Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București în parteneriat cu Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar și Asociația Română a Băncilor, principalele asociații profesionale din sistemul financiar bancar din România, organizează un nou program postuniversitar - Dreptul bancar și al noilor tehnologii.

Drept bancar și al noilor tehnologiiProgramul își propune să ofere participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor și mutațiilor actuale în două domenii extrem de active, respectiv dreptul bancar și dreptul noilor tehnologii, cu accent pe evoluțiile din zona financiar-bancară. Cursul este compus din diverse module care acoperă o gamă largă de subiecte teoretice și este completat de cazuistică relevantă, urmărind dezvoltarea competențelor prin combinarea cunoștințelor teoretice cu ore de activități practice.

Cursuri online, dar și cu prezență fizică

Cursurile, seminarele și activitățile practice se vor desfășura online, dar se vor organiza și sesiuni ce necesită prezența fizică și permit interacțiunea cu lectorii. Cursanții vor avea ocazia de a audia prezentările unor reputați lectori în domeniul bancar național și european, al protecției consumatorilor, al dreptului noilor tehnologii, al ESG (environmental, social and corporate governance).

Totodată, vor putea discuta subiectele de interes legate de domeniul bancar și al noilor tehnologii atât în timpul orelor de curs cât și de seminar cu lectori și practicieni din cadrul Băncii Naționale a României precum și al principalelor instituții de credit și ai asociațiilor profesionale din domeniul bancar din România dar și cu invitați din străinătate, fiecare dintre ei reputați profesioniști în domeniile lor de activitate.

Programul postuniversitar se definește printr-o pregătire academică riguroasă în cadrul căreia se acordă o atenție deosebită dezbaterilor ce au ca obiect studii de caz și cazuistica relevante în domeniile circumscrise acestuia.

Nu în ultimul rând, programul postuniversitar oferă cursanților o înțelegere avansată a principiilor și conceptelor fundamentale specifice mediului bancar și al noilor tehnologii, abordate într-o manieră transdisciplinară, raportând prevederile legale la activitatea economică.

Înscrierile se fac între 15 martie - 16 aprilie 2023, online

Drept bancar și al noilor tehnologii

Opt module de curs

1. Contractare și garantare în materie de creditare

Cursul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale, teoretice si practice, privind contractarea si garantarea unui credit bancar. Participanții au acces la informație structurată, agregată, despre modul în care funcționează procesul de creditare și de garantare în sistemul bancar românesc.

2. Protecția consumatorului de servicii financiar-bancare

Cursul de „Dreptul consumatorului de servicii financiar – bancare” are drept scop definirea zonei specifice de drept în ceea ce privește măsurile de protejare a consumatorului de servicii financiar – bancare în raport cu categoria/materia generală a protecției sănătății, siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni.

3. Conflicte în materie de drept bancar

Cursul vizează dobândirea de către participanții la procesul educațional a unor cunoștințe generale și specifice cu privire la diferendele în care sunt implicate instituțiile de credit și dezvoltarea de abilitați necesare gestionării și soluționării conflictelor în materie de drept bancar.

4. Reglementare bancară

Disciplina Reglementară Bancară își propune să construiască o bază teoretică și practică solidă în materia reglementării bancare, începând cu definirea noțiunilor specifice și continuând cu parcurgerea etapelor și cerințelor necesare pentru o instituție de credit, atât la momentul autorizării acesteia, cât și pe parcursul funcționării acesteia.

5. Dreptul noilor tehnologii în materie bancară

Cursul de Dreptul noilor tehnologii îşi propune familiarizarea participanților cu principalele reglementări legale in vigoare sau in proces legislativ, relevante pentru domeniul noilor tehnologii. De asemenea, are in vedere prezentarea acelor concepte si formule juridico-tehnice noi care actualmente nu fac obiectul unor reglementari juridice, dar care sunt descriptive pentru mecanisme, instrumente si produse electronice existente, care provoacă dreptul prin schimbările de anvergura pe care le produc.

6. Conformitate bancară

Cursul de conformitate bancară își propune familiarizarea participanților cu noțiunile de bază din legislația specifică conformității, în general, și a celei bancare, în special. Acestea

7. ESG în materie bancară

Cursul de ESG în materie bancară (Environmental, Social, Governance) presupune integrarea criteriilor de mediu, social și guvernanță corporativă alături de cele financiare în luarea deciziilor economice. Își propune familiarizarea cursantului cu noțiunile de bază ale ESG cu accent pe aplicabilitatea acestora în domeniul bancar.

8. Drept bancar european

Cursul își propune să ofere familiarizarea participanților cu noțiunile de bază din legislația specifică la nivel european în materia dreptului bancar și a ariilor incidente, fiind vizat ansamblul de norme juridice elaborate și edictate de sistemul legislativ al Uniunii Europene.

Noul program postuniversitar se adresează persoanelor care lucrează la nivel național și internațional în domeniile bancar național și european, al protecției consumatorilor, al dreptului noilor tehnologii, al ESG (environmental, social and corporate governance).

Pentru mai multe detalii și înscriere, vizitați pagina programului.