;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 11/2013

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6457
Data apariției: 19.12.2013
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Numărul din luna noiembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dl. Vlad Peligrad și dl. Cristian Valeriu Radu, avocați Clifford Chance Badea. Tema este foarte interesantă și de actualitate și vizează existența efemeră, de numai 8 zile, a Codului insolvenței. Pe data de 4 octombrie 2013, după un proces de legiferare fulger în care proiectul Codului insolvenței astfel cum era propus spre a fi adoptat de Parlament (proiect la care s-a lucrat intens și la care și-au adus aportul numeroși profesioniști din domeniu) a suferit modificări semnificative din cauza urgenței cu care s-a dorit a fi aprobat, Guvernul a publicat O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, act normativ des discutat în practică drept „Codul insolvenței”. Concluzia autorilor: „Este foarte greu să trecem în revistă toate efectele produse de aceste manifestări legislative neinspirate din domeniul insolvenței, însă cu siguranță că practica va scoate la suprafață situații bizare care sfidează logica juridică”.

Curierul legislativ subliniază cele mai importante acte normative din perioada 1 - 30 noiembrie 2013, inclusiv excepțiile de neconstituționalitate admise, recursurile în interesul legii admise și publicate și deciziile CEDO publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și internațională corespunzătoare lunilor august-septembrie 2013, realizate de Daniela Ivan, respectiv de Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

Rubrica cuprinde:
 - articolul Limitele libertății economice/libertății de a întreprinde. Conceptul de clauză abuzivă în jurisprudența CJUE, semnat de dna. Andreea Stănescu. în concret, limitarea libertății contractuale prin Legea nr. 193/2000, respectiv interdicția de a include clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, poate fi asimilată ca fiind o limitare indirectă a libertății economice, dând expresie obligațiilor statului reglementate prin art. 135 din Constituție. Conceptul de clauză abuzivă este definit în Legea nr. 193/2000. Aceasta trebuie însă aplicată în lumina Directivei Consiliului 93/13/CEE, așa cum a fost interpretată de CJUE în hotărârile preliminare.
- articolul Alegerea membrilor consiliului de administrație sau a membrilor consiliului de supraveghere prin „metoda votului cumulativ”. Aplicabilitatea limitată a acestei metode în cazul facilitării exercitării dreptului de vot prin corespondență semnat de dl. Dragoș Călin. Adunarea generală a acționarilor nu este numai un eveniment important în viața unei societăți pe acțiuni, este organul suprem al societății în cadrul căruia, prin votul acționarilor, se formează voința socială a societății. în cadrul articolului, după o prezentare generală a modalităților de exercitare a dreptului de către acționari, sunt prezentate în cadrul unui studiu de caz aplicabilitatea limitată a metodei „votului cumulativ” pentru alegerea membrilor consiliului de administrație sau a consiliului de supraveghere, după caz, în funcție de modul de administrare a companiei, în cazul în care societatea facilitează acționarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Drept privat

Rubrica cuprinde:
- articolul Regimul juridic al inadmisibilității cererii de chemare în judecată ca urmare a neîndeplinirii obligației de participare la ședința de informare privind medierea, semnat de dl. Cosmin Vasile și de dna. Ana Mihai, avocați Zamfirescu Racoti & Partners. Studiul are în vedere prevederile legale prevăzute de Legea nr. 192/2006 și Codul de procedură civilă. Corecta aplicare a unui text de lege presupune, printre altele, și înțelegerea exactă a rațiunii edictării sale, căreia îi corespunde o finalitate urmărită de legiuitor. Analiza scopului urmărit de legiuitorul român prin instituirea procedurii prealabile a participării la ședința de mediere trebuie privită într-un context mai larg, cel al tendințelor europene în materie.

- articolul Normele conflictuale privind moștenirea – în viziunea Codului civil și a regulamentelor europene semnat de dl. Claudiu Buglea. Autorul își propune să analizeze aspecte ce țin de legea aplicabilă actelor juridice unilaterale, dar și contractelor. Demersul acestei analize, se structurează pe două planuri: analiza reglementării din legislația românească, vizând moștenirea; analiza reglementării europene din materia succesiunii.

Drept public

Rubrica cuprinde articolul Despre inexistența actelor administrative, excepția de nelegalitate și securitatea raporturilor juridice. Câteva conexiuni semnat de dl. Ovidiu Podaru. Deși aproape toți autorii de drept administrativ abordează conceptul de „inexistență”, în general jurisprudența este destul de săracă în această materie. Poate pentru că ilegalități de o asemenea amploare administrația săvârșește mai rar. Poate pentru că, în asemenea situații, actul administrativ inexistent nici nu este pus în executare, astfel încât nici nu există persoane vătămate. Și totuși, uneori practica judiciară se întâlnește cu asemenea ipoteze, iar doctrina existentă nu răspunde la unele probleme teoretice, dar cu semnificative consecințe pragmatice: un act inexistent poate fi anulat?

Drept penal

Rubrica cuprinde comentariul încheierii din 28 martie 2013 a Curții de Apel Pitești, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie si este semnat de dl. Marius Andreescu. Speța oferă ocazia unei analize succinte a două importante aspecte privind legalitatea rechizitoriului ca act de sesizare a instanței: 1) obiectul și limitele verificării regularității actului de sesizare pe care instanța are competența de a o efectua, în temeiul dispozițiilor art. 300 C.proc.pen.; 2) deosebirile procedurale dintre dispoziția instanței de a restitui cauza organului care a întocmit actul de sesizare, aplicând prevederile art. 300 alin. (2) C.proc.pen., iar pe de altă parte, situațiile în care instanța poate hotărî restituirea cauzei, în vederea refacerii urmăririi penale, făcând aplicarea art. 332 C.proc.pen.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – august-septembrie 2013.

în rubrica Instrumente veți regăsi un articol dedicat Directivei 2013/48/UE privind dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale, semnat de dna. Roxana Popescu. Directiva 2013/48/UE stabilește norme minime comune cu privire la dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale, astfel încât oricărei persoane suspecte sau care face obiectul unei măsuri privative de libertate să i se garanteze beneficiul asistenței de specialitate. Directiva prevede, în special, participarea avocatului la interogarea persoanei, prezența acestuia în cadrul măsurilor dispuse în timpul anchetei, dreptul de a informa persoane terțe despre măsura privativă de libertate, precum și luarea în considerare a nevoilor specifice ale persoanei vulnerabile.

Ca în fiecare număr revista se încheie cu un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.
Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...