Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 2/2018

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 7796
Data apariției: 04.04.2018
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
44,90 RON

În stoc

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiinţific şi redacţional de excepţie, susţinută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaţionale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaţionale (BDI)

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof. dr. Daniel-Mihail Șandru și dr. Irina Alexe, care aduc în discuție protecția datelor personale, mai precis Regulamentul 2016/679/UE devenit celebru de câteva luni, deși a intrat în vigoare acum aproape 2 ani. După intrarea în vigoare a Regulamentului legiuitorul european a consacrat un termen de 2 ani pentru pregătirea punerii în aplicare. Cum nu există posibilitatea amânării aplicării, a suspendării sau orice altceva care ar face inaplicabil Regulamentul, trebuie să se facă pregătiri pentru ora 0 a zilei de 25 mai 2018. Dar și după această dată.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 ianuarie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii ianuarie 2018 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr sunt analizate delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă şi remunerarea muncii suplimentare şi de noapte în cazul personalului militar voluntar.

Profesii juridice

Prof. dr. Ioan Leș ne propune o analiză și discuție despre recenta „reformă” a răspunderii patrimoniale a judecătorilor și procurorilor. Modificările aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor au promovat și soluții diferite în raport cu reglementările noastre anterioare. Unele dintre aceste modificări au fost vehement criticate de asociațiile profesionale ale magistraților, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de unele partide politice, precum și de o parte a mass-mediei. În centrul atenției s-au aflat, adeseori, problemele implicate de răspunderea juridică a judecătorilor și procurorilor și mai ales de cele determinate de sfera de incidență a răspunderii patrimoniale. Criticile aduse noilor reglementări s-au materializat și în sesizările de neconstituționalitate adresate instanței de contencios competente de către Înalta Curte de Casație și Justiție și de un număr de parlamentari. Asupra obiecțiunilor de neconstituționalitate Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr. 44 din 30 ianuarie 2018, cu o motivare amplă și pertinentă.

Dreptul afacerilor

Articolul Despre subrogarea legală în drepturile creditorului bugetar din procedura insolvenţei, semnat de lect.dr. Alexandru Bleoancă și Bogdan Dumitrache. Situația premisă a articolului este următoarea: în procedura de insolvență a unui debitor, în tabelul definitiv de creanţe, s-a stabilit existenţa unei creanţe bugetare (administrată de un organ fiscal) şi a unei creanţe chirografare (deținută de o persoană de drept privat). Autorii își concentrează analiza în jurul situației premisă şi doar în mod excepțional, şi doar acolo unde este indicat, lărgesc sfera cazurilor practice posibile.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 654/12.03.2013 a Curții de Apel Galați, Secția a II-a civilă, semnat de lect. dr. Dragoș-Mihail Daghie, privind proba cu declaraţia dată în faţa organelor de anchetă și atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. Autorul consideră că soluția instanței este cel puțin ciudată și se întreabă Oare de ce au fost reținute doar susținerile recurentului, și nu și susținerile intimatului? De ce beneficiază de o mai mare probitate, moralitate, bonitate sau onorabilitate recurentul decât intimatul? Care a fost, de fapt, rațiunea pronunțării unei astfel de soluții care sfidează toate regulile procesual civile?

Drept public

Articolul Integritatea în exercitarea funcțiilor publice ca garanție a drepturilor fundamentale, semnat de prof.dr. Elena-Simina Tănăsescu. Cadrul legislativ de integritate existent în România este bine conturat și corect pus în valoare prin jurisprudența Curții Constituționale. Din perspectivă strict cantitativă, el pare a fi suscitat puține controverse de natura conceptuală, ceea ce trădează o aderență ridicată a societății la valorile astfel exprimate. Deși dezvoltat mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană, contestarea constituționalității sale s-a produs relativ rar. Prin urmare, cetățenii României sunt mulțumiți de evoluțiile legislative și jurisprudențiale în această materie și doresc continuarea lor pe același făgaș. În mod normal, stabilitatea legislativă ar trebui să inducă predictibilitatea conduitelor și să asigure un grad cât mai mare de conformare a cetățenilor, inclusiv a demnitarilor și funcționarilor publici.

Articolul Suspendarea executării actelor administrative emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, semnat de avocat Alexandru Mitră, propune spre analiză un text de lege care conține anumite dispoziții în materia contenciosului administrativ despre care, cel puțin în practică, s-a susținut că ar deroga de la art. 14 și art. 15 din Legea nr. 554/2004 sub aspectul suspendării executării actului administrativ, și anume O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Drept penal

Comentariul Deciziei nr. 401/17.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, semnat de conf.dr. Andrei Zarafiu și asist.dr. Radu Slăvoiu, privind incompatibilitatea judecătorului, succesiunea în timp a legilor de procedură penală și contestația în anulare. Problema de drept pe care o relevă decizia rezumată, este cea a modului de aplicare a textelor ce reglementează cazurile de incompatibilitate în contextul modificării lor ca efect al succesiunii în timp a legilor de procedură penală. Mai precis, se pune întrebarea dacă, urmare a intrării în vigoare a actualului Cod de procedură penală, trebuie sau nu să se abțină acel judecător aflat într-o situație pe care legea nouă o califică drept caz de incompatibilitate, în timp ce sub imperiul legii vechi aceeași situație nu intra în sfera incompatibilităților.

Articolul Furtul de energie electrică, semnat de procuror Adrian Radu, propune un studiu privind chestiunile penale și procesual penale întâlnite în practică prin care răspunde următoarelor întrebări: Este legală pătrunderea în domiciliul consumatorului fără acceptul acestuia? Care este natura juridică a actelor consemnate de agenții companiei de furnizare a energiei electrice și cum sunt sesizate organele de urmărire penală? Care este încadrarea juridică a faptelor constatate? Există situații când faptele constatate nu sunt infracțiuni și poate fi vorba doar de o îmbogățire fără justă cauză?

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – decembrie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Profesorul de istorie, iubita sa, viitorii săi socri și Poliția.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...