Vă invităm să descoperiți articolele publicate în Curierul Fiscal nr. 6/2023 ce conține o analiză legislativă, fiscală, economică a contribuțiilor sociale, în contextul modificărilor legislative. Articolele prezintă istoria protecției sociale, contribuţiile sociale obligatorii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, fiscalitatea activităţilor independente cu accent pe profesia de avocat, noutăţile legislative privind taxarea companiilor din România prin prisma politicilor fiscale, contribuţiile sociale în materia salariilor, analizând situaţia statelor membre ale Uniunii Europene.

Ce caracterizează acest număr al revistei?

Coordonarea profesională

radu-stefan-patruRevista este realizată sub coordonarea dl. Radu Ștefan Pătru, Lect.univ.dr. la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București, desfășurând o intensă activitate științifică și didactică.

Teme de interes

Articolele acestui număr al revistei prezintă teme de interes fiscal și economic grupate într-un domeniu (Impozite directe). Ceea ce propunem cititorilor este să oferim răspunsuri pentru câteva aspecte amplu dezbătute privind contribuțiile sociale.

Colectiv de 5 autori

Cadre didactice și deopotrivă practicieni pun la dispoziție toate cunoștințele lor în domeniul pentru analiza temelor de interes economic și fiscal. O astfel de analiză este necesară pentru înțelegerea unor aspecte de noutate sau care au suferit numeroase modificări.

Public țintă divers

Sperăm că lucrările din prezentul număr să prezinte un important punct de sprijin atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii din domeniul fiscal și economic.

5 articole și 30 de întrebări

În paginile revistei veți regăsi 5 articole în care autorii răspund la 30 de întrebări importante pentru temele lucrărilor.

 1. Care au fost primele reglementări privind contribuțiile sociale?
 2. Cum s-au dezvoltat contribuțiile sociale în timp?
 3. Cum a evoluat cadrul legislativ?
 4. Care este scopul contribuțiilor sociale?
 5. Care sunt activitățile independente?
 6. Care sunt regulile calculului contribuțiilor sociale?
 7. Ce presupune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile datorate de persoanele fi zice, Formularul 212?
 8. Care sunt particularitățile acestei proceduri?
 9. Care este baza legală?
 10. Ce presupune activitatea avocatului?
 11. Care sunt sarcinile fiscale ale acestuia stabilite prin reglementări de natură fiscală?
 12. Care sunt taxele şi contribuţiile stabilite prin hotărâri ale organelor de conducere ale barourilor şi ale UNBR?
 13. Care sunt cheltuielile deductibile?
 14. Care este plafonul de venituri până la care contribuabilul nu era obligat la plata TVA?
 15. Cum a fost plafonul modificat?
 16. Care sunt aspectele conceptuale privind politica fiscală a statului?
 17. Care sunt principalele modificări legislative prevăzute în Legea nr. 296/2023?
 18. Care sunt modificările care vizează taxarea profiturilor companiilor?
 19. Care sunt modificările ce vizează taxarea microîntreprinderilor?
 20. Care sunt modificările ce vizează taxarea veniturilor din salarii?
 21. Care sunt modificările ce vizează impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată?
 22. Care sunt modificările privind TVA?
 23. Care sunt modificările ce vizează introducerea unui impozit special pe bunurile imobile şi mobile a căror valoare depăşeşte anumite praguri minime?
 24. Care sunt modificările privind Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?
 25. Care sunt principiile impunerii fiscale?
 26. Care sunt contribuțiile sociale în materia salariilor în România?
 27. Care sunt reglementările UE în materie?
 28. Cum influențează reglementările UE politica națională fiscală?
 29. Care sunt contribuțiile sociale în materia salariilor în statele membre ale UE?
 30. Care sunt efectele unui sistem de taxe foarte mari?

 Revista Curierul Fiscal nr. 6/2023 este disponibilă în format integral și în Biblioteca juridică online legalis.