Edituri
Flavius-Antonius Baias, conf. univ. dr

Despre lucrarea "Noul Cod de procedura civila. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii si explicatii"
Autori:
Liviu-Alexandru Viorel - Avocat in Baroul Bucuresti
Georgeana Viorel - Judecator - Judecatoria Ploiești


Lucrarea "Noul Cod de procedură civilă. Comentarii și explicații", realizată de Liviu-Alexandru Viorel și Georgeana Viorel și publicată de prestigioasa editură C.H. Beck, poate să pară o întreprindere temerară, cel puțin din trei motive.
Mai întâi, este vorba de "îndrăzneala" unor tineri juriști, care au absolvit facultatea de drept relativ recent, de a realiza un comentariu exhaustiv al unuia din cele mai importante acte normative ale oricărui sistem de drept: Codul de procedură civilă; se adaugă la aceasta faptul că este vorba de un nou cod, ale cărui texte nu s-au aplicat încă și, deci, nu au beneficiat de clarificările îndeobște aduse normelor juridice de analiza doctrinară și aplicarea lor jurisprudențială.
 Apoi, volumul I al lucrării (proiectată, ambițios, să apară în patru tomuri succesive) vede lumina tiparului într-un moment în care soarta Noului Cod de procedură civilă pare să fie mai mult decât incertă: adoptat în 2010 și prevăzut să se aplice de la 1 septembrie 2012, intrarea în vigoare a acestui act normativ fundamental pentru funcționarea instanțelor judecătorești a fost amânată, în cea mai "bună" tradiție a legiferării din ultimii 15 ani, printr-o ordonanță de urgență, pentru 1 februarie 2013. Iar ultimele poziții publice ale vremelnicilor responsabili din sistemul justiției, care evocă drept dată a intrării în vigoare anul 2016, par să indice mai curând intenția de a-l vedea aplicat "la calendele grecești"... ÃŽn aceste condiții, intenția de a comenta și explica un act normativ, despre care nu se știe dacă va fi aplicat vreodată, pare sortită să rămână mai curând un exercițiu intelectual al autorilor, fără șanse reale de a deveni un instrument pragmatic, la îndemâna celor chemați să aplice legea...
ÃŽn sfârșit, dacă în ce privește legea substanțială (Codul civil) literatura juridică română nu a cunoscut o operă completă de comentare și adnotare (cu excepția monumentalului și etern utilului "Cod al lui Hamangiu", apărut în perioada interbelică, în nouă volume), în domeniul dreptului procesual există, deja, o tradiție în acest sens: începând cu lucrarea lui Em. Dan (apărută în trei ediții, la începutul sec. XX), continuând cu opera lui Grațian Porumb (publicată în anii 1960-1962) și terminând cu comentariile realizate de profesorul Ioan Leș și apărute la aceeași editură C.H. Beck (enumerarea, exemplificativă, nu vrea să diminueze "“ prin omisiune "“ valoarea altor opere asemănătoare, publicate la alte edituri în ultimii ani). Așa fiind, aceste precedente de excepție fac cu atât mai dificilă (prin comparația pe care o va face cititorul exigent) încercarea de a realiza un comentariu al Noului Cod de procedură civilă.
Cei doi tineri autori depășesc însă, în mod lăudabil, toate aceste dificultăți.
Prin pregătirea și performanțele lor profesionale de până acum, ca și prin articolele și studiile publicate (îndeosebi în domeniul procedurii civile), dovedesc că fac parte din acea categorie de practicieni ai dreptului care nu ignoră, cu periculoasă suficiență, teoria, ci "“ dimpotrivă "“ sunt conștienți de faptul că neliniștea și îndoiala pe care le ridică, adesea, un text de lege sau o problemă practică, nu pot fi cu adevărat fertile decât dacă sunt tratate din perspectivă teoretică.
Cât privește incertitudinea care pândește acum soarta Noului Cod de procedură civilă, cei doi autori par să și-o asume, anunțând o lucrare în patru volume, ceea ce vădește o încredere în valoarea noii reglementări (pe care nu ezită să o critice, atunci când li se pare necesar) "“ încredere egală, probabil, ca intensitate, cu neîncrederea simetrică a celor ce se opun intrării în vigoare a acestui act normativ.
Iar precedentele doctrinare ilustre nu au avut rolul să îi descurajeze, ci "“ din nou: dimpotrivă "“ au constituit, alături de restul doctrinei, surse de inspirație obligatorii, pe care le-au valorificat într-o manieră onestă din punct de vedere științific. De altfel, valoarea lucrării este dată, dincolo de analiza clară și lămuritoare a fiecărui text, tocmai de amploarea surselor bibliografice, doctrinare și jurisprudențiale folosite. Iar în privința jurisprudenței, se cuvine evidențiat faptul că este utilizată atât practica judiciară a tuturor instanțelor românești (de la judecătorii până la instanța supremă), cât și "“ într-o proporție cu adevărat remarcabilă "“ aceea a instanțelor europene: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de la Luxemburg, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la Strasbourg.
Am convingerea că, dacă Noul Cod de procedură civilă va fi "lăsat" să intre în vigoare "“ așa cum ar fi firesc "“, iar Liviu-Alexandru și Georgeana Viorel își vor realiza proiectul de a-l comenta în întregime, lucrarea lor va fi una dintre cele mai bune de acest gen, fiind indispensabilă oricărui practician al dreptului, dar și teoreticienilor preocupați de știința dreptului procesual civil.
Iar asta mă face să fiu mândru că autorii sunt absolvenți ai Facultății de Drept a Universității din București.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%