Edituri
prof. univ. dr. h. c. Ioan Alexandru, Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A

Despre lucrarea: Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale
Autor: Cătălin-Silviu Săraru


Fenomenul administrativ a constituit întotdeauna o zonă a activității umane de un maxim interes pentru cercetarea științifică juridică, dată fiind importanța acesteia pentru buna funcționare a autorităților și a serviciilor publice, vitale organizării normale a vieții oamenilor.
Intitulată Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale în materia Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 lucrarea prezintă sistematic și comentează critic 235 decizii ale acestei înalte instanțe de contencios constituțional, constituind un excelent exemplu de abordare complexă, oferind studenților, dar și practicienilor din administrație și justiție un instrument de înțelegere profundă a ceea ce numim activitatea administrativă în stat.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Lucrarea  domnului lector univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru, care prin această nouă carte se anunță a fi un remarcabil cercetător, reprezintă un demers unic în peisajul doctrinei juridice românești și credem că își extrage excelenta expertiză în domeniu, nu doar din cercetarea livrescă – de altfel de mare amploare – ci și din activitatea directă pe care o desfășoară nu doar la catedră, ci și ca avocat.
Este adevărat că după intrarea în vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 au fost publicate comentarii legislative și culegeri de jurisprudență. Însă credem că până acum s-a cam neglijat un aspect extrem de important, și anume faptul că în decursul celor zece ani de la apariția Legii nr. 554/2004, numeroase prevederi ale acesteia au fost supuse controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, iar prin unele din deciziile adoptate au fost admise excepțiile de neconstituționalitate ridicate, astfel încât legiuitorul a fost obligat să schimbe însăși filosofia reglementării pentru a pune de acord textul legii cu deciziile Curții.
Această carte, rod al unei documentări ample și urmare a unei analize de excepție, vine să acopere tocmai acest gol și să pună în valoare opiniile exprimate în deciziile Curții cu ocazia soluționării unor excepții de neconstituționalitate și să realizeze un comentariu critic al acestora.
Cartea cuprinde două părți. În partea I intitulată „Considerații introductive” sunt analizate: rolul Curții Constituționale de instanță de contencios constituțional, forța juridică a deciziilor Curții Constituționale, controlul exercitat de Curtea Constituțională asupra constituționalității prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și condițiile de admisibilitate ale excepțiilor de neconstituționalitate subliniate de Curtea Constituțională în deciziile pronunțate în materia Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
În partea a doua sunt analizate deciziile pronunțate de Curtea Constituțională a României în legătură cu reglementările cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Deciziile Curții Constituționale sunt grupate pe tematici și paragrafe, corespunzător fiecărui articol din Legea nr. 554/2004. Fiecare paragraf ilustrează o problemă din practica Curții Constituționale însoțită de un comentariu al autorului.
Comentariile realizate de autor sunt redactate dintr-o perspectivă critică, deciziile Curții Constituționale fiind supuse unui examen din perspectiva legislației, doctrinei și jurisprudenței de drept intern și comparat. În multe cazuri demersul autorului este însoțit de propuneri de lege ferenda.
Deosebit de importantă este analiza originală a deciziilor Curții Constituționale în corelație cu hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție, autorul opinând, în această problemă, pentru teza potrivit căreia deciziile Curții Constituționale fiind opozabile erga omnes, ele trebuie să fie respectate inclusiv de instanțele de judecată de orice grad. Prin urmare, Înalta Curte de Casație și Justiție este obligată și ea să pună în aplicare deciziile Curții Constituționale.
Originalitatea propunerilor formulate pe parcursul lucrării, care se disting prin solida lor argumentare și documentare ilustrează cultura juridică și administrativă de excepție a autorului, avocat și cadru didactic universitar.
Lucrarea  Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale în materia Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 constituie o cercetare științifică valoroasă și extrem de utilă prin care autorul aduce o contribuție substanțială la clarificarea unor probleme de contencios administrativ.
 
prof. univ. dr. h. c., dr. Ioan Alexandru,
Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A.

Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Reduceri de pana la 70%