Edituri
Corneliu Birsan, prof. univ. dr. - Judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Despre lucrarea "Obligatiile plurale"
Autor: Adriana Almasan


Obligatiile pluraleLucrarea care vede azi lumina tiparului – si care a fost alcătuită, mai întâi, ca o exemplară teză de doctorat – reprezintă o cercetare cu caracter monografic – la stirea noastră prima completă în literatura juridică română – a obligațiilor plurale în dreptul civil si comercial român. Când spunem dreptul civil subliniem că, în mod judicios, autoarea a avut în vedere raporturile juridice civile în ansamblul lor, prin cuprinderea în materia cercetată atât a aplicațiilor ei în domeniul dreptului familiei, cât si în dreptul transporturilor.

Materia examinată este structurată potrivit logicii impusă de obiectul cercetării: într-o primă parte, firesc, restrânsă, este analizată pluralitatea de obiecte, iar în cea de a doua, tot firesc, incomparabil mai extinsă, este analizată pluralitatea de subiecte, în care autoarea se opreste asupra obligațiilor divizibile, apoi asupra celor indivizibile, solidare si in solidum. Fiecare dintre aceste categorii distincte de obligații cu pluralitate de subiecte este cercetată amănunțit, prin evidențierea caracteristicilor esențiale, a domeniului de aplicație, a efectelor produse si a specificității raporturilor juridice obligaționale la care ea dă nastere. Nu sunt pierdute din vedere nici corelațiile ce se pot face între aceste tipuri de obligații cu pluralitate de subiecte. Lucrarea se încheie cu unele propuneri de lege ferenda, precum si cu o scurtă prezentare a reglementărilor cuprinse în recentul proiect de cod civil, aflat în prezent pe masa corpurilor noastre legiuitoare.

Expunerea problemelor din domeniul obligațiilor plurale este clară, precisă, pertinentă si, lucru poate mai rar întâlnit, plină de personalitate. Într-adevăr, la ceea ce se obisnuieste a se face într-o asemenea lucrare volumul de față adaugă exprimarea directă si uneori chiar curajoasă a opiniilor proprii ale autoarei, cu privire la toate aspectele controversate în materie. Astfel, rețin atenția în mod special analizele privitoare la însăsi existența si natura juridică a obligațiilor in solidum în dreptul civil român. Desigur, respectăm întru totul punctul de vedere exprimat de autoare, în sensul că se poate vorbi si în dreptul civil român, în privința răspunderii civile delictuale a comitentului pentru fapta prepusului, despre răspunderea in solidum a comitentului împreună cu prepusul său față de victima faptei prejudiciabile. Ni se pare însă că, atâta vreme cât fundamentarea întregii răspunderi civile delictuale în dreptul nostru civil este dată de ideea de culpă, dispozițiile art. 1003 C. civ. îsi găsesc din plin aplicare. Autoarea voieste a depăsi dificultățile punctului de vedere exprimat prin formularea unor propuneri de lege ferenda chiar si în privința efectelor obligațiilor in solidum. Ne întrebăm însă tocmai dacă de lege ferenda nu ar trebui evitate posibilitățile ce ar conduce la crearea categoriei obligațiilor solidare imperfecte.

Meritul autoarei însă în a-si argumenta temeinic punctele de vedere proprii susținute este incontestabil. O altă calitate a lucrării este stilul accesibil si limpede, ceea ce face dovada unei maturități stiințifice care o onorează pe autoare si o situează în rândul unei promițătoare generații de tineri juristi, a căror pasiune pentru stiința dreptului este dătătoare de speranță.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%