Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 3/2014

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6536
Data apariției: 27.05.2014
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Ca în fiecare an, din 2002 până astăzi, punem la dispoziția practicienilor cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată după modelul revistelor de specialitate din străinătate.

Numărul din luna martie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dl. av. Lucian Bernd Săuleanu care ne aduce în prim plan problema interdicției avocaților de a angaja absolvenți ai facultăților de drept ca personal auxiliar. Astfel, în opinia autorului „se pune întrebarea dacă și în ce fel se armonizează interdicția prevăzută de art. 186 din Statut cu prevederea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, dar și cu art. 15 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. De asemenea, nu trebuie omisă nici prevederea art. 41 alin. (1) din Constituția României: „(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă”.

Rubrica Dialoguri propune un interviu cu dl. procuror Gheorghe Muscalu, vicepreședinte al CSM, care face o evaluare a aspectelor legate de rolul Consiliul Superior al Magistraturii în calitatea sa constituțională de garant al independenței sistemului judiciar, precum și modalitatea în care s-a implicat Consiliul pentru limitarea posibilelor disfuncționalități în aplicarea noilor Coduri intrate în vigoare în februarie 2014: noul Cod penal și noul Cod de procedură penală.

în acest număr vă propune și două documente importante pentru profesia de avocat și pentru cea de judecător. Primul document, Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului UNBR, conform căreia tematica disciplinelor „Drept penal” și „Drept procesual penal” pentru examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice va avea în vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) și Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) și legile de punere în aplicare ale acestora.

Al doilea document, Avizul nr. (2013)16 al Grupului de lucru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției.

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din perioada februarie-martie 2014, inclusiv deciziile de neconstituționalitate admise și recursurile în interesul legii admise și publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și internațională corespunzătoare lunilor februarie 2014, realizate de d-na Daniela Ivan, respectiv de dl. Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

Rubrica cuprinde articolul Compensația – balanța unei creanțe, semnat de dl. av. Daniel Cătălin Velicu. în opinia autorului „compensația este și rămâne o instituție juridică de bază în materia obligațiilor prin respectarea raporturilor juridice încheiate din cadrul unei comunități. Totodată, reprezintă o aplicație a principiului ocrotirii drepturilor subiective civile prin faptul că oferă creditorului o alternativă viabilă în cazul în care prețul este neachitat de către debitor, evitându-se astfel și un blocaj economic pe fondul unui nivel cash-flow scăzut pentru majoritatea societăților. Reprezentând o alternativă la plată, indiferent de sistemul socio-politic și natura obligațiilor compensabile, prin intermediul compensației este respectat patrimoniul persoanei”.

Drept privat

Rubrica cuprinde două articole. Primul, intitulat Considerații în legătură cu interpretarea unor dispoziții din O.U.G. nr. 11/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, este semnat de dl. prof.dr. Alexandru Athanasiu și d-na drd. Ana-Maria Vlăsceanu și pune accent pe practica administrativă în care s-a promovat punctul de vedere potrivit căruia „beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului sunt obligați să restituie sumele primite cu acest titlu pe motiv că în perioada de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului au realizat venituri supuse impozitului pe venit, rezultate ca urmare a desfășurării unei activități profesionale anterior acordării concediului pentru creșterea copilului”, autorii concluzionând că „se impune formularea unor observații care să conducă la o interpretare și aplicare corectă a prevederilor legale în materie”.

Cel de-al doilea articol, intitulat Mecanismele răspunderii delictuale în negocierile precontractuale este semnat de d-na av. Monia Hanțig și privește antrenarea răspunderii civile delictuale a persoanei responsabile pentru încălcarea rigorilor bunei-credințe în cadrul negocierilor precontractuale. „Mecanismele răspunderii delictuale în domeniul negocierilor precontractuale implică cu precădere stabilirea și acordarea de daune-interese compensatorii persoanei prejudiciate de comportamentul abuziv al celuilalt partener de negociere. Totuși, în funcție de detaliile concrete ale fiecărei situații în parte, pot deveni incidente și alte măsuri reparatorii în sens larg (...)”.

Drept public

Rubrica cuprinde de asemenea două articole. Primul articol intitulat Termene în tandem în contenciosul administrativ – între coabitare și divorț este semnat de dl. conf.dr. Ovidiu Podaru. Subiectul prezintă interes pentru că analizează acele „termene reglementate fie de texte diferite ale Legii nr. 554/2004 (art. 11 și art. 19), fie de reglementări diferite (Legea contenciosului administrativ și Noul Cod civil)”, termene între care „nu pare a fi loc de coabitare: fie se aplică unul, fie celălalt”. Prin studiul său, autorul își propune analiza acestei conviețuiri aparent zbuciumate: dacă până în prezent doctrina s-a „străduit” doar să remarce inutilitatea reglementărilor legale care, în loc să instituie un singur termen, s-a complicat inutil cu două, din care unul nu face decât să creeze dificultăți teoreticienilor și practicienilor.

în cel de-al doilea articol intitulat Considerații referitoare la Decizia nr. 55/2014 a Curții Constituționale a României și la statutul juridic al unor înalți funcționari publici autoarea – d-na dr. Irina Alexe – analizează necesitatea creării unor mecanisme și instituirea unor garanții legale care să permită dezvoltarea unui serviciu public de calitate. Analizând punctul de vedere al Curții Constituționale exprimat în Decizia nr. 55/2014, autoarea se raliază „opiniei concurente, semnate de doi dintre judecătorii Curții Constituționale, în care se argumentează, prin invocarea dispozițiilor Legii nr. 47/1992 și jurisprudenței anterioare a Curții Constituționale, faptul că aceasta, admițând obiecția de neconstituționalitate, ar fi trebuit să își exercite controlul de constituționalitate și în afara limitelor sesizării, prin raportare la alte dispoziții constituționale. Autorii opiniei au avut în vedere dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituție și au semnalat faptul că motivele care au stat la baza adoptarii ordonanței de urgență sunt unele de oportunitate, care, în mod evident, nu pot fi invocate pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență și au constatat că nimic nu împiedica Guvernul să inițieze un proiect de lege care să urmeze procedura de adoptare prevăzută la art. 75-76 din Constituție”.

Drept penal

Rubrica Drept penal cuprinde articolul Anularea renunțării și amânării aplicării pedepsei. Incongruențe în aplicarea practică, semnat de dl. lect.dr. Daniel Nițu. Autorul surprinde în primul rând faptul că „modalități clasice pentru dreptul nostru, ca executarea pedepsei într-o închisoare militară sau executarea pedepsei la locul de muncă, nu mai sunt reglementate”. De asemenea, un alt aspect comentat de către autor este și faptul că „au fost introduse noi instituții precum renunțarea la pedeapsă și amânarea aplicării pedepsei, respectiv a fost regândită instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere”.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – ianuarie 2014.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...