Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 4/2015

Preț redus: 35,62 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6972
Data apariției: 08.06.2015
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revistă de actualitate juridică!
Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridică online Legalis.ro .

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.
 

Editorialul din acest număr este semnat de judecător dr. Rodica Aida Popa, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, și are ca punct de interes justiția română care se află într-o nouă cheie a comunicării. în spiritul recomandărilor din Avizul 16(2013), reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni a inițiat și propus în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național de Pregătire și Perfecționare al Avocaților, Centrele Teritoriale INPPA, curțile de apel, tribunalele și judecătoriile arondate acestora și barourile locale de avocați din raza curților de apel un proiect național cu mai multe componente care să asigure echilibrul dialogului și comunicarea interprofesională între judecători și avocați.

Judecătorul Ana Roxana Tudose, Vicepreședintele Curții de Apel Ploiești, răspunde unor întrebări legate de proiectul Educația juridică încercând să argumenteze de ce educația juridică trebuie să facă parte din cei șapte ani de acasă ai oricărui cetățean.

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna aprilie 2015, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, decizii ale înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Rubrica de Actualitate europeană corespunzătoare lunii martie 2015 aduce în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, fiind semnată de Daniela Ivan.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. în acest număr sunt analizate încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale sau deosebite, precum și posibilitatea instanței de a proceda la o astfel de încadrare în lipsa parcurgerii procedurii administrative de către angajator.

Drept privat

Comentariul încheierii nr. 20/19.09.2014 a Curții de Apel Alba Iulia, Secția de contencios administrativ și fiscal, privind inadmisibilitatea cererii de chemare în garanție și procedura specială reglementată de O.U.G. nr. 66/2011 semnat de Avocat Anca Stroiu. în opinia autorului comentariului, în mod corect s-a pronunțat Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la respingerea ca inadmisibile cererilor de chemare în garanție formulate de reclamantă împotriva chematelor în garanție: „O cerere de chemare în garanție nu poate fi admisă într-un litigiul de drept administrativ, întrucât raportat la obiectul și temeiul în drept al acțiunii principale, o cerere de chemare în garanție formulată potrivit dreptului comun nu este incompatibilă cu procedura specială reglementată de O.U.G. nr. 66/2006. Prin urmare, normele de drept comun sunt în acest caz incompatibile cu reglementările cuprinse în actul normativ special, care reglementează activități de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia Europeană”.

Articolul Puterile tutorelui asupra sumelor de bani din conturile persoanei ocrotite, semnat de conf. dr. Marieta Avram, propune o temă din practica bancară unde s-au ridicat mai multe probleme legate de puterile tutorelui asupra sumelor de bani aflate în conturile deschise la o instituție de credit, pe numele persoanei aflate sub tutelă, fie minor, fie interzis judecătoresc. Este făcută o analiză a art. 149 alin. (1) și (2) din Codul civil, dar sunt puse în discuție și unele situații speciale apărute în practica bancară sau privind răspunderea băncii în cazul în care nu au fost respectate condițiile în care tutorele poate să dispună de sumele de bani din cont.

Articolul Stabilirea rezervei succesorale în funcție de renunțătorii la moștenire care au fost gratificați printr-o donație raportabilă, semnat de conf. dr. Romeo Popescu, aduce în prim plan o problemă care se referă la situația acelor succesibili ai defunctului, potențiali moștenitori rezervatari (descendenții și soțul supraviețuitor, care vine în concurs cu descendenții) care au fost gratificați printr-o donație raportabilă și care doresc să renunțe la moștenire pentru a păstra donația. Autorul răspunde în cadrul articolului la întrebarea La stabilirea rezervei succesorale se va ține seama de aceștia sau nu? analizând mai întâi situația existentă sub imperiul Codului civil din 1864, iar apoi din actuala reglementare.

Drept public

Comentariul Deciziei nr. 761 din 17 decembrie 2014 a Curții Constituționale privind prevederile Legii
privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală care au fost declarate neconstituționale, semnat de prof.dr. Dana Apostol Tofan: „o nouă
Decizie a Curții Constituționale controversată: mult zgomot pentru nimic! De ce? Pentru simplul fapt că majoritatea parlamentară dispune de mijloacele necesare pentru a o duce în derizoriu fi e ignorând-o, fi e adoptând o lege de respingere prin care măsurile juridice deja produse de O.U.G. nr. 55/2014 să fi e consolidate legislativ și nu desființate cum și-ar dori opoziția parlamentară și cum de altfel sugerează Curtea constatându-i neconstituționalitatea”.

Drept penal

Articolul Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării, semnat de Blaj Sonia Bianca și prof. dr. Anastasiu Crișu. Autorii au luat în discuție această temă pentru că compatibilitatea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal cu procedura extrădării reprezintă o provocare de actualitate în domeniul dreptului, sub aspectul importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CJUE, IPI – februarie 2015.

în cadrul rubricii Instrumente, dr. Gabriela Zanfir, specialist în protecția datelor personale, semnează articolul Operatorul de date cu caracter personal – titularul obligațiilor corelative dreptului la protecția datelor. Articolul își propune să lămurească aceste aspecte, cu scopul de a facilita identificarea în practică a operatorilor de date, fiind realizată o analiză a elementelor definiției legale a acestui concept, precum și a diferențelor dintre operatorul de date și persoana împuternicită de operator, pentru a vedea ulterior în ce condiții pot exista operatori asociați ai aceleiași prelucrări de date, în ce condiții legea română a protecției datelor li se aplică operatorilor stabiliți în străinătate și cum a aplicat o instanță din România conceptul de operator de date, înainte de a ajunge la concluzii.

în cadrul rubricii IADUER, Constantin Mihai Banu, Cercetător asociat în cadrul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, propune articolul Accesul la dosarul cauzei în contextul unei măsuri de refuz al intrării pe teritoriul statului român privind un cetățean al Uniunii Europene. Pornind de la o hotărâre a Curții de Apel București. După o analiză complexă a sentinței civile nr. 3280/02.12.2014 a Curții de Apel București, autorul concluzionează că „aprecierea concretă a existenței unei amenințări reale, prezente și suficient de grave la adresa unui interes fundamental al societății (unui stat membru) revine, în cele din urmă, instanței sesizate. Caracterul variabil între state al conținutului concret al ordinii publice sau securității interne (i.e. naționale) rezultă și din art. 276 TFUE, dar și din pluralismul inerent al ordinilor constituționale și juridice ale statelor membre”.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...