;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 5/2015

Preț redus: 35,62 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6988
Data apariției: 22.07.2015
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revistă de actualitate juridică!

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

 

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna mai al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.


Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, care ne vorbește despre proiectul cultural-științific național ENCICLOPEDIA JURIDICÄ‚ ROMâNÄ‚, a cărei lansare reprezintă un moment important în dezvoltarea științei și a culturii juridice românești, iar realizarea sa va constitui un punct culminant și un reper fundamental în devenire dreptului român post-modern. Lucrarea își propune o viziune integrată asupra conținutului termenilor și noțiunilor prezentate în sensul că, din punct de vedere conceptual, elementele de drept național, unional-european și internațional sunt complementare, semnificațiile lor se întrepătrund, spre a se obține un rezultat nou, ireductibil la primele, cu diferite fațete și cu valențe superioare. EJR poartă în sine o puternică semnificație simbolică. Ea reprezintă un sistem juridic post-modern, de tip occidental, după 150 de ani de dezvoltare și, în același timp, un reper de identificare a unei culturi juridice ancorată tradițiilor și deschisă spre orizonturile globalizării. 

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna mai 2015, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, decizii ale înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și recursuri în interesul legii promovate în materie civilă li penală.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii aprilie 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de conf.dr. Bogdan Aurescu. 

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. în acest număr este analizat modul de stabilire a stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare potrivit Legii nr. 263/2010. 

Dreptul afacerilor

Articolul Patrimoniul de afectațiune al profesioniștilor persoane fizice, semnat de drd. Loredana Cochior, propune să analizeze constituirea, componența și evoluția patrimoniului de afectațiune al profesionistului persoană fizică și a masei patrimoniale fiduciare din perspectiva respectării drepturilor creditorilor. Importanța analizării acestor aspecte rezidă în consecințele sale practice. 

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 2045/09.04.2013 a înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția I civilă, privind un caz aparte de subrogație în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, concesiunea bunurilor proprietate publică ori privată, semnat de avocat Cristina-Gabriela Răchită. în opinia autorului comentariului, soluția, demnă de semnalat din practica judiciară pentru că tranșează o problematică destul de rar întâlnită, este totuși criticabilă. Două expresii folosite inadecvat de instanță au reținut atenția în mod special, „subrogație reală” și „calitatea procesuală de concedent a recurentei”. Ambele fiind inedite în peisajul juridic românesc, câtă vreme subrogația personală produsă în cauză, în realitate, se referă la preluarea de către un terț a locului și rolului unui creditor în raportul juridic, iar calitatea de concedent ține, mai degrabă, de dreptul material, decât de cel procesual civil. Mai mult, concluzia instanței în sensul că art. 14 din Legea nr. 10/2001 ar institui o formă specială de subrogație reală cu titlu particular în privința calității de concedent este un caz vădit de aplicare și interpretare greșită a legii. 

Articolul Denunțarea unilaterală – noutate legislativă din perspectiva reglementării în noul Cod civil, semnat de lect.dr. Bazil Oglindă, propune o evaluare interesantă a provocărilor jurisprudențiale și doctrinare privind denunțarea unilaterală, mai ales că regula simetriei în contracte se aplică nu numai în privința încetării efectelor contractului ca urmare a revocării lui, ci și în privința modificărilor efectelor contractului, așa cum rezultă expressis verbis din formularea art. 1270 alin. (2) C.civ. Analiza se concentrează pe regimul juridic al denunțării unilaterale din perspectiva dreptului comun, așa cum a optat legiuitorul prin reglementarea în două articole, art. 1276 și art. 1277 C.civ., într-o organizare prin diferențiere tripartită, și anume: regimul juridic al denunțării unilaterale a contractelor cu executare uno ictu; regimul juridic al denunțării unilaterale în cazul contractelor cu executare succesivă încheiate pe durată determinată; regimul juridic al denunțării unilaterale în cazul contractelor cu executare succesivă încheiate pe durată nedeterminată. 

Articolul O posibilă replică la Decizia Curții Constituționale nr. 542/2014 referitoare la unele dispoziții din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, semnat de prof.dr. Alexandru Athanasiu și drd. Ana-Maria Vizireanu, constituie continuarea studiului deja publicat în Curierul Judiciar nr. 2/2015, în care autorii își propun să examineze chestiunile ce au făcut obiectul articolului menționat și prin prisma DCC nr. 542/2014, pronunțată cu ocazia stabilirii conformității cu Legea fundamentală a dispozițiilor art. 1004 raportate la art. 1695 alin. (6) din Legea nr. 263/2010.

Drept public 

Articolul Noțiunea de cetățenie, semnat de prof.dr. Cristian Ionescu, aduce în prim plan unul dintre elementele constitutive ale statului, și anume populația, iar analiza capătă contur în jurul ecuației cetățean – stat – suveranitate. Noțiunea de cetățenie are conotații juridice multiple, în funcție de natura raporturilor juridice în care aceasta se manifestă: raporturi de drept internațional, raporturi de drept constituțional; raporturi de drept administrativ; raporturi de dreptul familiei. Rezultă, așadar, că termenul juridic de cetățenie are un caracter complex, generat de multitudinea și de natura ramurilor de drept care îi conferă o haină juridică specifică. 

Articolul Independența justiției – principiul fundamental al statului de drept, semnat de prof.dr. Verginia Vedinaș și consilier juridic Ana Pană, propune fundamentarea semnificației principiului independenței justiției. în egală măsură, sunt semnalate unele aspecte constatate în activitatea Curții de Conturi, care pun în discuție necesitatea ca principiul care guvernează activitatea unei instituții, să fie interpretat și aplicat respectând specificul și principiile aplicabile altor instituții ale statului, respectiv, principiul separației și echilibrului puterilor în stat sau caracterul de unică autoritate legiuitoare a țării, pe care îl are Parlamentul. 

Drept penal

Comentariul Deciziei nr. 1415/17.11.2014 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind redeschiderea procesului penal, lipsa cercetării judecătorești și aplicarea directă a Convenției europene a drepturilor omului, semnat de asist.drd. Teodor Manea și drd. Simona Anghel. în opinia autorilor comentariului, prin soluția pronunțată de Curtea de Apel pare că s-a dorit, și s-a și reușit, integrarea cerințelor Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la aplicabilitatea directă a prevederilor Convenției în jurisprudența națională. Astfel, o scăpare a legiuitorului, care nu a prevăzut decât o paletă limitată a cazurilor în care instanțele de control judiciar pot admite calea de atac, desființa prima soluție pronunțată într-o cauză și trimiterea acesteia spre rejudecare, a fost corectată pe cale jurisprudențială, totul cu scopul de a salvgarda dreptul petentului. în consecință, autorii modalitatea instanței de soluționare a căii de atac este, pe de o parte, îndoielnică, iar pe de alta, periculoasă. 

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CJUE, IPI – martie 2015.

în cadrul rubricii Instrumente, avocatul Ferdinand Secoșan, atrage atenția asupra efectelor juridice ale unei erori de traducere în versiunea în limba română a art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția europeană a drepturilor omului. Eroarea, pe fondul căreia s-a suprapus o interpretare restrictivă și literală a unei instanțe de judecată din țară, a determinat consecința unei erori judiciare. Eroarea judiciară a fost îndreptată în calea de atac, însă îndreptarea erorii de traducere, nefiind de competența instanței de judecată, încă nu a avut loc. Prezentul articol este o pledoarie în sensul îndreptării grabnice a acestei erori.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...