Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 12/2013

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6487
Data apariției: 18.02.2014
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dl. prof.dr. Cristian Ionescu dedicat împlinirii a 155 de ani de control al constituționalității legilor în România. în anul 2012 doctrina de specialitate a marcat împlinirea unui veac de la recunoașterea (admiterea) pe cale pretoriană a controlului constituționalității legilor în România. Ca punct de pornire s-a luat Decizia nr. 261 din 26 martie 1912 a Curții de Casație care a admis competența puterii judecătorești de a se pronunța în materie de contencios constituțional doar în fața unei instanțe judecătorești. Chiar și autorii străini consideră anul 1912 și Decizia din 16 martie 1912 a Curții de Casație ca debut al admiterii unei proceduri de soluționare a unui contencios constituțional între Legea fundamentală și o lege adoptată de Parlamentul ordinar.

Curierul legislativ subliniază cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 decembrie 2013, inclusiv obiecțiile de neconstituționalitate admise și recursurile în interesul legii admise și publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeanăși internațională corespunzătoare lunilor octombrie-noiembrie 2013, realizate de Daniela Ivan, respectiv de Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

Rubrica cuprinde articolulInterpretarea evolutivă a libertății economice/libertății de a întreprinde, semnat de dna. lector dr. Andreea Stănescu. în concret, este vorba despre comentariul cu privire la Decizia Curții Constituționale nr. 498/2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Decizia nr. 498/2012 aduce în prim două probleme juridice principale: 1. Schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale și 2. Conceptul de interpretare evolutivă, ca fundament al schimbării jurisprudenței Curții Constituționale. Odată cu Decizia nr. 498/2012, la nivelul instanței constituționale a fost realizată prima interpretare evolutivă. Astfel, Curtea Constituțională și-a reconsiderat jurisprudența prin raportare la Decizia nr. 92/2009, pe considerentul modificării sensului conceptului „economie de piață”.

Drept privat

Rubrica cuprinde articolul Viața dinainte de contract, semnat de dna. lector dr. Adriana Almășan. Literatura juridică a acordat dintotdeauna o atenție specială derulării contractului, lăsând însă oarecum în plan secundar perioada precontractuală. Lipsită de reglementare adecvată în puterea vechiului Cod civil, etapa preliminară încheierii contractului a generat o practică judiciară sporadică și inconstantă, chiar și în perioada economiei de piață. Studiul are în vedere activitățile care se impun la încheierea contractelor complexe, și anume analiza și evaluarea, negocierea și încheierea actelor preliminare contractului. Etapa dinaintea încheierii contractului este adesea pierdută din vedere de literatura juridică, în pofida faptului că ea antrenează activități specifice de natură juridică. Codul civil reglementează anumite aspecte privitoare la această problematică, fără însă a defini regimul juridic al etapei prealabile încheierii contractului într-un sistem complet și eficient.

Drept public

Rubrica cuprinde comentariul Deciziei nr. 4748 din 29 martie 2013 a înaltei Curte de Casație de Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, și este semnat de dl. dr. Dan Cimpoeru. Autorul consideră criticabilă decizia înaltei Curți atât sub aspectul temeiniciei, cât și al legalității, prezentând propriul punct nostru de vedere, astfel: „în opinia noastră, înalta Curte de Casație și Justiție a adăugat la lege într-un mod nepermis în sensul că, pe cale jurisprudențială, a creat cadrului militar detașat în afara Ministerului Apărării Naționale un statut juridic sui generis. Astfel, se consideră că ceea ce contează este „detașarea” în sine, iar „funcția” pe care este încadrat este doar un „accesoriu”; o astfel de teorie este contrazisă atât de realitatea speței, cât și de textele legale incidente”.

Drept penal

Rubrica cuprinde articolulConsiderații referitoare la acțiunea penală: definiție, factori, trăsături, momente în desfășurarea ei și este semnat de dl. procuror Cristian Valentin Ștefan. Autorul surprinde acele componente generale care constituie edificiul teoretic de bază al acțiunii penale: definiția, factorii, trăsăturile și momentele desfășurării. Articolul este astfel concentrat pe: 1. oferirea unei definiții a acțiunii penale, riguroasă din punct de vedere logic, în sensul unei evidențieri corecte nu numai a genului proxim, ci și a diferenței specifice; 2. tratarea factorilor acțiunii penale (temei, obiect, subiecți, aptitudine funcțională); 3. înfățișarea trăsăturile acțiunii penale – obligativitate, indisponibilitate, indivizibilitate, individualitate, caracter public – cu toate ideile pe care doctrina le exprimă în această privință; 4. detalierea momentele principale pe care acțiunea le parcurge în desfășurarea ei – punerea în mișcare, exercitarea și stingerea.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – octombrie 2013.

în rubrica Instrumente veți regăsi un articol dedicat Acordului de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020, semnat de dna. Violeta Ștefănescu. Ministerul Fondurilor Europene a prezentat și a transmis serviciilor Comisiei Europene, la 11 octombrie 2013, prima versiune a Acordului de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020. Acordul de Parteneriat prezintă o analiză a situației economico-sociale a statului nostru din acest moment și, față de perioada de programare 2007-2013, cuprinde modificări de fond, dar și de natură instituțională pentru a asigura un grad mai ridicat de accesare și absorbție a banilor europeni. Pe fond, este analizat stadiul actual de dezvoltare a României. Autoarea își exprimă în final speranța ca practica să dovedească faptul că direcțiile de acțiune stabilite au fost corecte și și-au atins scopul dorit, printr-o creștere substanțială a accesării, dar, mai ales, a absorbției banilor europeni, astfel încât să se înregistreze o veritabilă și notabilă creștere economică și, deci, o creștere a nivelului de trai al nostru, al tuturor!

Ca în fiecare număr revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Așa cum v-am obișnuit, ultimul număr din fiecare an al revistei conține Tabla de materii pe anul 2013, în care puteți consulta toate materialele publicate în anul 2013, cu indicarea rubricii, titlului, autorului și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...