Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 4/2023

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 9887
Data apariției: 10.10.2023
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!
59,90 RON

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Anul acesta sărbătorim 21 de ani de publicare a revistei Curierul Judiciar și intrăm astfel în al 22-lea an de apariție de Serie Nouă a revistei continuând să oferim juriștilor informație la zi din toate domeniile dreptului, studii și comentarii de practică judiciară, sinteze de jurisprudență și noutăți legislative relevante. De-a lungul timpului ne-am bucurat de colaborarea unor adevărați specialiști, revista impunându-se astfel ca una dintre principalele publicații de specialitate în domeniul juridic din România.

Lansăm o provocare tuturor juriștilor de a se implica în dezbaterea problemelor juridice fundamentale, teoretice și practice, actuale și de perspectivă. Pentru identificarea celei mai bune modalități de colaborare cu Revista Curierul Judiciar, în sprijinul autorilor vine Ghidul de prezentare în care sunt incluse informații despre structura revistei și rubricile în care autorii pot contribui, cât și despre procedura de evaluare și publicare. Acest ghid poate fi consultat online la adresa https://bit.ly/revista-curierul-judiciar.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr, Dezvoltarea durabilă, semnat de Consilier de stat László Borbély, stabilește contextul în care vorbim despre dezvoltare durabilă și aduce în discuție Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și instrumentele realizate de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Totodată, punctează importanța dezvoltării durabile și influențele acesteia raportate la juriști.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 ianuarie - 31 martie 2023, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunilor ianuarie-martie 2023 aduc în prim-plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de conf.univ.dr. Gabriel-Liviu Ispas, respectiv de prof.univ.dr. Bogdan Aurescu.

Rubrica România în fața CEDO semnată de Judecător dr. Mihail Udroiu și Judecător Victor Horia Dimitrie Constantinescu are în vedere decizia Dobrilă c. României (plângerea nr. 8115/15) din 6 decembrie 2022 referitoare la definirea și interpretarea noțiunii de „informații ce nu sunt destinate publicității” din cadrul infracțiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000.

Dreptul afacerilor

Articolul Contractul-cadru în sistemul de asigurări sociale de sănătate, semnat de dr. Laura-Valeria Malinetescu. Contractul-cadru, prin natura lui, este un instrument destinat utilizării în orice raporturi contractuale, pe care părțile trebuie să îl adapteze situației juridice concrete în care se află, întrucât acesta va reprezenta „piatra de temelie” a viitoarelor contracte pe care părțile le vor încheia. Așadar, menirea principală a unui contract-cadru este de a crea norme juridice aplicabile contractelor pe care părțile le vor încheia în viitor, norme de la care părțile nu vor putea deroga. Cu tradiție în sistemul de asigurări sociale de sănătate, contractul-cadru reprezintă actul normativ prin care este reglementată modalitatea de acordare a asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale pentru persoanele asigurate.

Drept privat

Articolul Ideea de aparență în cazul actelor juridice abstracte absolut, semnat de Pavel Perju și Avocat Alexandru Măglaș. Doctrinar, pe fondul absenței cauzei, în sensul arătat de Codul civil, s-a spus, dintotdeauna, că obligațiile necauzale sunt obligații abstracte, adică, fiind asumate printr-un act de voință manifestat numai în privința consimțământului, existența și valabilitatea cauzei care o determină sunt deduse de lege. În acest caz, dacă creditorul ignoră cu bună-credință și cu desăvârșire scopul mediat în considerarea căruia debitorul se obligă (causa remota), obligația este abstractă în mod absolut. În doctrină, sunt descrise ca acte juridice abstracte în mod absolut: delegația, cesiunea de creanță, fideiusiunea și titlurile negociabile.

Articolul Regimul juridic al succesiunilor în dreptul internațional privat conform Regulamentului (UE) nr. 650/2012, semnat de conf.univ.dr. Șerban-Alexandru Stănescu. Frecvența elementelor de extraneitate determină ca regimul juridic al succesiunilor să devină unul dintre domeniile predilecte ale dreptului internațional privat, justificând, astfel, prezentul demers științific. O primă provocare a acestuia o reprezintă dubla reglementare și necesitatea de a decela sfera de aplicare a celor două reglementări posibil incidente: Regulamentul (UE) nr. 650/2012 și Codul civil. O a doua este de a configura cu atenție domeniul legii aplicabile succesiunii, pentru a identifica aspectele reglementate de aceasta și, mai ales, pe cele exceptate și, ca atare, supuse altor legi. Acestor provocări încearcă să le răspundă studiul de față.

Drept public

Articolul Activitatea economică a unității administrativ-teritoriale în viziunea Curții de Conturi. Vulnerabilități ale interpretării și propuneri pentru înlăturarea lor, semnat de Avocat drd. Mihai Băeșu.  Comisia pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în activitatea Curții de Conturi a analizat prin Raportul nr. 5 din 13 iulie 2021 condițiile în care o unitate administrativ-teritorială poate fi supusă regulilor privind impozitul pe profit în baza art. 13 alin. (2) lit. b) C.fisc. În acest context, Comisia a reținut că acele activități ale unității administrativ-teritoriale care țin de obiectul său de activitate nu pot fi considerate activități economice care atrag incidența regulilor privind impozitul pe profit. În opinia autorului, această intepretare elimină, din punct de vedere juridic, posibilitatea unității administrativ-teritoriale de a desfășura activități economice care atrag calitatea sa de contribuabil al impozitului pe profit. Astfel, autorul propune o interpretare alternativă, bazată pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, conform căreia activitatea economică a unității administrativ-teritoriale (și, implicit, calitatea sa de contribuabil al impozitului pe profit) să fie determinată în contrast cu activitățile realizate într-un regim predominant de putere publică.

Drept penal

Articolul Repere necesare pentru continuarea procesului penal consecutiv intervenției prescripției răspunderii penale ca urmare a redescoperirii instituției în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 358/2022, semnat de Judecător dr. Mihail Udroiu stabilește premisele și reperele (drept intuitu personae, termenul de invocare, particularități ale cererii de continuare a procesului penal, efectele formulării cererii de continuare a procesului penal) care se impun în privința continuării procesului penal în condițiile enunțate în premise, pe fondul redescoperirii instituției prescripției răspunderii penale în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 358/2022.

Articolul Traficul transnațional de droguri. Contrabanda calificată. Suprapuneri normative, semnat de lect.univ.dr. Raluca-Ioana Mocanu își propune să facă o examinare critică a incriminării unei fapte similare, constând în introducerea sau scoaterea dincolo de granițele țării de  droguri (de risc sau de mare risc), ce se regăsește în două definiții legale, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și art. 271 C.vamal. În ciuda unor modificări recente aduse Legii nr. 143/2000 în martie 2023, prin Legea nr. 45/2023 acestea nu vizează eliminarea suprapunerii normative, iar discuțiile din doctrină care propun interpretări diferite nu sunt anulate de recentele modificări.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – ianuarie-martie 2023.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...