Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 4/2019

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 8020
Data apariției: 29.08.2019
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
44,90 RON

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Dreptul aerian – scurtă incursiune este semnat de dr. Sorana Păun-Pop și are în vedere dreptul aerian care oferă fundamentul derulării activităților de transport aerian și care reprezintă o serie de norme atât de ordin public, cât și privat care guvernează transportul aerian. Ca ramură de drept, dreptul aerian trebuie privit ca o ramură sui generis, constând în reglementări tipice de o natură distinctă, acoperind o arie determinată de caracteristici și necesități speciale ale aviației civile, iar legătura cu dreptul general existent se realizează cu atenție și ținând seama de limitele aplicabilității diverselor ramuri. Dreptul aerian este vast, dinamic, frumos, provocator și oferă o gamă variată de provocări juristului care se încumetă la un astfel de parcurs profesional. A cunoaște dreptul aerian presupune efort continuu de a învăța, nu numai elemente de ordin juridic, ci și înțelegerea aspectelor tehnice/operaționale.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 28 februarie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii februarie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează Posibilitatea criticării pe calea recursului a modului de stabilire a cuantumului cheltuielilor de judecată.

Dreptul afacerilor

Articolul Ordonanța președințială exercitată în ceea ce privește hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de revocare a unui administrator. Condiții de admisibilitate, semnat de avocat drd. Iulia Golgojan și avocat drd. Alexandru-Șerban Rățoi, constituie o analiză a condițiilor de admisibilitate, astfel cum rezultă acestea din art. 133 din Legea nr. 31/1990, respectiv din normele la care trimite prevederea respectivă, în ceea ce privește ordonanța președințială având ca obiect hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de revocare a unui administrator, fiind totodată analizate și condițiile menționate la art. 997 C.proc.civ., ce trebuie îndeplinite astfel încât să fie admisibilă o cerere de ordonanță președințială.

Drept privat

Articolul Regimul juridic al masei fiduciare și al separației de patrimonii, semnat de drd. Duagi Günay. Prin intermediul acestui studiu autorul își propune să răspundă la următoarele întrebări: De ce este nevoie de o separație de patrimonii în cazul fiduciei? Cum funcționează în mod independent masa patrimonială fiduciară ca element al angrenajului fiduciar (mai ales în cazul entităților reglementate)? Pot părțile deroga prin contract de la prevederile legale în materia masei fiduciare? Cum este protejat beneficiarul fiduciei prin crearea unei mase fiduciare autonome în patrimoniul fiduciarului?

Drept public

Articolul Contestarea actelor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în exercitarea atribuțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere şi control, semnat de drd. Constantin Bucur. Subiectul supus analizei prezintă interes în domeniul de activitate al A.S.F. Din analiza modificărilor legislative aduse actelor normative care reglementează cele trei sectoare supravegheate de către A.S.F., respectiv sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, asigurărilor și sectorul pensiilor private, rezultă că legiuitorul oferă soluții neunitare cu privire la contestarea actelor emise de către A.S.F. În ceea ce privește obligativitatea plângerii prealabile, unele acte normative prevăd obligativitatea acesteia, în timp ce altele oferă soluția contestării actelor A.S.F. direct la Curtea de Apel București, făcând ca această procedură prealabilă să fie facultativă. În ceea ce privește instanța competentă material și teritorial să soluționeze cererile de chemare în judecată prin care se solicită anularea actelor administrative ale A.S.F., actele normative cu caracter special de dată recentă stabilesc competența în favoarea Curții de Apel București, în timp ce normele juridice instituite în legislația mai veche trimit la stabilirea competenței potrivit normelor legii contenciosului administrativ.

Drept penal

Articolul Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu, semnat de cms. Radu-Vlad Pojan are ca obiectiv principal analiza situației actuale a dreptului persoanei condamnate de a efectua convorbiri telefonice, având în vedere condiționarea exercitării efective a acestui drept de existența sumelor necesare achitării costurilor eferente și identificarea unor soluții pentru ca tratamentul aplicat persoanei condamnate să nu contravină exigențelor impuse de documentele internaționale. Soluțiile adoptate de legislația și jurisprudența românească în materie, în general, sunt conforme cu regulile internaționale în domeniu, prezentând similarități cu soluțiile adoptate de alte state europene. Pentru protecția acelor persoane condamnate, vulnerabilizate suplimentar de lipsa mijloacelor financiare, se impune modificarea legislației pentru a li se asigura accesul efectiv la convorbiri telefonice. Implicațiile constau în clarificarea problematicii discutate, facilitându-se o practică unitară.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – ianuarie 2019.

Instrumente

Articolul Aspecte procesuale și execuționale privind aplicarea reglementărilor naționale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat de lect.dr. Sorin-Ovidiu Nour nu propune o cercetare aprofundată și complexă asupra tuturor dispozițiilor din actele normative care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal, ci doar unele din prevederile ce ridică sau pot ridica unele probleme de interpretare referitoare la unele instituții cu caracter procedural. Fără îndoială că aceste norme au semnificații particulare, în sensul că ele au un caracter special în raport cu cele din dreptul comun.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Săptămâna iertării.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...