Vă invităm să consultați Sinteza modificărilor legislative operate prin Legile nr. 200/2023, nr. 213/2023 şi nr. 214/2023 în materia Dreptului penal, Partea generală, sub semnătura Dr. Mihail Udroiu, apărută în Analele Universității din București - Seria Drept - Revista Forum Juridic 2/2023.

În extras

Codul penal a suferit multiple modificări în vara anului 2023. În cuprinsul prezentului articol vor fi analizate numai modificările operate în materia Dreptului penal, partea generală care în esenţă privesc:

1. Excluderea cerinţei unităţii de subiect pasiv în cazul infracţiunii continuate indiferent de natura infracţiunii comise;
2. înlăturarea posibilităţii suspendării executării pedepsei închisor...

Citește articolul