Edituri
Prof. univ. dr. Constantin Mitrache, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Despre lucrarea: Participația în dreptul penal


Autor: 
Răzvan Horațiu Radu


Lucrarea „Participația în dreptul penal” elaborată de domnul Răzvan Horațiu Radu se prezintă ca o monografie închegată asupra unei instituții de drept penal importante, este scrisă la nivel științific ridicat și oferă cititorului o largă și competentă informație științifică utilă în înțelegerea instituției și în aplicarea corectă a acesteia.

Demersul științific realizat de autor a urmărit nu doar prezentarea instituției participației penale sub diferite aspecte, așa cum a fost examinată în literatura de specialitate, ci și de a evidenția permanent opiniile la care a achiesat ori pe care le-a propus întotdeauna cu argumente științifice convingătoare.

Prin această lucrare autorul examinează o problemă importantă, veche și permanent nouă a teoriei și practicii judiciare cu privire la participația în dreptul penal, problemă care preocupă deopotrivă statele, dar și organizațiile internaționale pentru crearea cadrului juridic eficient de combatere a fenomenelor infracționale transnaționale care se manifestă tot mai periculos și care îmbracă forme de: terorism, criminalitate organizată, pornografie infantilă, trafic de stupefiante, trafic de ființe umane, corupție etc.

Instituția participației penale a mai fost examinată cu caracter monografic în literatura de specialitate, aspect care a constituit pentru autor o provocare de a cerceta sub alte aspecte, dintr-o perspectivă proprie, problemele teoretice și de practică judiciară în materie și să confere tezei un pronunțat caracter personal, prin opiniile exprimate la problemele controversate ca și prin concluziile la care a ajuns.

Consultând o bogată literatură juridică de specialitate română și străină, ca și o practică judiciară adecvată, autorul a reușit să prezinte închegat și la un înalt nivel științific problemele complexe ale participației penale și să confere tezei, prin contribuțiile personale, un caracter autentic de îndrumar teoretic și de practică judiciară în materia participației penale.
Autorul și-a propus și a reușit să realizeze o analiză complexă a participației penale începând cu istoricul instituției, a condițiilor de existență ale acesteia, a formelor pe care le cunoaște în dreptul penal român, a teoriilor elaborate în materie cu privire la reglementările ce s-au succedat și a practicii judiciare care este sistematizată și analizată critic.

Examinarea instituției participației penale a cuprins și incidența acesteia cu alte instituții de drept penal ca: aplicarea legii penale în timp, amnistia, grațierea și răspunderea penală a persoanei juridice.

Analiza realizată de autor a avut în vedere și aspecte de drept comparat pe care le-a sistematizat corect și la nivel științific, oferind informații pertinente privitor la tendințele în materia reglementării participației penale în contextul cooperării internaționale.

Subliniem, de asemenea, atenția acordată de autor reglementării participației penale în Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009).
Autorul examinează formele participației penale prevăzute în legislația altor state, particularitățile acestora pentru a desprinde concluzii pertinente privind evoluția legislației în aceste țări în materia examinată și oferă cititorului o bogată informație necesară pentru teoria și practica judiciară.

O atenție deosebită acordă autorul problemelor ce privesc cooperarea internațională în cadrul Uniunii Europene în materia examinată și sunt prezentate unele Decizii-cadru (J.A.I.) ale Consiliului Uniunii Europene pe probleme ce privesc: combaterea terorismului, lupta împotriva crimei organizate, stabilirea dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, privind combaterea corupției din sectorul privat, privind atacurile împotriva sistemelor informatice, de combatere a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, precum și pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave.

Deciziile-cadru prezentate mai sus sunt urmate de analiza unor directive ale Parlamentului European și ale Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia și de protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Examinarea cooperării internaționale este întregită de prezentarea contribuțiilor în materie realizată în cadrul Asociației Internaționale de Drept Penal (A.I.D.P.).

Lucrarea se încheie cu scurte concluzii în care autorul prezintă principalele idei pe care le-a urmărit în cercetarea realizată și rezultatele la care a ajuns, evidențiind încă o dată, problematica participației penale și a necesității unei cunoașteri aprofundate a acesteia, pentru o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale, pentru apărarea valorilor ocrotite de legea penală dar și a drepturilor și libertăților cetățenești.

Lucrarea constituie un valoros îndrumar teoretic și de practică judiciară în materie, util deopotrivă teoreticienilor, practicienilor juriști ca și tuturor celor interesați în cunoașterea instituției participației penale.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%