Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 7/2012

Preț redus: 29,67 RON Preț: 34,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

ISSN: 1582-7526
ISBN: 1582-7526
Număr pagini: 64
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6095
Data apariției: 06.09.2012
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Curierul Judiciar, Nr. 7/2012

Numărul din iulie al Revistei Curierul Judiciar debutează cu Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, prezentat la Bruxelles în data de 18 iulie 2012: „în perioada premergătoare aderării României la UE în 2007, s-a convenit că erau necesare eforturi suplimentare în domenii-cheie pentru a soluționa deficiențele existente în reformarea sistemului judiciar și în combaterea corupției. Acest lucru a dus la crearea unui cadru pentru a sprijini România și a monitoriza progresele înregistrate în aceste domenii, și anume mecanismul de cooperare și verificare (MCV). Au fost stabilite obiective de referință în patru domenii: reforma sistemului judiciar, integritatea, combaterea corupției la nivel înalt, precum și prevenirea și combaterea corupției din sectorul public. Decizia impunea prezentarea periodică de rapoarte de către Comisie și prevedea că mecanismul va continua până la atingerea obiectivelor MCV și îndeplinirea satisfăcătoare a tuturor celor patru obiective de referință”.
Rubrica Curier legislativ subliniază cele mai importante modificări legislative din perioada 21 iunie - 22 iulie 2012, incluzând deciziile și hotărârile Curții Constituționale, excepțiile și obiecțiile de neconstituționalitate și RIL-urile admise și publicate, precum și o selecție a actelor publicate în Monitorul Oficial al României.
Lector univ. dr. Radu Chiriță comentează decizia CEDO în cauza Albu și alții c. România, notând că procedura de recurs în interesul legii a eșuat constant în a asigura aplicarea uniformă a legii, astfel încât, până la introducerea unui sistem funcțional și eficace, persoanele afectate de o jurisprudență neunitară rămân fără niciun mijloc juridic de protecție.
începând cu acest număr, introducem o nouă rubrică de jurisprudență comentată, Jurisprudență străină - reper al Noului Cod civil, cuprinzând decizii de speță pronunțate sub imperiul legislațiilor străine, surse de inspirație ale legiuitorului român pentru redactarea Noului Cod civil. în numărul de iulie, avocat Bogdan Ionescu comentează o decizie a Curții de Casație italiene privind condițiile necesare pentru aplicarea teoriei impreviziunii și, implicit, pentru posibilitatea de a revizui contractul în vederea echilibrării prestațiilor.
Dreptul afacerilor
- articolul semnat de lector univ. dr. Carmen Todică tratează prevederile Noului Cod civil în materia aplicabilității teoriei mandatului aparent în cazul actelor juridice încheiate cu depășirea limitelor statutare ale mandatului conferit administratorului societății comerciale, autorul arătând că în viziunea Noului Cod civil, clauzele actului constitutiv sau hotărârile adunării generale care limitează puterile administratorului sunt inopozabile terților, indiferent de buna sau reaua lor credință, iar societatea comercială este angajată prin actele juridice încheiate cu depășirea acestor limite convenționale.
• Drept privat
- articolul semnat de drd. Ana-Maria Vlăsceanu cuprinde unele considerații privind menținerea drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi în lumina reglementărilor europene în materie, autorul subliniind că drepturile și obligațiile cedentului care decurg dintr-un contract de muncă sau un raport de muncă existent sunt transferate cesionarului, cu consecința că acesta nu are dreptul să refuze executarea obligațiilor sale față de salariații transferați, să modifice unilateral clauzele contractelor de muncă transferate decât sub condiția ca legea națională să prevadă o asemenea opțiune, independent de existența unui transfer de întreprindere, având, de asemenea, obligația de a menține dispozițiile contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul cedentului, până la data rezilierii sau expirării acestuia.
• Drept public
- articolul semnat de lector univ. dr. Felicia Maxim prezintă prevederile privind răspunderea statelor pentru fapte internațional ilicite, răspunderea organizațiilor internaționale, dar și răspunderea pentru prejudicii determinate de activități licite, concluzionând că stabilirea cuantumului dobânzii acordate și delimitarea perioadei de timp în care statul victimă este îndreptățit la dobândă au generat adoptarea unor poziții diferite, regimul juridic existent la nivel internațional fiind dominat de o aplicare neuniformă.
- comentariul unei decizii a Judecătoriei Cluj-Napoca, Secția civilă, realizat de Sergiu Gherdan, critică soluția instanței care a dispus că în ipoteza în care contravenientul nu se prezintă la oficiul poștal pentru ridicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale, iar acesta se comunică ulterior prin afișare la domiciliul contravenientului, actul administrativ individual se consideră comunicat, iar dies a quo a termenului de 15 zile în care se poate exercita plângerea contravențională împotriva acestuia este reprezentat de momentul în care „a expirat termenul de păstrare a acestuia” la oficiul poștal de la care contravenientul putea să ridice procesul-verbal, iar nu de la momentul afișării procesului-verbal la domiciliul contravenientului.
• Drept penal
- articolul semnat de asist. univ. dr. Adrian-Cătălin Å¢igănoaia prezintă aportul legislativ semnificativ adus recent Legii pieței de capital, autorul considerând că aceste modificări erau demult necesare, dincolo de toate criticile dezvoltate în cuprinsul articolului, dar că această materie reclamă în continuare intervenția legiuitorului, cel puțin în materia incriminării și sancționării penale.
Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO și CJUE – aprilie 2012.
în cadrul rubricii Instrumente, prep. univ. drd. Teodora-Maria Bantaș prezintă examina regimul unificat de stabilire a lex contractus instituit de Regulamentul Roma I, după următoarea ierarhizare: (i) acordul părților contractante provenind din statele membre ale Uniunii Europene asupra lex voluntatis, cu evidențierea consecințelor aplicării principiului autonomiei de voință, a avantajelor și dezavantajelor practice; (ii) în absența alegerii părților, identificarea legii aplicabile de instanțele naționale ori tribunalele arbitrale, pe baza procedeului localizării obiective a contractului.

Editura C.H. Beck
ISBN 1582-7526
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...