Edituri
Prof. dr. Valerian Cioclei

Despre lucrarea: Protecția dreptului de autor în dreptul penal
Autor: Lucian-Traian Poenaru


Protectia dreptului de autor in dreptul penal Lucrarea domnului Lucian Poenaru, Protecția dreptului de autor în dreptul penal, abordează o temă de un real și actual interes științific, iar autorul aduce o contribuție originală în cercetarea temei, atât din punct de vedere teoretic, fundamental, cât și din punct de vedere practic, aplicativ.

În privința interesului științific al lucrării trebuie amintit mai întâi că, în plan legislativ intern, răspunderea penală pentru încălcarea drepturilor de autor își are rădăcinile în primul Cod penal modern, cel de la 1864, care sancționa prin amendă delictul de contrafacere a operelor literare și artistice. O primă incriminare specială, în afara Codului, a fost prevăzută prin Decretul nr. 321/1956, dar o reglementare sistematică și cu aspirații de coerență s-a realizat abia prin Legea nr. 8/1996.

Deși au trecut aproape două decenii de la adoptarea acestei reglementări, iar în acest interval legea a cunoscut numeroase modificări ce au vizat adaptarea ei la necesitățile de ordin practic, jurisprudența în materie s-a dezvoltat de o manieră firavă, ce nu reflectă nici pe departe amploarea fenomenului infracțional în domeniu.

Nici doctrina nu este abundentă pe această temă, deși dificultățile de analiză teoretică, precum și cele de natură practică, privind aplicarea dispozițiilor legale, sunt numeroase.
Starea de fapt actuală în domeniul protecției penale a drepturilor de autor ar putea fi caracterizată într-o frază în felul următor: Există, pe de o parte, un fenomen infracțional în continuă dezvoltare și diversificare, rămas în mare măsură în zona cifrei negre a criminalității, iar, pe de altă parte, există o jurisprudență timidă și inconsecventă alături de o doctrină insuficientă.
În acest context, tema pe care autorul și-a propus să o analizeze în lucrarea de față prezintă, din start, un interes științific evident, atât în planul teoretic, al cercetării fundamentale, cât și în planul practic, al cercetării aplicative.

În ceea ce privește contribuția originală a lucrării este de subliniat, în primul rând, maniera în care autorul a înțeles să structureze lucrarea. În condițiile în care sistematizarea incriminărilor la nivel legal prezintă mari carențe, lucrarea propune o abordare neconvențională, în sensul că analiza infracțiunilor nu urmează succesiunea articolelor din lege, ci are la bază alte criterii, legate de obiectul juridic sau de configurația elementului material.

Amprenta capacității științifice, proprii autorului, poate fi remarcată și din tratarea multidisciplinară a unora dintre instituțiile analizate. O astfel de abordare, în care autorul face dovada unei înțelegeri complexe a domeniului cercetat, este singura în măsură să aducă unele lămuriri necesare, în multe dintre problemele controversate pe care tema cercetată le presupune. De altfel, deși au mai fost lucrări ce au analizat incriminările din domeniul drepturilor de autor, o astfel de abordare este, după câte știu, singulară în doctrina juridică actuală.

Un alt aspect ce merită a fi subliniat la capitolul contribuție originală este spiritul critic manifestat cu privire la unele carențe legislative. Un exemplu în acest sens îl reprezintă constatarea suprapunerii existente între textul contravențional, ce vizează comunicarea publică fără autorizare a operei [art. 1392 lit. f) din Legea nr. 8/1996] și textul incriminator, ce vizează punerea la dispoziția publicului fără drept a operelor [art. 1398 din Legea nr. 8/1996]. Un alt exemplu este critica ce se aduce art. 140 alin. (1) lit. b), sub aspectul faptului că acesta incriminează (doar) închirierea unei opere fără consimțământul titularului, lăsând nesancționată închirierea unei copii ale aceleiași opere. În același sens pot fi date și alte exemple.

Spiritul exigent este manifestat și față de aplicarea greșită, în practică, a unor dispoziții legale. În acest sens, multe soluții din jurisprudența în materie trec prin filtrul critic al autorului. Lucrarea nu se rezumă doar la o simplă constatare a deficiențelor; autorul se implică în efortul de identificare a unor soluții pentru rezolvarea acestora.

Propunerile formulate de lege ferenda, precum și cele legate de corecta rezolvare a unor situații concrete apărute în practică sunt și ele de natură a contribui la originalitatea lucrării.
Astfel, pe lângă unele elemente teoretice extrem de interesante și pertinente ale analizei efectuate pe parcursul lucrării, propunerile menționate anterior, chiar dacă față de unele dintre ele pot exista rezerve, reprezintă o valoroasă contribuție pe care lucrarea o aduce în domeniul aplicativ al temei cercetate.

Am convingerea că această lucrare va deveni, în scurt timp, un instrument indispensabil pentru toți ce vor să aprofundeze tema protecției drepturilor de autor în domeniul dreptului penal, fie că o vor face din rațiuni teoretice, fie că vor căuta unele soluții practice legate de această temă.

Prof. dr. Valerian Cioclei

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%