Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Cristian-Romeo Poţincu

Studii:

  • 2014-2015: Studii de postdoctorat în domeniul Cercetări socio-economice şi umaniste, Facul-tatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Departa¬mentul de Management Infor-matică Economică, Universitatea „Transilvania” din Braşov.
  • 2007-2010: Studii de doctorat în domeniul Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Braşov.
  • 2005-2007: Studii de masterat, Specializarea Afaceri Internaţionale, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Experienţa profesională şi didactică:

  • 2007-2010, Doctorand cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Adminis¬trarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Braşov.
  • 2010 - prezent, Lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Braşov.
  • Locul de muncă actual: Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Management și Informatică Economică.

Activitate ştiinţifică:

  • 18 cărţi în edituri recunoscute CNCS (2 monografii în limba engleză, 12 monografii în limba română, 2 suporturi de curs, 2 caiete de seminar).
  • 39 articole ştiinţifice susţinute în conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale sau/şi publicate în reviste de specialitate (9 articole cotate ISI, 15 articole cotate B+/BDI, 4 articole cotate B).
  • 2 proiecte de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţie naţională/internaţională (funcţia: director de proiect). Cercetarea doctorală a fost finanţată prin proiect naţional, iar cercetarea postdoctorală a fost finanţată prin proiect european.

Publicațiile acestui autor

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x