Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Analele Universitatii din Bucuresti - Seria Drept, 2017

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1011-0623
Număr pagini: 214
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 7718
Data apariției: 04.01.2018
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Analele Universității din București. Seria Drept
Preț redus: 84,15 RON Preț: 99,00 RON

Reducere: 15%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Analele Universității din București - Seria Drept, 2017
Începând cu anul 2014, revista Analele Universității din București, seria Drept, va fi publicată într-un singur număr pe an. În cele peste 250 de pagini ale revistei se regăsesc rubricile tradiționale (Profesori invitați, Doctrină, Tineri cercetători, Jurisprudență și Varia), precum și noi rubrici (de exemplu, Concursuri, Conferințe).


Despre lucrare

La rubrica Profesori invitați, doamna Anne PONSEILLE prezintă un articol legat de motivarea alegerii pedepsei de către judecător în dreptul penal francez, care a reprezentat până de curând o cerință legală excepțională. Principiul era acela al absenței motivării sentinței. Excepția consta în motivarea sentinței, cerință justificată de necesitatea impunerii anumitor pedepse. În același timp, legislativul putea să impună judecătorului să motiveze pe ce considerente nu a pronunțat obligarea părții condamnate și la executarea altor pedepse. Fără a mai aștepta intervenția legislativului, Curtea de Casație franceză a dezvoltat o jurisprudență încă de la începutul anului 2017, ceea ce tinde să fie în direcția generalizării motivării hotărârilor de către judecători. Domnii Nick JONES, Rick RUDDELL și John WINTERDYCK prezintă un studiu legat de factorii economici, sociali, politici și infracționali care sunt implicați în condamnarea la executarea pedepsei cu închisoarea. În articolul său, domnul İbrahim Ö. KABOĞLU prezintă schimbările politice și constituționale care au avut loc în Turcia începând cu 15 iulie 2016. În timp ce starea de urgență a fost proclamată pentru a reinstaura ordinea publică perturbată de tentativa de lovitură de stat militară, o modificare a Constituției, destinată să suprime regimul parlamentar a fost adoptată în circumstanțe excepționale. Articolul analizează practica instaurării stării de urgență, atât din perspectiva prevederilor constituționale, cât și din cea a Convenției europene a drepturilor omului. În al doilea rând, sunt analizate modificările constituționale, care sunt foarte radicale prin raportare la continuitatea ordinii constituționale, întinderea în timp a efectelor acestei modificări, procedura adoptată și cerințele statului de drept. În cele din urmă, autorul se întreabă dacă această „nouă ordine” este sustenabilă într-o organizație politică concepută ca un stat democratic, bazat pe domnia legii și pe respectarea drepturilor omului.

La rubrica de Doctrină, doamna prof. univ. dr. Simona GHERGHINA prezintă un studiu cu privire la riscul de construire ca parte a riscului operațional în contractele de concesiune, arătând că în definiția acestui tip de risc, ca parte a riscului operațional, care este la rândul său elementul esențial al unui contract de concesiune, legislativul român a adăugat o trimitere specifică la riscul de construire. În absența oricărei referiri la riscul de construire în Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune, acest tip de „clarificare” națională a unui concept propriu dreptului european atrage atenția din cauza incertitudinii la care dă naștere, din cauza efortului legislativului de la nivel european de a depăși incertitudinea în relație cu definiția concesiunii din directivele privind piețele publice. Articolul examinează implicațiile includerii riscului de construire în procedura evaluării riscului operațional, precum și limitele impuse de Directiva cu privire la contractele de concesiune și de către jurisprudența CJUE în ce privește această soluție legislativă. Doamna conf. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN și av. Mircea DUB prezintă un studiu cu privire la importanța negocierii pentru eficiența relațiilor contractuale. Legiuitorul național a creat cadrul legal adecvat pentru promovarea principiilor negocierii, în limitele cărora se desfășoară această fază precontractuală. Consecința dezvoltării principiilor negocierii constă în cristalizarea conduitei general obligatorii, specifice pentru această fază precontractuală. Principalul subiect al secțiunii din noul Cod civil dedicate negocierii contractelor îl reprezintă condițiile de antrenare a răspunderii civile delictuale pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de actele incompatibile cu negocierea principală, ca expresie a interesului legislativului pentru asigurarea condițiilor care să determine evitarea încălcării acestor reguli. În articolul său, domnul Nicolae Dragoș COSTESCU arată faptul că întotdeauna cuvântul „cyberspațiu” alăturat celui de „jurisdicție” ridică anumite probleme, determinate de anumite aspecte specifice, care fac din acesta un spațiu propice perpetuării infracțiunilor și delictelor. Faptul că este vorba de un spațiu virtual care funcționează și care este utilizat în întreaga lume face, pe de o parte, ca o parte din aceste infracțiuni să fie dificil de identificat de către autorități și, pe de altă parte, chiar în situația în care acestea sunt identificate, este întotdeauna extrem de dificil ca ele să fie aduse în fața instanței de judecată, dacă se ține seama de suveranitatea fiecărui stat. Doamna Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU și Oana-Mihaela SALOMIA își propun să analizeze anumite particularități ale Uniunii Europene ca subiect de drept internațional, care acționează la nivel internațional în conformitate cu regulile aplicabile organizațiilor internaționale interguvernamentale. Specificitatea Uniunii Europene, ca actor internațional, poate fi identificată în relație cu: a) terțele părți și alte organizații internaționale – sub acest aspect, îndeplinirea condițiilor pentru integrarea în Uniune, procedura legală pentru negocierea și îndeplinirea angajamentelor internaționale de către Uniunea Europeană și existența clauzei drepturilor omului în acordurile internaționale cu privire la comerț reprezintă elemente cheie pentru funcționarea Uniunii Europene; b) statele membre – zona euro, cetățenia europeană, cele patru libertăți fundamentale și directa aplicare a anumitor prevederi ale dreptului Uniunii pot fi incluse printre particularitățile acestui subiect de drept internațional. Doamna Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU și Dragoș-Adrian BANTAȘ propun un studiu despre proiectarea, edificarea și eșecul ratificării Tratatului instituind Comunitatea Europeană de Apărare. Cei doi autori arată că în perioada anilor ʼ50 Europa era divizată între Vestul democratic și capitalist și Estul comunist, precum și între amenințarea confruntării între superputerile de la momentul respectiv, S.U.A. și U.R.S.S. În acest context, U.R.S.S. a menținut o prezență militară impresionantă în Europa, față de care S.U.A. a trebuit să răspundă prin propriile capacități și prin mobilizarea aliaților săi, ceea ce putea să includă o eventuală înarmare a Germaniei, însă acest lucru dădea naștere la anumite îngrijorări în Franța. În aceste condiții, prim-ministrul francez René Pleven a propus înființarea unei Comunități Europene de Apărare, inspirată de ideile lui Jean Monnet, ceea ce a condus la încheierea tratatului care a fost și semnat în acest scop, dar care nu a putut fi ratificat din cauza refuzului Adunării Naționale a țării care a propus înființarea acestei Comunități de a-l ratifica.

În rubrica Jurisprudență, domnul prof. univ. dr. Corneliu-Liviu POPESCU arată că imunitatea diplomatică a unui agent diplomatic nu înseamnă impunitatea sa: agentul diplomatic este supus jurisdicției penale a statului acreditar în cazul în care statul acreditant îi ridică imunitatea; statul acreditar are posibilitatea de a declara agentul diplomatic persona non grata; agentul diplomatic rămâne supus jurisdicției penale a statului acreditant; imunitatea diplomatică nu îl protejează pe agentul diplomatic de jurisdicția Curții penale internaționale în cazul săvârșirii unor infracțiuni internaționale. Studiul domnului Ion GÂLEA propune o analiză a problemelor de drept internațional care au fost ridicate în cauza recentă Frente Polisario c. Consiliul Uniunii Europene, care a fost judecată de Tribunalul Uniunii Europene și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cazul a adus în atenție anumite aspecte importante privind aplicarea teritorială a unui tratat de către un stat al cărui teritoriu nu a fost recunoscut în totalitate la nivel internațional. Considerentele Tribunalului Uniunii Europene și cele ale Curții de Justiție a Uniunii Europene subliniază, în particular, faptul că: interpretarea este soluția cea mai potrivită în cazul problemelor dificile; din punct de vedere juridic, clauzele speciale sau notificările nu sunt necesare în cazul acordurilor încheiate cu statele al căror teritoriu nu a fost recunoscut în totalitate la nivel internațional. În practică, CJUE a acționat ca o „instanță constituțională”, corectând conduita ilicită a instituțiilor europene prin intermediul interpretării.

Rubrica Tineri cercetători prezintă studii amănunțite și documentate ale unor tineri cercetători, doctoranzi ai universității: George-Alexandru LAZĂR și Vlad-Cristian SOARE.
Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...