Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Bogdan Vîrjan

Lector univ. dr., avocat

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1993-1997); Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (din septembrie 2011).

Activitate: avocat, membru al Baroului București (1998 - prezent); lector univ. dr., Criminologie, Drept penal - partea specială și Dreptul penal al afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (1998 - pre­zent); practician în insolvență, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (2008 - prezent).

Publicaţii: a publicat mai  multe cărți și articole în domeniul dreptului penal și criminologiei, printre care: Infracțiunile de evaziune fiscală, Ed. C.H. Beck, București, 2011; Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2016; Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2020, Enciclopedia Juridică Română, Volumul I A-C, Ed. Academiei și Ed. Universul Juridic, București, 2018 (coautor), Dreptul penal al afacerilor, ed. a 6-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016 (coautor), Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal, ed. 2-6 revizuite şi adăugite, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014-2020 (coautor); Studiu privind infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă din Noul Cod penal, în A.U.B. nr. I/2010; Principiul neretroactivității legii penale, conform art. 7 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Analele Universi­tății „Titu Maiorescu”, Seria Drept, 2012; Principiul legalității incriminării conform art. 7 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Politica legislativă între reglementare europeană, națională și internațională. Noi perspective ale dreptului, în cadrul Conferinței internaționale de drept, studii europene și relații internaționale, Ed. Hamangiu, București, 2013; Self-defence under the new Criminal code, în cadrul Conferinței Internaționale Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ed. a 7-a, Universitatea „Titu Maiorescu”, București, 21-23 noiembrie 2013; Există o diferență între evaziunea fiscală licită și evaziunea fiscală ilicită?, în Revista de Drept Penal nr. 1/2014; Excesul neimputabil, în cadrul Conferinței internaționale de drept, studii europene și relații inter­naționale, București, 9-10 mai 2014; Câteva observații cu privire la infrac­țiunea prevăzută de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și raportul acestei infracțiuni cu infracțiunea pre­văzută de art. 367 din Codul penal, Uniformizarea dreptului - efecte juridice și implicații sociale, politice și administrative, în cadrul Conferinței internaționale organizate la Iași în perioada 23-25 octombrie 2014; Scurte considerații pe marginea Deciziei Curții Constituționale nr. 662/2014 și a implicațiilor acesteia asupra cadrului legal general de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, în cadrul Conferinței internaționale orga­nizate la București în perioada 21-23 aprilie 2015; The main measures taken in the European Union to prevent and fight against fraud and tax evasion, în cadrul Conferinței Internaționale Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ed. a IX-a, Universitatea „Titu Maiorescu” - Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și Academia Oamenilor de Știință din România, București, 19-21 noiembrie 2015, Interest - based loan - in between the deed allowed under the civil law and the deed incriminated  under the criminal law, în cadrul Conferinței Internaționale de Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Ediția a X-a, Universitatea Titu Maiorescu din București, Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și Academia Oamenilor de Știință din România, București, 17-19 noiembrie 2016, Issues raised by the offense of money laundering in the ways of the acquiring, possession or use of goods, knowing that they originate from the commision of an offense, Conferința internațională de drept, Studii Europene și Relații Internaționale, Ediția a VII-a, București, 9-11 mai 2019, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din București, Agenția Universitară a Francofoniei și European Public Law Organization, "Obligațiile impuse în sarcina societăților cu personalitate juridică și a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor", în Pandectele Române nr. 5/2019, Editura Wolters Kluwer.

Publicațiile acestui autor

Coordonator Alexandru Boroi
Preț redus: 101,15 RON Preț: 119,00 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Bogdan Vîrjan
Preț redus: 50,92 RON Preț: 59,90 RON

Reducere: 15%

Preț redus: 49,95 RON Preț: 99,90 RON

Reducere: 50%

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x