Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar Nr. 1/2015

Preț redus: 31,43 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 25%

Epuizat

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6892
Data apariției: 23.02.2015
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:

Scurtă descriere

SUPLIMENT GRATUIT

Redacția revistei Curierul Judiciar și SCA Piperea & Asociații vă pun la dispoziție 36 de pagini de

Argumente pentru conversia creditelor din franci elvețieni în lei

În anul 2015 am intrat în al treisprezecelea an de când a fost reluată publicarea revistei Curierul Judiciar. Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provind atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridică online legalis.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de judecător Răzvan Anghel, președintele Secției I civile al Curții de Apel Constanța, care propune spre discuție un subiect foarte important și de maximă actulitate, și anume unificarea pracicii judiciare. Sunt avute în vedere recursul în interesul legii, procedura sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ambele reglementate ca proceduri de unificare a practicii judiciare, precum și mecanismele administrative complementare de unificare a practicii judiciare. Autorul prezintă în care articolului mecanismele și perspectivele unificării practicii judiciare, dar și propuneri de lege ferenda. Articolul reprezintă o avanpremieră a unei secțiuni cu prezență constantă în paginile revistei care va cuprinde „soluții din practica judiciară care ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp”.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna ianuarie 2015, inclusiv decizii ale Curții Constituționale și decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare perioadei noiembrie-decembrie 2014 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv conf.univ.dr. Bogdan Aurescu.

Dreptul afacerilor

Articolul Efecte benefice și efecte inechitabile ale modificărilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, semnat de lector dr. Cristian Duțescu, propune o analiză a modificărilor aduse legislației pieței de capital prin aprobarea de către Guvern a O.U.G. nr. 90/2014 și adoptarea de către Parlament a Legii nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. După o analiză atentă a efectelor acestor modificări, autorul își exprimă speranța că „efectele pozitive ale actelor normative de modificare a legii pieței de capital vor precumpăni în practică în fața celor negative și că exercitarea unor drepturi al căror regim a fost schimbat prin noile acte normative nu se va realiza în mod abuziv, ci în spiritul principiilor și obiectivelor fundamentale ale pieței de capital”.

Drept privat

Articolul Strămutarea în procesul civil, semnat de prof. dr. Claudia Roșu propune o analiză a instituției strămutării. Autoarea concluzionează că „instituția strămutării este corespunzător reglementată în Codul de procedură civilă și contribuie la asigurarea imparțialității instanțelor de judecată, dacă subzistă temeiurile de bănuială legitimă sau de siguranță publică. Modul de soluționare a cererii de strămutare asigură soluționarea cu celeritate și stabilirea într-un termen scurt a instanței competente să soluționeze pricina care a determinat cererea de strămutare”.

Drept public

Articolul Unele exigențe referitoare la art. 21 în perspectiva revizuirii Constituției, semnat de prof. dr. Ioan Muraru și de lector drAndrei Muraru abordează o singură întrebare: dacă propunerea din proiectul legii de revizuire a Constituției de înlocuire a sintagmei termen rezonabil cu termen optim și previzibil este justificată? Demersul științific privește prioritar Convenția europeană, din două simple rațiuni: un text al Convenției, preluat în art. 21 al Constituției și care, în perspectivă, se propune a fi amendat.

Articolul „Administrarea” prin legi – practică neconstituțională a Parlamentului. Observații cu privire la Decizia Curții Constituționale nr. 574 din 16 octombrie 2014, semnat de lector dr. Alexandru-Sorin Ciobanu. Astfel cum conchide autorul, „în esență, această decizie a Curții Constituționale are meritul de a clarifica unele probleme de drept care nu au fost abordate unitar în literatura de specialitate (avem în vedere, cu precădere, natura juridică a consiliilor locale și lipsa personalității lor juridice)”.

Drept penal

Articolul Cazurile și condițiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, semnat de lector dr. Sandra Grădinaru, aduce în prim plan o temă controversată ținând cont că dispozițiile referitoare la supravegherea tehnică au fost modificate și completate în repetate rânduri, în condițiile controverselor din practica și literatura de specialitate, modul de redactare generând interpretări diferite. Studiul cuprinde o analiză atât a legislației anterioare, cât și a celei în vigoare, cu accent deosebit pe dreptul la confidențialitate și emiterea mandatului de supraveghere tehnică. Totodată, sunt avute în vedere normele europene prin raportare la Directivele UE, cât și la Convenția europeană a drepturilor omului.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – noiembrie 2014.

În cadrul rubricii Instrumente, dr. Răzvan-Horațiu Radu, Agent al Guvernului pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, semnează articolul Mandatul de aducere din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Subiectul prezintă un interes ridicat ținând cont de faptul că executarea mandatului de aducere a generat practici diferite existând „numeroase situații când, dată fiind complexitatea unor dosare și faptul că măsurile preventive privative de libertate aflate la îndemâna procurorului nu-i lăsau acestuia la dispoziție o marjă mare de timp, mandatul de aducere se transforma în fapt într-o „privare de libertate administrativă” sau „reținere administrativă”. Practic, timpul necesar executării mandatului de aducere și perioada cât persoana se afla la dispoziția autorităților se adăuga la perioada de reținere. Aceste practici au generat și o serie de plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, und reclamanții au invocat încălcarea dreptului la libertate și siguranță prevăzut de art. 5 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a liberaților fundamentale”.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

SUPLIMENT GRATUIT

Redacția revistei Curierul Judiciar și SCA Piperea & Asociații 
vă pune la dispoziție 36 de pagini de 
Argumente pentru conversia creditelor din franci elvețieni în lei
.

Cuprins Supliment

1. Conjunctura încheierii contractelor de credit analizate în perioada relevantă (2006-2008)

2. Promovarea politicilor sănătoase în domeniul creditării și prevenirii abuzurilor instituțiilor de creditare față de particulari. Riscul valutar în contractele de credit în CHF

3. Obligațiile legale ale băncilor în faza pre-contractuală

4. Creditul în CHF este un produs bancar defectuos (toxic). Banca a apelat la practici comerciale înșelătoare

5. Caracterul abuziv al clauzelor privind obligația de rambursare a creditului în CHF

6. Efectul încălcării de către bancă a obligațiilor legale arătate este constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale prin care se instituie în sarcina consumatorilor obligația restituirii în CHF a creditului și de a suporta riscul valutar raportat la această monedă

Editura C.H. Beck
ISBN Nu
Format carte Format A4
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...