Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Claudia Roşu

Prof. univ., Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara

Claudia Roșu

Experienţa profesională

 • 2008 - prezent, profesor universitar
 • 2004 - 2008, conferenţiar universitar
 • 2000 - 2004, lector universitar
 • 1995 - 2000, asistent universitar
 • 2003 - prezent, arbitru la Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş
 • 1992 - prezent, avocat în cadrul Baroului Timiş
 • 2008 - prezent, lector INPPA la disciplina Drept procesual civil
 • 2015 - prezent, Conducător de doctorat: Drept procesual civil

Funcții și posturi

 • Redactor-şef la revista Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Drept, din anul 2000
 • Membru în Comitetul științific al revistei „Curentul juridic”, al Universității „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice., Juridice și Administrative din anul 2012
 • Membru în Consiliul Științific al revistei „Medierea”, din anul 2012
 • Membru în Comitetul științific al revistei Journal of Legal Studies, al Facultății de Drept din cadrul Universității de vest „Vasile Goldiș” Arad din anul 2017
 • Avocat în Baroul Timiș din anul 1992

Educație și formare

 • 1997-2003, doctorat în drept
 • 988-1992, licenţiată în Știinţe juridice, profilul Drept
 • 1976-1985, calificare în profilul coregrafie, Liceul de artă-profilul coregrafie

Calificarea / diploma obţinută

 • Diplomă de doctor în domeniul drept,
 • Diplomă de licenţă, în profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • Diplomă de bacalaureat, profilul coregrafie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 • Drept procesual civil, Obligaţiile civile, Contracte civile şi contracte între profesionişti.
 • Competențe în domeniul Dreptului procesual civil, Drept civil şi Dreptul comercial

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 • 2003, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
 • 1992, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
 • 1985, Liceul de artă, profilul coregrafie, Cluj-Napoca

Granturi de cercetare internaţionale

1. Contractul de grant RO 0007.02.01.01.2257/2003 cu titlul „Recalificarea şomerilor cu studii superioare pentru administrarea de societăţi comerciale”, proiect finanţat cu  fonduri Phare, Timişoara mai 2003 şi octombrie 2003;

2. În anul 2004 proiectul „Arbitrajul comercial internaţional – un nou pas către implementarea acquis-ului comunitar în afaceri” – proiect finanţat de programul PHARE SMALL PROJECTS derulat prin Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara şi având ca parteneri Curtea de Arbitraj Piemont, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Lituaniei, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei şi Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a Estoniei şi Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a Sloveniei – Contract PHARE nr. 2003/064-663;

3. Contractul de grant RO 2002/000-586-04-17, cu titlul „Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment”, cursuri de pregătire a formatorilor, proiect finanţat cu fonduri Phare, Timişoara, decembrie 2005 şi Sinaia, martie 2006;

4. Workshop exploratoriu, aprilie 2008, Arbitrajul comercial-actualitate şi perspectivă, sub egida CNCSIS şi MECT.

5. RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE ÎN BAZA REGULAMENTELOR UNIUNII EUROPENE” în colaborare cu Universitatea Reformată Károly Gáspár, Facultatea de Drept, Budapesta, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Grantului JLS/CJ/2007-1/1-30-CE, anul 2009

”Am dobândit aptitudini şi competenţe organizatorice în activitatea de redactor şef-adjunct la revista Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria Drept, funcţie pe care o desfăşor din anul 2000, calitate în care am colaborat la editarea a 19 volume ştiinţifice colective naţionale;

În calitate de coordonator de lucrări de diplomă pentru studenţi şi masteranzi, din anul 1999, am coordonat activitatea de elaborare şi prezentare a acestor lucrări la un număr de peste 180 de absolvenţi” 

Publicațiile acestui autor

Autor(i) Claudia Roşu
Preț redus: 84,15 RON Preț: 99,00 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Claudia Roşu
Preț redus: 33,96 RON Preț: 84,90 RON

Reducere: 60%

Autor(i) Claudia Roşu
Preț redus: 55,17 RON Preț: 64,90 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Claudia Roşu
Preț redus: 29,67 RON Preț: 34,90 RON

Reducere: 15%

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x