Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 7/2013

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 56
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6365
Data apariției: 20.09.2013
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Numărul din luna iulie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică, deși perioada de vară este mai degrabă dedicată concediilor decât activității profesionale.

Editorialul din acest număr l-am dedicat unui comunicat al Uniunii Profesiilor Liberale din România, comunicat în care sunt prezentate liniile generale ale pregătirii profesionale continue, ca politică europeană. în cadrul politicilor europene privind pregătirea profesională, Dezvoltarea Profesională Continuă (DPC) reprezintă sistemul prin care membrii categoriilor profesionale își mențin, își sporesc și îmbunătățesc cnoștințele și competențele lor și își dezvoltă abilitățile personale reclamate de viața profesională. Revizuirea Directivei privind califi cările profesionale reprezintă o oportunitate unică de a impulsiona dezvoltarea unui sistem de DPC în cadrul Uniunii Europene, care poate ajuta la îmbunătățirea conținutului și obiectivelor Directivei, să adapteze practica profesiilor liberale la nevoile societății și să sprijine realizarea obiectivelor Tratatului de la Lisabona și a Strategiei Europa anilor 2020.

în continuare puteți citi un articol extrem de interesant, semnat de judecătorul Ion Popa, care face o radiografie a sistemului justiției în România, cu accent pe câteva zone de risc și vulnerabilitate ale sistemului și ale procesului de înfăptuire a justiției, unele dintre situațiile reținute putând părea la prima vedere exagerate sau pur teoretice. Considerațiile avansate nu constituie un exercițiu logic-argumentativ din partea autorului ori speculații filozofi co-psihologico-sociologice, ci reprezintă realități constatate și/sau analizate, individual ori prin contribuții colective instituționale în decursul multor ani de activitate în cadrul sau în legătură cu sistemul de justiție românesc și cel european, în funcție de execuție și de conducere, de supraveghere, control și sinteză. Pentru a elimina totuși posibila suspiciune a unui subiectivism excesiv, ori a unei deformații profesionale, acolo unde a fost cazul, autorul argumentează cu puncte de vedere exprimate de specialiști în materia respectivă, psihologică, sociologică ori a mijloacelor de persuasiune mascată. Studiul nu este menit să acuze, să discrediteze ori să aducă atingere demnității vreuneia dintre categoriile analizate, ci doar să atenționeze, iar situațiile cercetate nu constituie neapărat generalități, dar există, se manifestă și au potențialul dezvoltării în lipsa măcar a unei atenționări.

Curierul legislativ subliniază cele mai importante acte normative din perioada 1 iunie - 31 iulie 2013, inclusiv excepțiile de neconstituționalitate admise, recursurile în interesul legii admise și publicate, deciziile CEDO publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și internațională corespunzătoare lunii mai 2013, realizate de Daniela Ivan, respectiv de Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor
Rubrica cuprinde articolul semnat de judecătorul Mădălina Lungănoiu care prezintă particularitățile deliberării în societățile cu răspundere limitată cu asociat unic. Concluzia studiului este clară, având în vedere răspândirea tot mai largă a acestui tip de societate cu asociat unic și implicarea sa în tot mai multe operațiuni de natură comercială, autorul considerând ca este de dorit ca de lege ferenda să se consolideze și diversifice autonomia reglementării în ceea ce o privește.

Drept privat
Rubrica cuprinde articolul semnat de avocatul Alexandru Dimitriu și are în vedere divergențele doctrinare privind prevederile Noului Cod de procedură civilă, și anume încunoștințarea telefonică cu privire la termenul de judecată. Tema propusă vizează aplicarea și efectele pe care le pot genera prevederile art. 241 alin. (3) C.proc.civ. cu privire la posibilitatea aflată la îndemâna instanței de a dispune încunoștințarea telefonică a părților. Argumentând în textul studiului, autorul consideră că procedura de încunoștințare telefonică a părților nu poate fi asimilată procedurii de citare, ci este o modalitate prin intermediul căreia instanța de judecată se poate asigura că procedura de citare s-a realizat în mod legal, înlesnind astfel respectarea dezideratului impus de art. 6 C.proc.civ., anume judecarea procesului într-un termen optim și previzibil, însă de o manieră care asigură inclusiv respectarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare, principii fundamentale ce nu pot fi sacrifi cate în favoarea principiului celerității.

Drept penal
Rubrica cuprinde articolul semnat de profesorul Valerian Cioclei care prezintă principalele modificări privind infracțiunile contra patrimoniului pe care le aduce Noul Cod penal. Față de cele 16 articole dintre care 15 prevăd infracțiuni din reglementarea actuală, noua reglementare cuprinde 29 de articole dintre care 25 prevăd infracțiuni. Aparent, Noul Cod penal aduce un plus de zece incriminări în zona infracțiunilor patrimoniale. Dacă luăm însă în calcul cele două infracțiuni, respectiv delapidarea și tăinuirea, care au fost transferate în alte titluri, rezultă că, de fapt, sfera infracțiunilor patrimoniale s-a „îmbogățit” cu 12 incriminări.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – aprilie 2013.

La finalul revistei am ales să prezentăm sinteza dezbaterilor desfășurate în cadrul Mesei Rotunde Internaționale din 24 și 25 mai 2013 la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași, eveniment aflat la a cincisprezecea ediție, acest eveniment a devenit o tradi ție de necontestat în cadrul manifestărilor științifice de înaltă ținută, organizate în România în domeniul dreptului constituțional.

Ca în fiecare număr revista se încheie cu un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...