Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Călina Jugastru

Prof. univ. dr., membru al Comisiei de Științe Juridice, CNATDCU și membru titular al Academiei de Științe Juridice din România

Călina Jugastru

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept, 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare (2000, Rennes I, Franța); studii postdoctorale (2010-2013) în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”.

Activitate profesională: judecător (1993-1995); procuror (1995-1998); cadru didactic asociat la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1996-1998); asistent universitar (1998-2001); lector universitar (2001-2003); conferențiar universitar (2003-2008); profesor universitar (începând cu 2008); membru titular al Academiei de Științe Juridice din România (începând cu 2022), membru corespondent în perioada 2016-2022; membru al Comisiei de Științe Juridice, CNATDCU (2016-2020; 2020-prezent); vicepreședinte, membru în Consiliul director, membru fondator ALAI România (Association Littéraire et Artistique Internationale, Grupul România); directorul Centrului de studii și cercetare științifică în dreptul privat (2006-2010); participare la 92 de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat; participare la 26 de comisii de ocupare a posturilor didactice în învățământul universitar; secretar științific (2001-2012); prodecan (2001-2004); decan (2012-2016).

Activitate științifică: autor de cărți în domeniul științelor juridice; peste 170 de articole, studii, recenzii în reviste de specialitate și în volumele manifestărilor științifice; director al publicației Revista de Dreptul Familiei (Ed. Universul Juridic, București, ISSN 2668-5698); secretar de redacție și membru fondator al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia; membru în consiliul științific al următoarelor publicații: Revista Română de Drept Privat, Revista de Dreptul Familiei (membru fondator), Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, Revista de Ştiinţe Juridice, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Humanistica; editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice; organizator de manifestări științifice internaționale și naționale (peste 20); participare cu comunicări științifice la conferințe internaționale (peste 25) și la manifestări naționale (peste 40); participare la opt granturi/proiecte de cercetare.
Premii: Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Ioan Leș (coord.), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Eugen Hurubă, Adrian Circa, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Din lucrările publicate:
Tratate, cursuri universitare
Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional (capitolele Procesul civil în contextul europenizării; Competența jurisdicțională internațională; Legea aplicabilă în procesul civil internațional), ed. a 2-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București – coautor, coordonatori: Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leș, Călina Jugastru (2020)
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Universul Juridic, București (2017)
Manual de drept internațional privat român – coautor, Ed. Hamangiu, București (2008); Ed. C.H. Beck, București (2001, 1999); Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (1998)
Drept civil. Obligațiile, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2007, 2003, 2002)
Drept civil. Persoanele – coautor, Ed. Hamangiu, București (2007, 2003)
Principii și instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență, 2002-2003 – coautor, Ed. Rosetti, București (2002).

Monografii, culegeri de studii
Prejudiciul – repere românești în context european, Ed. Hamangiu, București (2013)
Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, Ed. Lumina Lex, București (2001)
Unitățile administrativ-teritoriale. Domeniul public, domeniul privat, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2001)
Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor – secvențe în actualitatea Codului civil, Ed. Hamangiu, București (2013)
Probleme actuale ale răspunderii în Dreptul Internetului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2004)

 

În afara colecțiilor:

Instituții de drept civil în jurisprudența Curții Constituționale (autori Călina Jugastru, Marian Enache), vol. I-II, Ed. C.H. Beck, București (2023)

 

Publicațiile acestui autor

Preț redus: 189,05 RON Preț: 199,00 RON

Reducere: 5%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x