Edituri
















Corneliu Birsan prof. univ. dr.


Efectele hotararii CEDO si CJUE in dreptul intern. Analiza asupra dreptului la nediscriminare ÃŽn contextul politico-juridic actual, creat de negocierile Acordului privind aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, putem afirma că literatura de specialitate consacrată protecției drepturilor individului în plan paneuropean, cu specială privire asupra principiului egalității, se îmbogățește cu o nouă lucrare de un incontestabil interes teoretic și practic.
Autoarea își propune să analizeze critic și comparativ, astfel după cum precizează de la bun început, implicațiile și efectele pe care le au hotărârile celor două mari jurisdicții europene, Curtea de la Strasbourg și Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg, fiecare cu competențe precis determinate ce își pun pecetea asupra modului de interpretare și de aplicare a normelor juridice naționale în materia protecției drepturilor și libertăților fundamentale, în special din punctul de vedere "al respectării standardelor minime de garantare a principiului egalității și a dreptului la nediscriminare".
Lucrarea este structurată în șase capitole, după cum urmează. ÃŽn primul capitol autoarea prezintă unele considerații generale privind noțiunile de egalitate și de nediscriminare. Ea arată că egalitatea este atât de ordin moral, "dată de natură", cât și un drept subiectiv al individului, "natural și inalienabil" și că discriminarea reprezintă "o formă de negare a egalității". Apoi analizează, în cadrul aceluiași capitol, modul cum sunt garantate principiul egalității și dreptul la nediscriminare în dreptul comparat, adică atât în cadrul diferitelor sisteme de protecție universală și regională a drepturilor omului, cât și în materia dreptului civil, ca ramură a sistemelor naționale de drept.
Cel de al doilea capitol al lucrării este consacrat cercetării principiului egalității în cadrul Convenției europene a drepturilor omului, astfel cum acesta este prevăzut de art. 14, text ce interzice orice formă de discriminare în exercițiul drepturilor și libertăților garantate de Convenție și de protocoalele sale adiționale. De asemenea, sunt analizate, în cadrul aceluiași capitol, dispozițiile relativ recentului Protocol nr. 12 la Convenție, care interzice orice formă de discriminare în exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de legea națională. ÃŽn al treilea capitol al lucrării este analizat modul în care se reflectă principiul egalității în dreptul Uniunii Europene. Având în vedere scopul pentru care au fost create comunitățile europene, devenite în prezent Uniunea Europeană, autoarea prezintă evoluția protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului mai întâi în dreptul comunitar și apoi în dreptul Uniunii Europene, cu specială privire asupra interpretării și aplicării dreptului la nediscriminare consacrat de textele Tratatului privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, precum și în jurisprudența Curții de Justiție de la Luxembourg.
După cercetarea cadrului internațional în materie, în cel de al patrulea capitol autoarea prezintă modul în care este asigurată respectarea principiului egalității în sistemul național de drept. Sunt analizate atât dispozițiile constituționale, cât și cele ale altor legi în domeniu, prin raportare permanentă la jurisprudența Curții Constituționale, a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a ÃŽnaltei Curții de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești.
Cel de-al cincilea capitol al lucrării este consacrat cercetării raportului între ordinea juridică națională și ordinea juridică internațională regională europeană privitoare la respectarea principiului nediscriminării. ÃŽn cadrul acestui capitol autoarea demonstrează specificitatea "autorității de lucru interpretat" a hotărârilor jurisdicțiilor europene cunoscute. Lucrarea se încheie cu un capitol în care sunt formulate considerații finale și propuneri de lege ferenda.
Prezentul volum se înfățișează ca o adevărată lucrare de cercetare științifică, cu valențele unei monografii interesante și de actualitate, cu profunde implicații teoretice și, mai cu seamă, practice. Studiind o bogată literatură de specialitate națională și internațională, precum și un impresionant număr de hotărâri judecătorești, toate valorificate în mod corespunzător, autoarea a reușit cu seriozitate și reale calități de cercetător științific să elaboreze o monografie caracterizată prin originalitate, noutate, interdisciplinaritate și internaționalitate.
Lucrarea se prezintă ca o pledoarie în favoarea respectării, de către judecătorul național, a standardelor minimale identificate la nivelul celor două jurisdicții europene în materia protejării drepturilor omului.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%