Vă invităm să descoperiți articolele publicate în Curierul Fiscal nr. 2/2023 ce conțin o analiză fiscală, economică și legislativă a unor teme de interes pentru practicieni. Acest număr a strâns trei articole ce prezintă semnale de alarmă pentru afacerile care urmează să se confrunte cu dificultăţi şi soluţiile de redresare pe care acestea le au la dispoziţie, suprataxarea marilor companii în România și depunerea de către contribuabil a unei declaraţii rectificative, caz de întrerupere a curgerii termenului de prescripţie extinctivă.

Ce caracterizează acest număr al revistei?

Teme de interes

Articolele acestui număr al revistei prezintă teme de interes fiscal și economic, împărțite în trei domenii (Dreptul afacerilor, Fiscalitate naţională și Procedură fiscală). Ceea ce propunem cititorilor este să oferim răspunsuri pentru întrebările ce țin de semnalele de alarmă care apar atunci când afacerile urmează să se confrunte cu dificultăți și soluțiile de redresare, inițiativa suprataxării marilor companii și declarația rectificativă – caz de întrerupere a curgerii terminului de prescripție extinctivă.

Colectiv de 4 autori

Practicieni și cadre didactice pun la dispoziție toate cunoștințele lor în domeniul pentru analiza temelor de interes economic și fiscal. O astfel de analiză este necesară pentru înțelegerea unor aspecte de noutate sau care au suferit numeroase modificări.

Public țintă divers

Sperăm că lucrările din prezentul număr să prezinte un important punct de sprijin atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii din domeniul fiscal și economic.

3 articole și 30 de întrebări

În paginile revistei veți regăsi 3 articole în care autorii răspund la 30 de întrebări importante pentru temele lucrărilor.

 1. Care sunt semnalele de alarmă?
 2. Care sunt modalitățile de restructurate a businessului?
 3. Care sunt modalităţi de implementare a soluţiilor de restructurare?
 4. Ce este restructurarea operaţională?
 5. Ce presupune restructurarea financiară?
 6. Ce înseamnă restructurarea nereglementată?
 7. Când este adecvată o astfel de soluţie de restructurare (nereglementată) şi care sunt avantajele acesteia?
 8. Care sunt elementele restructurării financiare?
 9. Care este mecanismul de votare a acordului de restructurare sau planului de concordat?
 10. Ce conţine planului de concordat şi/sau a acordului de restructurare?
 11.  Care este momentul deschiderii procedurii?
 12. Care este durata procedurii?
 13. Care este motivul suprataxării marilor companii?
 14. Care sunt efectele suprataxării marilor companii ?
 15. Care ar trebui să fie priorităţile în sfera consolidării pe termen lung a finanţelor publice în România?
 16. Care au fost raţiunile invocate în sprijinul taxei pe cifra de afaceri aplicată acelor firme pentru care cifra de afaceri depăşeşte 100 milioane euro?
 17. Care sunt neajunsurile adoptării aceste taxe?
 18. Adoptarea taxei va mări procentul economiei subterane?
 19. Această inițiativă va influența gradul de conformare fiscală?
 20. Combaterea evaziunii fiscale va avea de suferit?
 21. Care sunt cazurile care determină întreruperea curgerii termenului de prescripție extinctivă?
 22. Care sunt efectele depunerii declaraţiei rectificative de către contribuabil la solicitarea expresă a organelor fiscale?
 23. Constituie depunerea unei declaraţii rectificative un act de recunoaştere voluntară a creanţei fiscale ce face obiectul corecţiei?
 24. Ce presupune actul de recunoaștere?
 25. Care pot fi măsurile dispuse de organele fiscale ulterior finalizării inspecției fiscale?
 26. Depunerea de către contribuabil în cursul anului 2019 a unor declaraţii rectificative cu privire la anul 2017 şi 2018, exclusiv ca urmare a solicitării exprese a organelor fiscale, determină întreruperea curgerii termenului de prescripţie extinctivă pentru perioada 2017 şi 2018?
 27. Respectiva depunere determină începutul curgerii unui nou termen de prescripţie pentru perioada 2017 şi 2018 de la momentul depunerii declaraţiilor rectificative (2019)?
 28. Care este interpretarea organelor fiscale?
 29. Pentru operarea întreruperii curgerii termenului de prescripție, actul de recunoaștere trebuie să fie efectuat în mod voluntar?
 30. Cum se sancționează neîndeplinirea măsurilor dispuse de organul de inspecție fiscală?

Revista Curierul Fiscal nr. 2/2023 este disponibilă în format integral și în Biblioteca juridică online legalis.