;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 6/2015

Preț redus: 35,62 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6993
Data apariției: 25.08.2015
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:
Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

 

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)


Numărul din luna iunie
 al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dr. Ioan Chelaru, Președintele Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru redactarea Proiectului de lege privind Revizuirea Constituției României, care face o analiză a procesului de revizuire a Constituției, din perspectiva raportului susținut în fața Comisiei de la Veneția. Acesta, alături de membrii Comisiei de revizuire, a apreciat că este nevoie de o activitate suplimentară și noi redactări (inclusiv prin amendamente), atât în ceea ce privește fondul, cât și în ceea ce privește formularea prevederilor constituționale, pentru ca proiectul să fie pregătit pentru adoptare, manifestându-și speranța ca decidenții politici și reprezentanții acestora în Comisia de revizuire să acționeze cu responsabilitate și bună-credință pentru finalizarea acestui ambițios proiect de anvergură.

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna iunie 2015, printre care menționăm Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice și modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii mai 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof. Bogdan Aurescu. 

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. în acest număr este analizat modul de reconstituire a vechimii în muncă și stabilirea cadrului procesual în situația în care fostul angajator nu mai există. 

Dreptul afacerilor

Articolul Unele aspecte privind administrarea specială a societăților de asigurare, semnat de drd. Răducu Marian Petrescu, realizează o trecere în revistă a măsurilor de redresare financiară ce pot fi instituite în privința companiilor de asigurare, prin care se urmărește restabilirea situației patrimoniale a societăților aflate în dificultate financiară și implicit evitarea falimentului acestora, ținând cont de obiectul specific de activitate și de impactul pe care îl produc în raporturile sociale. 

Drept privat

Articolul Hotărârea de partaj și efectele partajului. Căile de atac, semnat de asist. univ. dr. Doru Trăilă, tratează problema efectului translativ al partajului atât din perspectiva dreptului intern, cât și străin, urmărind evoluția acestuia de la dispozițiile vechilor legiuiri autohtone, la normele cuprinse în noul Cod civil și de procedură civilă. Autorul s-a aplecat, de asemenea, și asupra unor teme precum: obligația de garanție între comoștenitori, desființarea partajului succesoral, drepturile creditorilor, opoziția la partaj și căile de atac.

Articolul Acordarea taxei judiciare de timbru în cadrul cheltuielilor de judecată stabilite în soluționarea unei contestații la executare admise, semnat de judecător Gabriel Sandu Lefter, evidențiază faptul că taxa de timbru aferentă contestației la executare admise definitiv poate fi recuperată de reclamant doar pe calea restituirii prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, cererea formulată în timpul judecării contestației și întemeiată pe dispozițiile art. 453 C.proc.civ. fiind neîntemeiată. 

Articolul Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Radiografie asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie civilă, semnat de drd. Georgeana Viorel, concluzionează că eliminarea procedurii de exequatur a fost necesară imperativ, reprezentând o definitivare a obiectivelor care au fost fixate de Convenția de la Bruxelles, în condițiile principiului încrederii reciproce între statele membre, diminuării costurilor litigiilor transfrontaliere, existenței unei limite temporale rezonabile care să delimiteze momentul obținerii unei hotărâri judecătorești de momentul recunoașterii și al punerii acesteia în executare într-un alt stat membru. Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce măsură se va reuși înlăturarea tuturor obstacolelor în calea recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești, având în vedere că Regulamentul ce face obiectul analizei este unul perfectibil.

Drept public 

Articolul 5 acțiuni/inacțiuni ale autorităților contractante ce duc la întârzierea atribuirii contractelor de achiziție publică, semnat de expert achiziții publice Ana-Maria Radu, relevă faptul că implementarea unor soluții legislative ce au drept unic scop diminuarea numărului de contestații, limitând astfel accesul la justiție al operatorilor economici fără forță financiară, lucru realizat de fapt prin apariția mecanismului garanției de bună conduită, reprezintă în fond o măsură superficială, ce nu abordează problemele reale ale sistemului, și anume lipsa de pregătire temeinică a personalului autorităților contractante implicat în atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și deturnarea sau denaturarea intenționată a sensului principalilor piloni ai construcției legislative în materie de achiziții publice. 

Drept penal

Articolul Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator, semnat de procuror Cristian-Valentin Ștefan, își propune să trateze problematica acesteia utilizând metoda comparației între vechea și noua reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privința condițiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu și de conținut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principală, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Articolul Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal, semnat de procuror Georgiana Sitiavu și judecător Cătălin Jigău, apreciază că dispozițiile art. 129 C.pen. reprezintă dreptul comun în materia tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni, iar art. 124 alin. (3) C.pen. și art. 125 alin. (3) C.pen. reprezintă dreptul special al sancționării pluralității de infracțiuni comise de către un minor, în noul Cod penal fiind prevăzut un sistem special de sancționare al infractorilor minori, sistem inovativ în legislația penală română prin aceea că minorilor le pot fi aplicate doar măsuri educative, acestea din urmă fiind adaptate nevoilor speciale ale acestora.  

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CJUE – aprilie 2015.

în cadrul rubricii Instrumente, dr. Răzvan Horațiu Radu, agentul Guvernului pentru CJUE, atrage atenția asupra efectelor schimbării regulilor privind competența instanțelor și a compunerii completelor de judecată și a fluctuațiile de personal care au cauzat întârzieri în desfășurarea procedurii de judecată și au determinat plângeri la CEDO privind încălcarea dreptului la un proces echitabil pentru lipsa de continuitate a completului de judecată. Autorul prezintă această problemă din perspectiva cauzelor Beraru și Cutean, precum și a altor cauze asemănătoare privind Finlanda (cauzele PK și Pitkanen), concluzionând că judecătorului îi revine o responsabilitate esențială în a duce procedura la capăt în asemenea măsură încât să nu impieteze asupra desfășurării unei proceduri echitabile nici sub aspectul lipsei de continuitate a completului de judecată și nici al lipsei de celeritate.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...