1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania promoțională este organizată de către Editura C.H. Beck cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 172, et 3-4, sector 6.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.

2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII.

Campania se desfăşoară în intervalul 16 aprilie 2020 – 26 aprilie 2020, ora 23:59, pe site-ul www.beckshop.ro

3. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Obiectul Campaniei îl reprezintă toate produsele marca C.H. Beck comercializate în magazinul online Beckshop care fac parte din următoarele colecții: Tratat, Contracte, Praxis, Praxis fiscal, Legislatie La Zi, Lexicon Juridic, Beck Variae, precum si toate titlurile din colecția „Economie”.

4. REDUCERI

Discountul general al campaniei este de 25% la lucrările C.H. Beck incluse în promoție, însă există și alte reduceri speciale care ajung până la 70%.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE ŞI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

De această Campanie beneficiază toate persoanele fizice și persoanele juridice care achiziționează produse, conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament la art. 2.

Nu se pot prevala de aceste reduceri distribuitorii și partenerii cu care Editura C.H. Beck are contracte de colaborare.

6. LIVRAREA PRODUSELOR

Toate comenzile vor fi onorate în ordinea primirii și în funcție de stocul disponibil. In perioada 17.04.2020 – 20.04.2020 nu se vor face livrari. Livrarea produselor se va face începând cu data de 21.04.2020.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele de e-mail, numerele de telefon mobil, să intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

8. ÎNTRERUPEREA SAU PRELUNGIREA CAMPANIEI

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfășurare anunțat inițial, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prezentul Regulament poate fi consultat în mod gratuit şi stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate aici. Participarea la această Campanie implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.