Vă place dreptul? Bogdan Iancu despre dreptul și ideologiaEste dreptul neutru din punct de vedere ideologic? Promovează el o anumită ideologie sau, poate, chiar ideologii concurente? Putem (încă) vorbi de autonomia dreptului?

Dreptul reproduce, ca o curea de transmisie, ideologia dominantă. În cazul unui regim totalitar, acest fapt este evident (v. Legile de la Nürnberg, respectiv „legalitatea socialistă”). Chiar și într-un sistem totalitar, anumite diferențieri între dreptul public și cel privat vor exista inevitabil, ducând uneori la schizoidie sistemică. Cazul Codului civil din 1864, a cărui aplicabilitate formal-generică a traversat toate regimurile posibile, este relevant în acest sens. Ernst Fraenkel, în The Dual State / Der Doppelstaat, descr...

Citește articolul