;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar Nr. 10/2015

Preț redus: 35,62 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 64
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 7105
Data apariției: 16.02.2016
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Curierul Judiciar Nr. 10/2015
Revistă de actualitate juridică!

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna octombrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de lector.dr. Flaviu Ciopec care ne propune o scurtă analiză a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.Proiectul înființării unei agenții cu rol în gestionarea bunurilor sechestrate în procesele penale a fost anunțat de Guvern încă din decembrie 2014, preconizându-se ca Agenția să devină operațională la sfârșitul lunii martie 2015. Cu toate acestea, inițiativa legislativă a Guvernului în acest domeniu este finalizată abia la sfârșitul lunii mai 2015 și înregistrată la Senat, ca primă cameră sesizată, la 8 iunie 2015. Senatul decide respingerea proiectului la 13 octombrie, vot apreciat ca fiind împotriva intereselor României. Camera Deputaților, cameră decizională, salvează proiectul, adoptându-l, cu modificări, la 11 noiembrie. în prezent legea se află în procedura de promulgare, fiind trimisă președintelui României.

În cadrul rubricii Curier legislativ prezentate cele mai importante acte normative din perioada august-septembrie 2015, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, ale înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii septembrie 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. în acest număr este analizată natura litigiilor privind recuperarea sumelor plătite angajaților cu titlu de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Compunerea completului de judecată și competența funcțională a instanței.

Dreptul afacerilor
 
Articolul Unele considerații procedurale cu privire la insolvența persoanelor fizice, semnat de dr. Ovidiu-Sorin Nour, are ca punct principal de analiză Legea nr. 151/2015 - cadru juridic de declarare a insolvenței debitorilor persoane fizice. Demersul autorului a fost destinat să evidențieze doar câteva din cele mai importante reguli care au fost postulate de noua reglementare. în prima parte a studiului sunt evocate unele aspecte procedurale privitoare la părțile în procedurile de insolvență și la bunurilor ce nu pot forma obiect al procedurilor de urmărire instituite de acest act normativ, în timp ce în ultima parte a studiului sunt formulate sumare considerații asupra unor reguli procedurale, cu deosebire asupra soluțiilor ce pot fi pronunțate în materie de comisia de insolvență și de către instanțele de judecată competente.
 
Articolul Clauza de inalienabilitate, semnat de notar drd. Loredana Cochior, constituie o primă parte a studiului dedicat acestei teme, partea a II-a urmând să fie publicată în Curierul Judiciar nr. 11/2015. Dacă în această primă parte autoarea are în vedere natura juridică a clauzei de inalienabilitate, domeniul de aplicare a dispozițiilor legale privind clauza de inalienabilitate, condițiile de validitate a clauzei de inalienabilitate și opozabilitatea clauzei de inalienabilitate, în partea a doua vor fi tratate ridicarea clauzei de inalienabilitate și clauzele care restrâng dreptul de a contesta validitatea inalienabilității convenționale sau de a solicita autorizarea judiciară a înstrăinării.
 
Drept privat
 
Articolul Executarea silită a antecontractelor - între tradiție și soluțiile dreptului privat european, semnat de judecător Silviu-Daniel Socol, constituie o primă parte a studiului dedicat acestei teme, partea a II-a urmând să fie publicată în Curierul Judiciar nr. 11/2015. Studiul are ca principale puncte de interes cadrul normativ general instituit de noul Cod civil, particularitățile diferitelor tipuri de antecontracte, efectele neexecutării obligațiilor derivate din acestea, condițiile de „executorialitate” impuse de dispozițiile legale în vigoare, prin raportare la status quo-ul existent până în octombrie 2011 și, mai ales, la tendințele dreptului european comparat, cu o atenție specială cerinței formei impuse antecontractului.
 
Drept public
 
Articolul Reglementarea constituțională a secretului corespondenței ca drept fundamental din perspectiva unei viitoare revizuiri constituționale, semnat de conf.dr. Silviu-Gabriel Barbu, lect.dr. Oana Șaramet și drd. Lorena Gabriela Nițoiu supune atenției Decizia nr. 80/2014 a Curții Constituționale asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României. Studiul amplu are în vedere cadrul general al demersului de revizuire a Constituției promovat în perioada 2012-2014, reperele constituționale privind inviolabilitatea corespondenței și, nu în ultimul rând, observații și comentarii cu privire la textul constituțional în vigoare privind secretul corespondenței, la propunerile de modificare și completare ale acestuia, respectiv ale concluziilor Curții Constituționale ale României. în final sunt formulate o serie de întrebări pentru a atrage atenția asupra importanței subiectului Oare viața privată și corespondența indivizilor ar trebui să fie la îndemâna tuturor celorlalți, să fie „teme publice” într-un exces de „transparență și judiciarizare” a relațiilor dintre oameni și din cadrul societății în general? Poate statul democratic să renunțe la rolul său tradițional de garant ferm al protecției acestor inviolabilități, la rolul de garant pentru protejarea reală, efectivă a vieții private a cetățenilor săi!? Iar dacă renunță sau îi reduce semnificativ protecția juridică, se mai poate numi aceea o democrație în sensul real al noțiunii!?
 
Drept penal
 
Articolul Terorismul cibernetic, semnat de lect.dr. Adrian-Cristian Moise, este dedicat unui subiect de actualitate și larg interes și impact social. Așa cum autorul subliniază: „Terorismul cibernetic sau cyberterrorism-ul cuprinde atât terorismul, cât și criminalitatea în cyberspațiu. Terorismul nu reprezintă un fenomen nou, fiind folosit pentru a descrie comportamente criminale, cu mult timp înainte de apariția și dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor”.
 
Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, IRUMB - iulie-agust 2015.
 
în cadrul rubricii Instrumente, conf.dr. Diana Dănișor face o analiză din punct de vedere terminologic a noii codificări civile - Distincții terminologice neproductive operate de noul Cod civil român. Sunt supuse astfel analizei câteva inconsecvențe ale Codului civil în utilizarea termenilor: atingere-vătămare-lezare-încălcare a dreptului, bunuri-lucruri-obiecte. Concluzia autoarei este mai mult decât relevantă: „Esența redactării legislative este comunicarea”15. Pentru ca actul comunicării să se realizeze corect, limba în care se realizează această comunicare trebuie să fie clară și simplă. Acest efort de clarificare a dreptului aplicabil se înscrie pe linia eforturilor depuse pentru a facilita accesul cetățenilor la regula de drept”.
 
Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.
Editura C.H. Beck
ISBN Nu
Format carte Nu
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...