Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 1/2022

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 9606
Data apariției: 03.03.2022
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Preț redus: 40,72 RON Preț: 47,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Anul acesta sărbătorim 20 de ani de publicare a revistei Curierul Judiciar şi intrăm astfel în al 21-lea an de apariţie de Serie Nouă a revistei continuând să oferim juriştilor informaţie la zi din toate domeniile dreptului, studii şi comentarii de practică judiciară, sinteze de jurisprudenţă şi noutăţi legislative relevante. De-a lungul timpului ne-am bucurat de colaborarea unor adevărați specialiști, revista impunându-se astfel ca una dintre principalele publicații de specialitate în domeniul juridic din România.

La început de an lansăm o provocare tuturor juriștilor de a se implica în dezbaterea problemelor juridice fundamentale, teoretice şi practice, actuale şi de perspectivă. Pentru identificarea celei mai bune modalități de colaborare cu Revista Curierul Judiciar, în sprijinul autorilor vine Ghidul de prezentare în care sunt incluse informații despre structura revistei și rubricile în care autorii pot contribui, cât și despre procedura de evaluare și publicare. Acest ghid poate fi consultat online la adresa https://bit.ly/revista-curierul-judiciar.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr, Și altfel despre Curierul Judiciar sau Ce se ascunde pe verso-ul paginilor tipărite, semnat de dr. Oana Dimitriu, ne dezvăluie din culisele proiectului editorial Curierul Judiciar invitând cititorii la reflecție asupra activității publicistice: „Plăcerea mirosului hârtiei tipărite, girul pentru calitatea articolelor din partea unor profesioniști ce formează colegiul de redacție și care răspund de evaluarea textelor primite pentru publicare, asigurarea unei corecturi de către redactori absolvenți de drept care sprijină autorii pentru o variantă finală cât mai bună a articolelor tipărite, dar mai ales păstrarea unei tradiții a publicațiilor juridice de specialitate sunt, cred, motive suficient de puternice pentru a continua demersul publicării revistei Curierul Judiciar a cărei redacții încearcă, în fiecare an, să îmbunătățească procesul de publicare pentru a ține pasul cu realitățile juridice și nevoile autorilor și cititorilor”

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunilor noiembrie-decembrie 2021 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Despre arbitraj pentru justițiabili şi profesionişti

În cadrul rubricii avocat dr. Beatrice Onica-Jarka, vicepreședintele Institutului Arbitral Român, semnează articolul din acest număr Prezențe naţionale ale instituţiilor străine de arbitraj. Curtea Europeană de Arbitraj şi capitolele naţionale ce subliniază creșterea în România a interesului pentru arbitrajul instituționalizat ce a dus la o diversificare competitivă a ofertei de servicii arbitrale instituționalizate, nu numai a instituțiilor arbitrale autohtone, dar mai ales a instituțiilor arbitrale străine cu recunoaștere internațională care înființează prezențe locale cu implicarea profesioniștilor în arbitraj din dreptul românesc. Prezentul articol își propune să analizeze avantajele pe care aceste prezențe regionale naționale sau locale ale unor instituții arbitrale străine le creează în peisajul arbitral autohton, pentru dezvoltarea arbitrajului și mai ales pentru justițiabili și promovarea arbitrajului în jurisdicțiile naționale sau locale.

Dreptul afacerilor

Articolul Analiza avantajelor şi dezavantajelor contractelor comerciale standardizate şi rolul acestora în procesul globalizării economice, semnat de avocat dr. Oana-Ruxandra Gherghina, pornește de la întrebarea: Standardizarea a facilitat procesul de globalizare sau globalizarea a impus șabloanele universale? Autoarea își propune atât să răspundă acestei întrebări, cât mai ales să analizeze avantajele și dezavantajele contractelor comerciale standardizate, luând în considerare faptul că la începutul erei globalizării companiile credeau că pot standardiza termenii și procesele la un asemenea nivel încât să poată dezvolta șabloane universale ce reflectau politicile rigide de conformitate. Din analiza realizată rezultă că standardizarea contractelor este o construcție juridică independentă de acest plan, contractele standard facilitând în multe privințe procesul de globalizare economică, însă în mod indirect, fără a se putea stabili neechivoc faptul că globalizarea a generat standardizarea.

Drept privat

Articolul Reflecții cu privire la perspectivele unor reforme judiciare civile în lumina unor instrumente juridice europene, semnat de prof.univ.dr. Ioan Leș și prof.univ.dr. Adrian Stoica, evidențiază cele mai însemnate propuneri de elaborare a unor documente juridice comunitare, care vor avea un efect important asupra destinului procedurilor judiciare la nivelul tuturor statelor membre ale UE. Cele mai importante asemenea documente vizează domeniul Inteligenței Artificiale și instituirea unui sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor judiciare civile și penale în cauzele transfrontaliere, iar analiza acestora nu putea face abstracție, în perspectiva unor abordări privitoare la evoluțiile judiciare din spațiul UE, de existența unor documente în vigoare privitoare la obținerea de probe și la comunicarea unor acte de procedură în procesele transfrontaliere. În cadrul studiului autorii subliniază că noile propuneri și reglementări ale instituțiilor comunitare sunt de natură să dea un nou impuls proceselor de digitalizare și să instituie și un cadru juridic coerent și eficient pentru evitarea marilor riscuri pe care tehnologiile moderne le implică pentru cetățenii europeni.

Drept public

Articolul O oportunitate insuficient exploatată – cererea de reducere, eșalonare sau amânare a plăţii taxelor judiciare de timbru aferente contestațiilor în materia achizițiilor publice, semnat de dr. Dumitru-Daniel Șerban, pornește de la premisa că toți operatorii economici implicați în procedurile de atribuire au vocația de a deveni contestatori, respectiv de a apela la mecanismele contencioase prescrise de Legea nr. 101/2016. În declanșarea demersului lor litigios, un obstacol semnificativ pe care îl resimt contestatorii îl reprezintă costul financiar al accesului la procedurile specifice fie administrativ-jurisdicționale, fie judiciare. În acest context, articolul propune o expunere comparativă, cu evidențierea avantajelor și dezavantajelor, a accesului la calea administrativ-jurisdicțională (recte la CNSC) și contestării la instanța judiciară.

Drept penal

Articolul Aplicarea legii mai favorabile în cazul suspendării condiționate a executării pedepsei, semnat de prof.univ.dr. Constantin Sima, oferă soluții unei probleme apărute în practica judiciară: dacă regimul suspendării condiționate a executării pedepsei, sub aspectul revocării, este cel prevăzut în Codul penal din 1969, ca urmare a aplicării art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, în cazul în care pedeapsa principală aplicată pentru infracţiunea comisă anterior datei de 1 februarie 2014 a fost stabilită potrivit Codului penal actual, iar modalitatea de executare a fost dispusă potrivit Codului penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, în condiţiile în care prin Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale s-a statuat că dispoziţiile art. 5 C.pen. sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii mai favorabile.

Articolul Solicitarea confirmării unei noi soluții de renunțare la urmărirea penală în aceeași cauză Nesolicitarea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară. Efecte asupra noii ordonanţe de renunțare la urmărirea penală, semnat de Judecător drd. Bogdan-Mihai Dumitru, are ca obiect o situație specială selectată din jurisprudență, unde organele de urmărire penală au solicitat o nouă confirmare a unei soluții de renunțare la urmărirea penală după ce anterior au dispus redeschiderea urmăririi penale cauzată de neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor impuse. S-a constatat că, în cauză, organele de urmărire penală nu au solicitat confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a soluției de redeschidere a urmăririi penale. Studiul prezintă textele de lege incidente, speța în cauză, doctrina relevantă identificată, precum și aprecierile autorului privind soluția pronunțată.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – septembrie-octombrie 2021.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul DN1-2022.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...