Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 7/2018

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 7870
Data apariției: 29.08.2018
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Preț redus: 38,16 RON Preț: 44,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiinţific şi redacţional de excepţie, susţinută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaţionale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridică online legalis.

Revista este indexată în baze de date internaţionale (BDI)


CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases


Numărul din luna iulie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.


Editorialul din acest număr este semnat de avocat dr. Alexandru Dimitriu, care face o evaluare a oportunităților materializate și a celor ratate în ceea ce privește proiectul de modificare a Codului de procedură civilă, modificare ce reprezintă o necesitate din ce în ce mai apăsătoare, atât pentru a pune în acord prevederile sale cu deciziile Curții Constituționale, cât mai cu seamă pentru a rezolva problemele generate de punerea în aplicare a Codului în cei peste 5 ani de la intrarea sa în vigoare.


În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 7 mai - 28 iunie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.


Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii iunie 2018 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.


Practică judiciară neunitară


Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează condiţiile concedierii pentru necorespundere profesională a salariaţilor aflaţi în perioada de probă.


Dreptul afacerilor


Articolul Fondul de comerţ: natura juridică şi obligaţia de garanţie pentru viciile ascunse ale acestuia, semnat de avocat Gabriel-Alin Constantinescu. Articolul dezbate instituția fondului de comerț care după intrarea în vigoare a Codului civil din 2009 a devenit o instituție juridică ce a iscat controverse. Pe de o parte, există opinia minoritară după care fondul de comerț este un patrimoniu de afectațiune, iar în mod firesc acest patrimoniu nu ar putea fi obiect al contractului de vânzare-cumpărare. Pe de altă parte, majoritatea autorilor consideră că fondul de comerț este o universalitate de fapt, bun mobil incorporal; așadar, vânzătorul trebuie să-l garanteze pe cumpărătorul fondului de comerț contra viciilor ascunse ale bunului vândut.


Articolul Împrejurare care pune capăt procesului civil. Intrarea în faliment a societăţii din care se solicită excluderea asociatului, semnat de avocat Valentin Moga-Shaban în care sunt analizate prevederile art. 243 din Codul de procedură civilă care, sub titlul de „Împrejurări care pun capăt procesului” creează posibilitatea concretă de a stopa litigiul civil înainte de faza dezbaterii în fond a cauzei. Deși art. 243 din Codul de procedură civilă identifică printre împrejurările care au un asemenea efect instituții reglementate și prin vechiul Cod de procedură civilă, textul analizat conține și un element de noutate. Acesta din urmă se concretizează în punerea la dispoziția părților și a instanțelor de judecată a unui cadru legal general prin intermediul căruia și alte „împrejurări” decât cele expres indicate în art. 243 din Codul de procedură civilă să poată fi calificate ca fiind dintre cele ce pot pune capăt litigiului.


Drept privat


Articolul Opinii în legătură cu conceptul de contract în reglementarea art. 1166 C.civ., semnat de lect.dr. Sorin-Ovidiu Nor și Florin-Viorel Agud, propune o analiză a contractului care, întocmai ca antecesorului său, actualul Cod civil român cuprinde o definiție a contractului (art. 1166). Alături de incontestabilele elementele de continuitate și chiar de progres normativ, se pot constata și unele aspecte discutabile din punct de vedere logico-juridic. Este vorba despre faptul că art. 1166 C.civ. se referă la „persoane” și la „intenția” acestora de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic prin acordul lor de voință.


Drept public


Articolul Achiziţii publice. Aspecte care privesc conflictul de interese şi concurenţa neloială. Acordarea în mod ilegal de către instituţiile publice a unor avantaje economice de natura ajutorului de stat, semnat de lect.dr. Mihai Dogaru. În domeniul achizițiilor publice, respectarea normelor legislației concurenței, atât de către autoritatea contractantă, cât și de participanții la procedură, reprezintă un principiu fundamental. În afară de aceste subiecte de drept, obligația de a nu denatura cadrul concurențial aparține instituțiilor statului, atât celor din administrația publică, cât și altor instituții cu atribuții de control sau de cercetare penală, precum: Ministerul Finanțelor, Ministerul Public, Agenția Națională de Integritate ș.a. Legislația internă permite acestor instituții să încalce normele de drept concurențial (atât prin acțiune, cât mai ales prin inacțiune), fără să poată fi antrenată vreo formă de răspundere și fără ca aceste instituții să poată avea calitate procesuală pasivă în eventualele litigii pentru acoperirea daunelor produse. În acest context, legea internă trebuie înlăturată de la aplicare, pentru garantarea principiului constituțional al accesului liber la justiție.


Articolul Scurt studiu de (ne)caz sau despre cum procedura poate înfrânge dreptul, semnat de avocat Radu Damaschin, propune spre analiză constatarea cu prioritate a inadmisibilității unei oferte ce nu poate fi considerată o excepție procesuală de natură să împiedice în una și aceeași plângere analiza conformității ofertei desemnate câștigătoare. Lipsa unei hotărâri definitive asupra inadmisibilității unei oferte în momentul exercitării dreptului la acțiune/ căii de atac este potrivit legii singura condiție necesară pentru o judecată asupra oricărui drept care poate influența soarta procedurii.


Drept penal


Articolul Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor: particularităţi din practica judiciară, semnat de Ioana-Miruna Coderie. Scopul articolului este acela de a expune o temă deja abordată în doctrina română, dintr-o perspectivă practică adusă în actualitate prin intermediul cazurilor recent soluţionate. Textul examinează posibilitatea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor de către subiecţi activi având diverse calităţi: avocat, persoană juridică, persoană expusă politic, întreprindere individuală. Totodată, este dezbătută şi problema existenţei ori inexistenţei concursului de infracţiuni dintre infracţiunea principală şi infracţiunea de spălare a banilor.


Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – martie-aprilie 2018.
În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul De ce Președintele nu s-a conformat Deciziei CCR.
Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...