Edituri
Gheorghita Mateut, prof. univ. dr.

Despre lucrarea "Libertatea de apreciere a judecătorului în materia sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate"
Autor: Dalina Groza


Libertatea de apreciere a judecatoruluiLucrarea doamnei Dalina Groza a constituit teza de doctorat a acesteia și reprezintă în mod real și evident o realizare științifică importantă în peisajul doctrinar din România, care se remarcă prin rigoarea conceptelor și prin soluții originale, contributive în problematica abordată.

Fundamentându-și demersul științific pe multi-disciplinaritate (Psihologie și Drept), pe experiența sa practică de peste un deceniu în sfera probațiunii, pe valorificarea jurisprudenței interne și a numeroase surse bibliografice interne și internaționale la care face trimitere, precum și pe aderența sa intelectuală și afectivă la evoluția sistemului de probațiune din România, autoarea abordează, într-o deosebit de originală și reușită exprimare, o temă juridică extrem de subtilă, dar de o permanentă actualitate, care vizează cel mai semnificativ moment al actului de înfăptuire a justiției, și anume acela al deciziei pe care judecătorul, în singurătatea camerei de deliberare și în acord cu propria sa libertate de apreciere, se vede obligat să o pronunțe, cu anticiparea mentală a consecințelor hotărârii sale și plecând de la premisa că scopul procesului penal ori scopul pedepsei poate fi atins și prin sancțiuni sau măsuri neprivative de libertate, cu condiția ca acestea să fie corect individualizate. Această hotărâre trebuie să fie temeinică și legală, dar dificultatea luării ei este covârșitoare, întrucât, doar în acest moment de o majoră importanță, judecătorul trebuie să asigure un echilibru dinamic între puterea pe care legea i-a încredințat-o pentru a face cu adevărat dreptate și propria sa vulnerabilitate și fragilitate datorate inerent condiției sale umane.

Relevăm acuratețea și conciziunea, pertinența și străduința remarcabilă cu care, în această lucrare, sunt inventariate aspectele benefice ale sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate pe care la această dată le regăsim reglementate, mai mult sau mai puțin inspirat, în legislația penală națională. Prin aceasta, autoarea aduce în mod evident o valoroasă contribuție la analiza actualului cadru legislativ în materie penală, referitor la sancțiunile și măsurile comunitare, pe care a căutat să le prezinte ca o opțiune viabilă și adesea mult mai eficientă în raport cu măsurile consacrate, care plasează automat în stare de detenție pe cel care a încălcat legea penală.

Lucrarea de față este structurată în cinci capitole și se prezintă într-o armonioasă abordare a subiectului tratat, pe care autoarea reușește în mod inspirat să-l prezinte cititorului avizat. Primul capitol intitulat „Dileme și principii” ne oferă, mai întâi, o abordare personală și în același timp elaborată din punct de vedere al psihologiei judiciare, teoriilor criminologice și teoriilor penologice, asupra unor dileme conceptuale asociate libertății de apreciere în materia sancțiunilor și măsurilor comunitare. Apoi, deosebit de reușită se remarcă a fi prezentarea sintetică a principiilor aplicabile în materie, dintre care menționăm principiul proporționalității, al condiționării, sau al determinării temporale, ori cel al consistenței interne și externe, al autodeterminării, sau cel al modelării pro-sociale.

Cel de-al doilea capitol al lucrării abordează probațiunea, ca un ansamblu de sancțiuni și măsuri comunitare, precum și serviciul de probațiune analizat ca autoritate de implementare. În acest context, autoarea se oprește în mod pertinent asupra tuturor fazelor procesului penal: faza procedurilor pregătitoare (pre-trial stage), cea a procedurilor decizionale (trial stage, pre-sentence stage) și cea a procedurilor de executare (enforcement stage), ultima secțiune a capitolului fiind rezervată prezentării modului specific de asimilare a probațiunii în cinci state membre ale Uniunii Europene, respectiv: Regatul Unit al Marii Britanii, Cehia, Estonia, Bulgaria și evident, România.

Intitulat „Dificultăți de asimilare a probațiunii în procedurile penale interne actuale și modalități de surmontare”, cel de-al treilea capitol se remarcă pe drept cuvânt ca o valoroasă și originală contribuție pe care autoarea reușește să o aducă în domeniul asupra căruia s-a oprit cu o reală competență și lăudabilă preocupare. Vădind o profundă înțelegere a subiectului și manifestând reale valențe de cercetător științific, autoarea pune în evidență impedimentele constatate în procesul de asimilare a probațiunii în procedura penală română în vigoare la acest moment. Astfel, cu rigurozitatea științifică și minuțiozitatea care o caracterizează, autoarea analizează dificultăți reale constatate în implementarea sancțiunilor și măsurilor comunitare, în cei 14 ani de experiență profesională acumulată în domeniu, care, de altfel, coincid cu vârsta probațiunii în România (1997-2011), optând, în mod inspirat, pentru prezentarea acestor dificultăți concrete, cu raportare directă la fiecare dintre cele trei faze ori etape distincte ale procesului penal, valorificând o impresionată jurisprudență nepublicată și finalizându-și analiza prin numeroase propuneri de lege ferenda, în sensul surmontării dificultăților practice identificate.

Constituie o autentică și valoroasă contribuție științifică aportul personal pe care autoarea reușește să-l aducă, în capitolul patru al lucrării, rezervat prezentării „tabloului legal” al sancțiunilor și măsurilor comunitare, cu referire expresă la „aparatul legal” al libertății de apreciere a organului judiciar penal. Astfel, autoarea realizează o sugestivă prezentare a actualelor instituții penale și procesual penale care pot fi considerate sancțiuni și măsuri comunitare, fiind remarcabilă și analiza acelor instituții penale și procesual penale neprivative de libertate care au doar aparența de sancțiuni și de măsuri comunitare. Ultima secțiune a acestui capitol reprezintă o incursiune analitică în premieră în sfera instituțiilor reglementate de noul Cod penal și noul Cod de procedură penală (adoptate prin Legea nr. 286/2009, respectiv Legea nr. 135/2010), analiză care, situându-se înainte de intrarea în vigoare a acestora, oferă, pe de o parte, o imagine anticipativă a dificultăților cu care se va confrunta atât organul judiciar decident, cât și serviciul de probațiune – ca autoritate de implementare a sancțiunilor și măsurilor comunitare, iar, pe de altă parte, un set de propuneri de optimizare sau de clarificare a normei organice și care au aptitudinea de a fi valorificabile, cu ocazia elaborării de către legiuitor a normelor speciale în materie.

Capitolul cinci, intitulat „Oglinda psihologică a sancțiunilor și măsurilor comunitare. Aparatul psihologic al libertății de apreciere”, întregește în mod reușit considerațiile teoretice și practice pe care le regăsim în conținutul capitolelor anterioare, prezentând două studii experimentale, ale căror rezultate converg spre concluzia că o bună administrare a sancțiunilor și măsurilor comunitare necesită o mult mai serioasă dovadă a înțelegerii de către organul judiciar a premiselor și consecințelor asociate acestui gen de sancțiuni și măsuri, precum și o mult mai intensă colaborare între organul judiciar – care își exersează libertatea de apreciere și serviciul de probațiune – care nu va putea suplini, doar prin entuziasmul unei resurse umane proprii limitate numeric, absența sau deficitul unor soluții tehnice adecvate (sub aspectul legislației, al resurselor logistice, umane și comunitare).

În concluzie, apreciem că prezenta lucrare se remarcă drept o valoroasă contribuție la analiza acestui interesant și încă atât de puțin abordat subiect, care, însă, va deveni în curând de o importanță covârșitoare și va suscita un interes pe măsură, în condițiile în care noile Coduri penal și de procedură penală lărgesc sfera de aplicabilitate a sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate, iar viitorul justiției penale se deschide tot mai generos pe ruta „Organ judiciar decident (judecătorul, prin excelență și procurorul, după caz) – Autoritate de implementare (serviciul de probațiune) – Beneficiar – Comunitate”.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%