Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 2/2013

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
ISBN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6309
Data apariției: 10.05.2013
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar marchează un eveniment deosebit în evoluția revistei, și anume indexarea acesteia într-o bază de date internaționale. Central and Eastern European Online Library (CEEOL) reprezintă una dintre bazele de date agreate de Ministerul Educației Naționale în ceea ce privește revistele acreditate.
Editorialul este semnat în acest număr de dr. Fabian Niculae, magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României, care prezintă propunerile Comisiei Lionel Jospin pentru reforma cadrului democratic în Franța: „Desigur că se poate pune întrebarea: care este interesul științific al juristului român în ceea ce privește modificările constituționale și legale ce vor avea loc în Franța în perioada imediat următoare? Interesul este, deopotrivă, de ordin științific și practic. Constituția României este inspirată, într-o proporție semnificativă, de Constituția franceză din 1958. Astfel, unele dintre dilemele cu care se confruntă la ora actuală cea de-a V-a Republică franceză pot fi identificate și în România. Acest lucru se datorează, așadar, operațiunii de transplant juridic, făcută în anii 1991 și 2003. Evoluțiile celor două societăți, franceză și românească, nu au fost identice, dar, în anumite privințe, se aseamănă”.
în cadrul rubricii Dialoguri, prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice răspunde la câteva întrebări privind revizuirea Constituției.

„Ca o concluzie la discuția noastră, ce credeți că s-ar impune?

O remarcă formulată deja de specialiștii vest-europeni: ideologia în vogă în țările central și est-europene, inclusiv în România, conform căreia constituționalismul ar fi motorul transformărilor, pare infirmată de către fapte: o reformă constituțională, oricât de amplă ar fi, nu poate provoca singură schimbarea comportamentelor și atitudinilor pe care o presupun adevărata democrație și legile economiei de piață. Pentru că, să ne amintim din istorie, că revoluțiile americană și franceză nu au fost motoarele, ci expresia, iar constituțiile aferente formalizarea acestor schimbări! Numai atunci când revizuirea legii fundamentale va fi cu adevărat expresia evoluțiilor și schimbărilor importante înregistrate la nivelul realităților economico-sociale și practicilor culturale, ea își va avea rostul și își va produce pe deplin efecte benefice așteptate”.

în continuare în paginile revistei este redată Hotărârea UNBR nr. 648 din 15 decembrie 2012 prin care s-au aprobat: calendarul desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a UNBR și ale Consiliului UNBR, Congresul avocaților 2013 (la București), precum și data începerii examenului de primire în profesia de avocat și data începerii examenului de absolvire a cursurilor INPPA în anul 2013.
Rubrica Curierul legislativâ  subliniază cele mai importante modificări legislative din perioada 1 - 28 februarie 2013, inclusiv deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului admise și o selecție a actelor publicate în Monitorul Oficial al României.
Rubrica Jurisprudența străină – reper al Noului Cod civil cuprinde decizii de speță pronunțate sub imperiul legislațiilor străine, surse de inspirație ale legiuitorului român pentru redactarea Noului Cod civil. în acest număr, avocat Bogdan Ionescu comentează hotărârea Curții din Québec în Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée pe tema promisiunii publice de recompensă; în speță, pârâta a publicat într-un ziar din Montréal și în trei ziare din Québec o ofertă de recompensă pentru a contra actele criminale care i-au cauzat pierderi considerabile. în cauză, s-a plătit recompensa unei alte persoane decât reclamantul, unui anume informator care a dorit să rămână anonim și care nu a depus mărturie în proces. Instanța, pe lângă alte digresiuni asupra acestei apărări, a respins-o în final, simplu și ferm, pe argumentul că informațiile pretins furnizate de către acest terț sunt ulterioare (în timp) celor care provin de la reclamant.

• Dreptul afacerilor și Drept public
- articolul semnat de lector univ. dr.â  Andreea-Teodora Stănescu analizează constituționalitatea unor dispoziții legale în materia societăților (comerciale) din perspectiva libertății economice/ libertății de a întreprinde. Studiul de jurisprudență realizat indică faptul că Legea nr. 31/1990 a fost supusă, în repetate rânduri, controlului de constituționalitate din perspectiva art. 45 „Libertatea economică”. Niciuna dintre excepțiile de neconstituționalitate nu a fost admisă. Curtea Constituțională arată faptul că art. 45 și 135 trebuie privite corelat, libertatea economică neputând să confere titularilor săi prerogative de natură a conduce la încălcarea, de către stat, a obligațiilor sale menționate în art. 135.

• Drept privat
- articolul semnat de drd. Adrian-Claudiu Popoviciu cuprinde o analiză a contractului individual de muncă din perspectiva Codului muncii și a directivelor Uniunii Europene. Pe parcursul acestei analize se face o trecere în revistă a principalelor elemente specifice executării contractului individual de muncă din perspectiva comparată a dreptului muncii românesc cu cel al Uniunii Europene (UE). Chiar dacă atât legislația muncii din România, cât și cea a UE statuează necesitatea executării raporturilor de muncă sub forma contractului de muncă pe perioadă nedeterminată, dezvoltarea noilor tipuri de relații socio-economice, caracteristice societății globale, au impus articularea de noi forme convenționale de stabilire a raporturilor de muncă, respectiv contractul individual de muncă pe durată determinată, munca prin agent de muncă temporară și contractul individual de muncă cu timp parțial.

• Drept penal
â - comentariul unei decizii a Tribunalului Buzău, Secția penală, realizat de dr. Andra-Roxana Ilie. Sentința Tribunalului Buzău reprezintă prima condamnare a unei persoane juridice pentru infracțiuni de contrafacere de marcă și concurență neloială. Dacă sub aspectul angajării răspunderii penale a societății inculpate lucrurile sunt clare, speța de față nu aduce lămuriri în ceea ce privește reglementarea infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 84/1998, care a dat naștere la soluții contradictorii în practica judiciară. Din acest punct de vedere, o regândire a infracțiunilor în această materie ar fi potrivită, mai ales în contextul intrării în vigoare a Noului Cod penal.
Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – februarie 2012.
în cadrul rubricii Instrumente:
-â articolul semnat de conf. univ. dr.â  Aurelia Cotuțiu prezintă hotărârea prealabilă, un instrument deosebit de eficient pentru edificarea actului de justiție în mod unitar și predictibil în dinamica dreptului contemporan.
-â articolul semnat de avocat drd. Alexandru Dimitriu prezintă elementele pe care trebuie să le conțină cererea de chemare în judecată pentru a treceâ  peste procedura de verificare prevăzută de art. 200 NCPC.

Editura C.H. Beck
ISBN 1582-7526
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...