. participarea UCVAP la procedurile de atribuire – criterii, norme;
XV. rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
XVI. OG 14 si 15 din 2013 – cazuri de suportare de la bugetul de stat a corectiilor financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene;
XVII. notificarea achizitiilor directe in seap. incheierea contractului / acordului cadru. acte aditionale;
XVIII. acordul cadru si contractele subsecvente. acordul cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice;
XIX. solutionarea contestatiilor - CNSC.; sanctiuni pentru contestatii ;
XX. metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
XXI. managementul riscurilor in achizitiile publice.

Termen inscriere: 15- octombrie- 2013

Persoana de contact: Gabriela Banut 0728.293.767

FORMULAR DE INSCRIERE

 

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Reduceri de pana la 70%