Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 5/2012

Preț redus: 29,67 RON Preț: 34,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

ISSN: 1582-7526
ISBN: 1582-7526
Număr pagini: 64
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6073
Data apariției: 25.07.2012
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Numărul din mai al Revistei Curierul Judiciar debutează cu Editorialul semnat de Președintele Secției de Drept civil a UJR, Gheorghe Dobrican, Discutarea proiectului de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă la Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților: „Nu este de înțeles motivul pentru care nu s-au adoptat reglementări adecvate prin care hotărârile nelegale și/sau netemeinice care devin definitive la judecătorii, în apel sau în recurs la tribunale ori la curțile de apel să poată fi îndreptate (…) Faptul că justițiabilii nedreptățiți prin hotărârile definitive nelegale și/sau netemeinice se pot adresa la CEDO nu exonerează statele de obligația pentru «furnizarea unui mijloc prin care justițiabilii să poată obține la nivel național îndreptarea violărilor drepturilor garantate de Convenție, înainte de a pune în mișcare mecanismul internațional al plângerii la CEDO», deoarece obiectivul fundamental al Convenției este de «a face astfel încât cetățenii europeni, în întreaga comunitate convențională, să poată să-și valorifice, în mod deplin, în cadrul propriei lor ordini juridice interne, drepturile recunoscute de Convenție»”.
Cristi Danileț, judecător și membru CSM, răspunde în cadrul rubricii Dialoguri la câteva întrebări despre Strategia Națională Anticorupție 4 și Mecanismul de Cooperare și Verificare.
Cum vedeți îmbunătățirile privind lupta anticorupție de la adoptarea MCV și la a patra SNA?
MCV și rapoartele regulate ale Comisiei Europene au spus în mod direct că la nivel de DNA trebuie păstrată stabilitatea instituțională. Acest lucru a permis ca inițiativele legislative ale unor politicieni de desființare sau comasare a DNA să fie respinse. De ANI nici nu mai vorbesc: probabil a fost instituția anticorupție împotriva căreia au fost declanșate cele mai multe inițiative de afectare negativă a existenței sau activității sale. Rezultatul cel mai vizibil este însă la nivelul de mentalitate a magistraților: procurorii, până în 2004 subordonați politic, au prins curaj să ancheteze politicieni și oameni de afaceri; judecătorii, până nu demult insensibili la consecințele sociale negative ale flagelului corupției, au început să sancționeze din ce în ce mai aspru actele de corupție, trecând de la pedepse mici cu reținerea de circumstanțe atenuante și aplicând suspendarea condiționată a executării pedepsei, la pedepse mari cu executare în regim de penitenciar.”
Rubrica Curier legislativ subliniază cele mai importante modificări legislative din perioada 22 aprilie - 19 mai 2012, incluzând deciziile CEDO, excepțiile de nelegalitate și neconstituționalitate și RIL-urile admise și publicate, precum și o selecție a actelor publicate în Monitorul Oficial al României.
Lucian Criste comentează decizia CEDO în cauza Popa și Tănăsescu c. România, notând că dreptul inculpatului de a fi audiat de instanță, indiferent de stadiul procesual al cauzei în care este implicat, comportă anumite drepturi și obligații corelative, atât pentru inculpat, cât și pentru instanța de judecată. Respectarea tuturor aspectelor ce țin de acest drept împiedică pronunțarea unor hotărâri judecătorești arbitrare și, în același timp, întărește încrederea justițiabililor în înfăptuirea actului de justiție.
Dreptul afacerilor
- articolul semnat de lector univ. dr. Carmen Todică tratează prevederile Noului Cod civil în materia acțiunii în răspundere a organelor de administrare ale persoanei juridice, autorul arătând că în viziunea Noului Cod civil, acțiunea în răspundere aparține persoanei juridice și nu asociaților sau fondatorilor, ea fiind, de altfel, cea prejudiciată prin încălcarea de către administrator a îndatoririlor stabilite în sarcina sa, iar intentarea ei în instanță este hotărâtă de organul de conducere competent, cu o majoritate prevăzută de legile speciale care constituie sau vor constitui cadrul de reglementare pentru fiecare categorie de persoane juridice.
Drept privat
- articolul semnat de conf. univ. dr. Marieta Avram și dr. Andra-Roxana Ilie analizează concursul între poprirea asigurătorie înființată în materie civilă sau penală și poprirea executorie asupra conturilor bancare, autorii considerând utilă revizuirea dispozițiilor legale în această materie, mai ales în contextul iminentei intrări în vigoare a Noului Cod de procedură civilă și a Noului Cod de procedură penală, deoarece în absența unor dispoziții legale care să reglementeze în mod expres aceste probleme, oricât s-ar studia problema concursului dintre poprirea asigurătorie înființată potrivit Codului de procedură civilă sau penală și o poprire executorie comunicată terțului poprit în perioada cât există poprirea asigurătorie, nicio soluție nu este la adăpost de critică.
- articolul semnat de jurist Cristina Casian prezintă procedura reprezentării salariaților în procesul de negociere colectivă, subliniind că reprezentanții aleși ai salariaților pot participa la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă de la nivel de unitate, în cazul în care nu există un sindicat legal constituit sau există un sindicat, dar care nu a dobândit reprezentativitate. însă, legiuitorul român a omis să reglementeze statutul juridic al acestora, prevederi legale privind modul de organizare și funcționare al reprezentanților aleși ai salariaților se regăsesc doar în Codul muncii, fapt ce determină confuzii în practică cu privire la legitimitatea acestora vizavi angajatori.
Drept public
- comentariul unei decizii a Curții de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, realizat de judecător dr. Cristina-Maria Florescu și judecător drd. Cristina-Nicoleta Ghiță, arată că art. 41 alin. (1) și (3) din Legea privind procedura insolvenței stopează curgerea de drept a majorărilor sau penalităților care ar putea crește cuantumul obligațiilor debitorului, neputând fi aplicate dispozițiile care prevăd plata de obligații fiscale accesorii pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor curente în cazul debitorilor care nu se află în reorganizare.
Drept penal
- comentariile a două decizii ale Curții de Apel Târgu-Mureș, Secția penală, realizate de procuror Cristian-Valentin Ștefan, fac referire la regulile de apreciere a probelor și consecința reținerii unui act de violență insuficient conturat pentru a pune în primejdie viața subiectului pasiv în cazul vătămării corporale grave și la criteriile de apreciere a pericolului social concret, ca trăsătură esențială a infracțiunii, dedus din atitudinea inculpatului și din urmarea imediată produsă, în cazul vătămării corporale din culpă în variantă agravată.
- articolul semnat de conf. univ. dr. Cristina Rotaru prezintă problema competenței materiale în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, autorul considerând că în aceste cazuri, competența materială și cea după calitatea persoanei sunt reglementate de art. 35 alin. (5) C.proc.pen. și urmează competența infracțiunii la care fac referire, indiferent dacă pentru aceasta din urmă a fost pronunțată o hotărâre definitivă, a încetat urmărirea penală sau procesul penal ori dacă se află în altă fază procesuală, făcând imposibilă reunirea cauzelor.
Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO și CJUE – februarie 2012.
în cadrul rubricii Instrumente, conf. univ. dr. Gabriel Mihai prezintă Statutul arbitrilor în comerțul internațional, cu privire specială asupra noțiunii de arbitru comercial, asupra capacității, drepturilor și obligațiilor arbitrilor, precum și asupra independenței, imparțialității, neutralității, protecției și răspunderii acestora.

Editura C.H. Beck
ISBN 1582-7526
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...