Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 12/2020

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 64
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 8414
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În curând
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Preț redus: 40,72 RON Preț: 47,90 RON

Reducere: 15%

Disponibil pentru pre-comandă

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr EC2U – Campus Universitar European format din șapte universităţi este semnat de prof.univ.dr. Tudorel Toader. În urma aprobării proiectului European Campus of City-Universities (EC2U), în cadrul apelului lansat de Comisia Europeană în octombrie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) este membră a Alianţei Universitare EC2U, alături de alte şase universităţi cu tradiţie îndelungată în educaţie şi cercetare, membre ale Grupului Coimbra: Universităţile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (coordonator de proiect, Franţa), Salamanca (Spania) şi Turku (Finlanda). Cele şapte universităţi partenere sunt în mod egal responsabile pentru crearea unei alianţe care să poată duce la dezvoltarea campusului european, păstrându-şi, în acelaşi timp, individualitatea. La nivel instituţional, impactul acestui tip de proiect se va reflecta într-o mai mare vizibilitate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe plan internaţional şi în creşterea participării UAIC la proiecte internaţionale de educaţie şi cercetare, prima universitate modernă a României contribuind la formarea unui model nou de educaţie de calitate într-o societate civică incluzivă.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 august - 30 septembrie 2020, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunilor august-septembrie 2020 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare și cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Laura Smarandi analizează Aplicarea în timp a dispoziţiilor legale privind excepţia de nelegalitate a actelor administrative cu caracter individual pornind de la realitatea că, deşi Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a intrat în vigoare încă din 6 ianuarie 2005, modul de aplicare a dispoziţiilor acesteia ridică în continuare probleme de drept cu atât mai mult cu cât au fost aduse de-a lungul timpului numeroase modificări formei sale oficiale. O problemă de drept care a cunoscut viziuni diferite în ce priveşte sfera ei de aplicare şi care a generat dezbateri îndelungate a constituit-o excepţia de nelegalitate a actului administrativ. Deşi admisibilitatea sau inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate pentru actele administrative cu caracter individual emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 a fost dezbătută în multe lucrări de specialitate, prezentul studiu vizează expunerea punctelor de vedere recente ale instanţelor judecătoreşti, a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi opiniile doctrinare cu privire la acest aspect.

Dreptul afacerilor

Articolul Violenţa economică – o realitate contractuală, semnat de asist.univ.drd. Adina-Lorena Codeia. Transformările socio-economice evidențiază tot mai mult atenuarea libertății contractuale a părților, în special atunci când părțile se află pe poziție de inegalitate economică (subordonare), fapt ce accentuează necesitatea garantării libertății și securității contractuale, manifestate în egală măsură față de toate părțile contractante, prin intermediul creării unui cadru legislativ echitabil și funcțional. Astfel, deși legislația franceză reglementează instituția violenței economice, ca viciu de consimțământ, prin dispozițiile art. 1143 din Ordonanța nr. 2016-131 din 10 februarie 2016, în dreptul intern nu regăsim dispoziții exprese în această materie, menite să contribuie la asigurarea echilibrului și la posibilitatea realizării intereselor agenților economici în economia de piață. Autoarea consideră necesară și utilă existența unor norme juridice privind violența economică, care să antreneze răspunderea subiectelor și să sancționeze o atare conduită, prezentul studiu propunându-și să definească violența sub toate aspectele sale și să evidențieze structura și limitele violenței economice, ca instituție de drept privat.

Drept privat

Articolul Repere privind aprecierea interesului contrar în materia ocrotirii minorului în dreptul civil, semnat de drd. Gabriela-Rodica Ghile-Buzan, subliniază legitimitatea reținerii legiuitorului în a consacra definiția curentului „interesul contrar” raportat la domeniul ocrotirii persoanei fizice, factorii subiectivi, de apreciere in concreto, fiind determinanți în calificarea unei situații ca aparținând câmpului jurdico-lexical al interesului contrar. Din aceste considerente, în prezentul material, autoarea propune o trecere în revistă a câtorva repere care să vină în ajutorul analizelor situațiilor particulare.

Drept public

Articolul Dreptul la alegeri libere. Interferenţa art. 3 din Protocolul nr. 1 cu unele articole cuprinse în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, semnat de asist.univ.dr. Radu-Florin Geamănu. Organizarea, la intervale rezonabile, de alegeri libere prin vot secret nu ar fi suficient protejată numai prin aplicarea standardului prevăzut la art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului. Prezentul studiu realizează o analiză de ansamblu a conexiunilor pe care le presupune exercițiul dreptului la alegeri libere cu alte drepturi protejate de Convenția pentru apărarea drepturilor omului (cum ar fi libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare și dreptul la un remediu efectiv).

Drept penal

Articolul Necesitatea citării părţilor și stabilirea unui termen în cadrul procedurii de cameră preliminară prevăzute de art. 346 alin. (1) C.proc.pen., semnat de drd. Bogdan-Mihai Dumitru. Premisa acestui studiu este o speță recentă și soluția definitivă pronunțată de instanța de control judiciar în cauză, ce prezintă deosebită importanță cu privire la procedura de soluționarea a camerei preliminare, și anume dacă aceasta se face cu citarea inculpatului și a părților în condițiile în care nu se formulează cereri și excepții. În cadrul prezentului articol sunt analizate considerentele şi aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor deciziilor Curţii Constituţionale nr. 641/2014 şi nr. 808/2018, precum şi Decizia Înaltei Curţi nr. 14/2018 pronunţată în recurs în interesul legii, opiniile doctrinare exprimate cu privire la această procedură, în final autorul exprimându-și opinia cu privire la soluţia corectă din punct de vedere legal.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – iulie 2020.

Instrumente

Articolul Actualitatea principiului subsidiarităţii ca principiu fundamental al Uniunii Europene, semnat de lect.univ.dr. Oana-Mihaela Salomia. Abordarea principiului subsidiarității poate fi ambivalentă, federalistă sau naționalistă, însă, în prezent, este sigur faptul că Uniunea Europeană recurge adesea la acest principiu pentru adoptarea de măsuri în concordanță cu obiectivele unionale. Principiul subsidiarității reglementează exercitarea competențelor Uniunii care nu sunt exclusive, respectiv competențele partajate și complementare. Statele membre își păstrează controlul asupra respectării principiului subsidiarității fără a avea puterea de a bloca un act legislativ propus de Comisia Europeană. Parlamentul României, conștient de importantul caracter democratic al controlului politic prevăzut de Protocolul nr. 2 a emis avize motivate și avize, dovada evidentă a implicării sale. În același timp, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a verifica dacă instituțiile legislative europene respectă Tratatele UE atunci când consideră că obiectivul acțiunii propuse poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. În viitor, principiul subsidiarității va fi utilizat pentru motivarea propunerilor legislative europene necesare pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în beneficiul cetățenilor europeni.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Prim-ministru.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Acest ultim număr al revistei conține Tabla de materii a revistei Curierul Judiciar pe anul 2020, în care puteți consulta toate materialele publicate în numerele din 2020, cu indicarea rubricii, titlului articolului, numelui autorului/autorilor și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...