Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 3/2020

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 8177
Data apariției: 22.09.2020
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Preț redus: 40,72 RON Preț: 47,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna martie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Institutul Român de Drept Comercial: relansarea dreptului comercial este semnat de Gheorghe Piperea, Președintele Institutului. Ideea constituirii acestei organizații non- guvernamentale a prins contur pe baza sugestiilor unui grup de lucru, reunit în jurul regretatului profesor Stanciu D. Cărpenaru, de a promova și rescrie un nou Cod comercial român, rescris după un plan arhitectural modern și flexibil, adaptat secolului în care trăim, și adaptat fenomenului economic contemporan și tipului de relații psiho-sociale care se creează în jurul faptului de comerț, caracterizat prin continuitate, asumarea riscurilor și (re)construcția permanentă a încrederii reciproce între participanții la schimbul de mărfuri și servicii. Deși își are sediul în București, Institutul integrează cadre didactice universitare de la mai multe facultăți din țară, publice sau particulare. De asemenea, alături de aripa academică, Institutul reunește practicieni notorii ai dreptului comercial – avocați, practicieni în insolvență, notari – precum și actuali sau foști judecători de la înalte instanțe din țară.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 25 februarie 2020, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii februarie 2020 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Claudia Bodean analizează Admisibilitatea căii de atac a recursului în cauze având ca obiect litigii de muncă ori drepturi de asigurări sociale soluționate în primă instanță de judecătorii și în apel de tribunale.

Despre arbitraj pentru justițiabili și profesioniști

În cadrul rubricii realizate de dr. Beatrice Onica-Jarka, vicepreședintele Institutului Arbitral Român, semnează articolul din acest număr Proceduri simplificate sau accelerate, proceduri de urgență – instrumente moderne, eficiente și funcționale de soluționare a litigiilor prin arbitraj. În urma declanșării pandemiei COVID-19 mediul de afaceri a resimțit din plin perturbările din sistemele naționale ale instanțelor de judecată care au făcut, practic, inutilizabile chiar instrumentele procedurale disponibile în cadrul justiției publice pentru soluționarea disputelor declanșate de aceste perturbări. În asemenea situații, în care instanțele de judecată nu au funcționat, dar și după repornirea greoaie a sistemelor naționale de justiție publică, soluția funcțională s-a aflat la îndemâna tuturor prin posibilitatea de a activa procedurile simplificate și/sau accelerate, cuprinse în regulile de procedură arbitrală ale diverselor instituții arbitrale sau determinate de părți prin convenția arbitrală sau compromisul arbitral în arbitrajul ad-hoc. Procedurile simplificate și/sau din arbitraj nu au fost generate de criza sanitară pandemică, ci, mai degrabă, reprezintă o soluție funcțională creată tocmai din nevoia mediului de afaceri de rapiditate și eficiență în termeni de costuri.

Dreptul afacerilor

Articolul Privire comparativă între fiducie și trust, semnat de asist.dr. Roxana Chirieac, propune spre analiză instituția fiduciei, introdusă în dreptul român ca urmare a implementării Codului civil în 2011, deși nu exploatată la adevăratul său potențial, ce reprezintă transpunerea în sistemul de drept romano-germanic a instituției de trust din common law. Aceste două instituții, deși similare, nu sunt identice, atât din punct de vedere al naturii juridice, cât și al efectelor pe care le produc asupra patrimoniului. Ca atare, identificarea lor ca fiind aceeași instituție, este o eroare.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 899/18.04.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă, semnat de judecător conf.dr. Marian Budă, privind cesionarea de către arendaș arendatorului a sumelor încasate cu titlu de subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit dispozițiilor art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață pot fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea, arendatorul, concedentul și/sau locatorul nebeneficiind de plăți directe pentru terenul arendat, concesionat și/sau închiriat. Prin urmare, beneficiarul sumelor acordate cu titlu de subvenție este doar cel ce cultivă terenurile respective, iar A.P.I.A. are atribuția de a primi, autoriza și executa plățile către cei ce pot beneficia de aceste subvenții, însă, odată stabilit dreptul acestor persoane asupra acestor subvenții, acestea pot dispune în mod liber de sumele respective, neexistând nicio dispoziție legală în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul național care să stabilească o afectațiune specială pentru sumele respective. Așadar, părțile contractului de arendare pot încheia un contract de cesiune de creanță prin care arendașul să cesioneze arendatorului sumele acordate de A.P.I.A. cu titlu de subvenție în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață.

Drept public

Articolul Contribuții ale doctrinei și jurisprudenței constituționale la construcția principiilor proporționalității și egalității, semnat de judecător lect.dr. Marius Andreescu și avocat Claudia Andreescu. Pentru sistemul de drept român jurisprudența nu are calitatea de izvor formal al dreptului. Cu toate acestea, realitatea juridică, privită și din perspectivă istorică a demonstrat rolul esențial al practicii judiciare în interpretarea și aplicarea legii, la edificarea practicilor argumentative, la clarificarea voinței legiuitorului și descoperirea sensurilor mai puțin evidente ale normelor juridice și nu în ultimul rând, la unificarea gândirii și practicii juridice. De aceea jurisprudența, alături de doctrină este o componentă importantă a sistemului de drept român. Pornind de la aceste considerente, în acest studiu autorii își propun să evidențieze câteva aspecte ale rolului jurisprudenței constituționale în conturarea și, chiar, în dezvoltarea unor principii ale dreptului, fiind subliniată îndeosebi contribuția acesteia la apariția și dezvoltarea controlului de constituționalitate al legilor, precum și la edificarea unor principii ale dreptului.

Drept penal

Comentariul Sentinței nr. 22/23.01.2019 a Tribunalului Cluj, Secția penală, semnat de avocat lect.dr. Daniel Nițu privind schimbarea de încadrare juridică, in dubio pro reo, infracţiunea de trafic de droguri de mare risc, infracţiunea de efectuare de operaţiuni fără autorizaţie cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și compatibilitatea procedurii recunoaşterii de vinovăţie cu schimbarea încadrării juridice. Analiza este realizată în jurul a 2 situații, și anume: (1) Cu toate că exista o îndoială cu privire la natura substanţelor, acuzarea a preferat să aleagă încadrarea juridică cea mai severă şi defavorabilă inculpaţilor, şi să nu dea efect principiului in dubio pro reo. Din perspectiva infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, probaţiunea administrată a dovedit caracterul acestor substanţe ca fiind apte să producă asemenea efecte psihoactive; (2) Ţinând seama că inculpatul a recunoscut acuzaţiile ce îi sunt aduse în materialitatea lor, fără a fi de acord cu încadrarea juridică dată acestor fapte prin rechizitoriu, iar tribunalul, după administrarea nemijlocită a unor probe şi evaluarea probatoriului din faza de urmărire penală, a ajuns la aceeaşi stare de fapt cu cea recunoscută de către inculpat, se reţine în privinţa inculpatului aplicabilitatea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C.proc.pen., cu efectele edictate de acest text de lege.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – decembrie 2019.

Instrumente

Articolul Soluționarea conflictelor de legi în materia faptelor juridice licite, semnat de asist.dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva, constituie o analiză care se concentrează pe examinarea normelor conflictuale aplicabile faptelor juridice licite, care, în reglementarea Regulamentului Roma II, constau în îmbogățirea fără justă cauză (și plata nedatorată), negotiorum gestio (gestiunea de afaceri) și culpa in contrahendo. Soluțiile astfel propuse urmăresc să instituie un regim juridic uniform la nivelul statelor membre, care să elimine fenomenul de forum shopping și să asigure o mai bună previzibilitate a hotărârilor și, indirect, să favorizeze libera circulație a acestora. Pentru fiecare raport juridic în parte, Regulamentul stabilește soluții practice, care sunt adaptate specificului litigiului și care permit, într-o oarecare măsură, inclusiv o interpretare subiectivă a cauzei în scopul determinării sistemului de drept potrivit aplicabil pe fond.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...