Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Alexandru Boroi

S-a născut la 20 octombrie 1952, comuna Roata, judeţul Giurgiu.

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1980); Doctor în drept cu teza „Infracţiuni contra vieţii” (1996).

Activitate: asistent universitar (1983-1991); lector universitar (1991-1996); confe­renţiar universitar (1996-2001); profesor universitar (din 2001); conducător de doctorat (din 2004); con­du­cător master „Ştiinţe penale” (din 2004); secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept (1992-1996); şef catedră drept penal (1996-1997; 2000-2008); prodecan Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; membru al Senatului Academiei şi al Con­siliului Facultăţii; membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale; membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal; membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului Internaţional Biografic Cambridge; membru în Comisia de analiză a con­testaţiilor pentru posturile didactice de profesor şi conferenţiar din cadrul Consi­liului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Minis­terului Educaţiei şi Cercetării; membru al Institutului de Ştiinţe Admi­nis­trative „Paul Negulescu”, Sibiu; membru în comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. pentru confir­marea titlurilor de Doctor şi a calităţii de I.O.S.U.D., la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cursuri şi specializări: curs postuniversitar – Ştiinţe penale (1985); Drepturile omului în administrarea jus­­tiţiei – curs organizat la Bucureşti de Naţiunile Unite (1993); Traficul de stupefiante – curs (Stockholm, 1995); Congresul Româno-American (Montreal, 2001); Simpozion privind Dreptul penal european (Friburg, 2003); Curs la Centrul de pregătire a cadrelor de poliţie (Munster, 2004); Conferinţa inter­na­ţională organizată de Grupul European pentru Administraţie Publică (Berna, 2005); Conferinţa internaţională organizată de Institutul Internaţional de Ştiinţe Adm­i­nis­­trative (Berlin, 2005).

Publicaţii: Autor şi coautor a peste 76 de cursuri şi monografii, dintre care: „Drept penal. Partea gene­r­ală”; „Drept Penal. Partea specială”; „Infracţiuni contra vieţii”; „Drept procesual penal”; „Infracţiuni contra unor relaţii privind convieţuirea socială”; „The infan­ticide and wilful murder in the romanian penal law”; „Dreptul penal al afa­cerilor”; „Infrac­ţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi comba­terea traficului ilicit de droguri”; „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală”, în colaborare cu I. Rusu (2008); „Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal” (2014); „Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal” (2014); „Practică judiciară în materie penală – Drept Penal. Partea Generală” (2013), Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală (2016), Fișe de drept penal pentru admiterea în magistratură și avocatură (2019). Autor şi coautor a peste 90 articole şi studii. Prezentarea a peste 51 de comu­nicări ştiinţifice în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale. Director şi membru în mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică.

Distincţii: Pentru contribuţii în domeniul dreptului penal a fost inclus de către Centrul Internaţional Biografic Cambridge în lucrarea „Who’s Who in the 21th Century” cu atribuirea medaliei aferente (2001); Premiul „Vintilă Dongoroz” în domeniul Dreptului penal acordat de Uniunea Juriştilor din România (2002, 2006); Premiul „Vespasian Pella” în domeniul Dreptului penal acordat de Uniunea Juriştilor din România (2008), Premiul „Vintilă Dongoroz” în domeniul dreptului penal al Uniunii Juriștilor din România (2016).

Publicațiile acestui autor

Preț redus: 25,42 RON Preț: 29,90 RON

Reducere: 15%

Preț redus: 35,00 RON Preț: 69,90 RON

Reducere: 50%

Disponibil pentru pre-comandă

Coordonator Alexandru Boroi
Preț redus: 74,50 RON Preț: 149,00 RON

Reducere: 50%

Autor(i) Alexandru Boroi
Preț redus: 111,30 RON Preț: 159,00 RON

Reducere: 30%

Coordonator Alexandru Boroi
Preț redus: 160,65 RON Preț: 189,00 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Alexandru Boroi
Preț redus: 169,15 RON Preț: 199,00 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Alexandru Boroi
Preț redus: 174,30 RON Preț: 249,00 RON

Reducere: 30%

Coordonator Alexandru Boroi
Preț redus: 181,90 RON Preț: 214,00 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Alexandru Boroi
Preț redus: 228,65 RON Preț: 269,00 RON

Reducere: 15%

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x