Edituri
Norme publicate ulterior apariției ediției tipărite

Ordinele cuprinzând norme metodologice, proceduri, instrucțiuni
norme pentru organizarea activității unor instituții, precum și noua formularistică
publicate ulterior apariției ediției tipărite vor fi disponibile online GRATUIT,
în legalis debut,
în secțiunea Colecția de legi consolidate,
la adresa: www.legalis.ro/legalis/


 • O.P.A.N.A.F. nr. 581/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central
 • O.M.F.P. nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale
 • O.P.A.N.A.F. nr. 511/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
 • O.P.A.N.A.F. nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice
 • O.M.F.P. nr. 240/2017 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017
 • O.M.F.P. nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete
 • O.P.A.N.A.F. nr. 869/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 877/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
 • O.P.A.N.A.F. nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1232/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutul unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la O.P.A.N.A.F. nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1381/2017 privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
 • O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
 • O.M.F.P. nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1718/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1817/2017 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 - Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare – emis în baza art. 5 alin. (4), art. 111 alin. (2) lit. e), alin. (28), (29) din Codul fiscal și art. 342 alin. (1) și (4) din Codul de procedură fiscală
Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%