Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 8/2013

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6414
Data apariției: 15.10.2013
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Numărul din luna august al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță, care au rolul de pregătire pentru perioada de intensă activitate juridică din toamnă.

Editorialul din acest număr l-am dedicat Apelului Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România cu privire la aplicarea corectă a reglementărilor cuprinse în Noile Coduri în interesul ocrotirii efective a dreptului de acces la justiție si pentru realizarea unei justiții efective, în care să triumfe dreptatea bazată pe lege. Acest apel de la sfârsitul lunii iunie a fost adresat autorităților responsabile de luarea măsurilor corespunzătoare pentru crearea condițiilor optime de aplicare corectă a noii legislații în activitatea de zi cu zi a cetățenilor, a instituțiilor si autorităților publice si în activitatea de înfăptuire a justiției. Consiliul U.N.B.R. îsi reafirmă disponibilitatea pe această cale de a continua parteneriatele complexe cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu magistrații si asociațiile acestora, pentru a accelera îndeplinirea obiectivului comun: aplicarea corectă a legii!

Cu ocazia pregătirii Colocviului bienal al Asociației Internaționale de Dreptul Urbanismului (AIDRU) care se va desfăsura la Bucuresti, publicăm în paginile revistei un interviu cu dl profesor Mircea Duțu, fondatorul dreptului urbanismului în România, directorul ICJ și președintele ARDU. Domnul profesor ne vorbeste despre situația dreptului urbanismului în România care se caracterizează printr-o relație confuză între arhitectură și drept: „dreptul român al urbanismului reprezintă mai ales un drept de poliție administrativă, atent în a preveni încălcările unei ordini definite și preocupat să vegheze la respectarea unor reguli de protecție”. în finalul interviului domnul profesor militează pentru realizarea unui Cod al urbanismului: „în situația în care legislația în materie este relativ săracă, incompletă și într-o anumită măsură chiar inadecvată, se impune o codificare cu un puternic caracter creator, ceea ce înseamnă elaborarea unui volum important de noi reglementări”.

în continuare puteți citi un articol extrem de interesant, semnat de dl Florin Caloianu, dedicat Principiilor specifice și regulilor de exercitare a profesiilor juridice liberale. Sunt avute în vedere: profesia de avocat, de notar public si de executor judecătoresc.

Curierul legislativ subliniază cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 august 2013, în domeniile: penal, profesii juridice, activitate notarială, dreptul muncii, fiscal si bugetar, administrație, asigurări si mediu.

Rubricile de Actualitate europeană și internațională corespunzătoare lunii iunie 2013, realizate de Daniela Ivan, respectiv de Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

Rubrica cuprinde articolul semnat de domnul Cristian Gheorghe care prezintă particularitățile noii instituții juridice adoptate de Codul civil, si anume administrarea bunurilor altuia, al cărei domeniu de aplicare este declarat din start ca fiind unul extins atât din punct de vedere al obiectului, cât si al materiei juridice. Sunt avute în vedere: definirea noțiunii, speciile de administrare, obligațiile administratorului, raporturile juridice cu terții si natura revocabilă a administrării bunurilor altuia.

Drept privat

Rubrica cuprinde articolul semnat de avocatul Ferdinand Secosan si are în vedere greșita interpretare și aplicare a art. 530 C.civ. în practica judiciară și doctrina actuale. Reglementarea actuală a modalităților de executare a obligației de întreținere reprezintă o mică revoluție în materia acestei instituții de drept civil, raportat la vechea reglementare găzduită de Codul familiei și abrogată din 1 octombrie 2011. O revoluție încă neobservată de nu puțini autori și practicieni.

Drept public

Rubrica cuprinde comentariul unei decizii a Curții de Apel Bucuresti si este semnat de domnul Dumitru-Daniel Serban. Comentariul critic adus deciziei vizează: achizițiile publice, contestația depusă de ofertantul de pe locul trei prin care se critică oferta de pe locul întâi, contestație lipsită de interes. Deși majoritatea hotărârilor enumerate reflectă optica expusă în decizie, din perspectiva autorului notei contestația formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, contrar opiniei majoritare, nu este lipsită de interes, după cum chiar aceeași instanță s-a pronunțat în alte spețe similare. în susținerea acestei opinii sunt aduse numeroase argumente atât de drept intern, cât si din jurisprudența europeană.

Drept penal

Rubrica cuprinde comentariul unei decizii a înaltei Curți de Casație si Justiție si este semnat de doamna judecător Cristina Rotaru. Comentariul deciziei vizează infracțiunile: trafic de influență, furt, înselăciune, santaj. Autoarea îsi exprimă punctul de vedere cu privire la gresita interpretare a instanței care în motivare confundă noțiunea de apropriere cu cea de folosire a bunului.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – mai 2013.

în rubrica de Instrumente veți regăsi un articol dedicat fenomenului „treaty shopping” ca abuz al acordurilor bilaterale privind dubla impunere, semnat de avocatul Bogdan Enica. în acest articol sunt analizate practica planificării fiscale prin exploatarea posibilităților oferite de tratatele și acordurile fiscale internaționale (așa-numitul „treaty shopping”) și influența sa asupra economiei globale.

Ca în fiecare număr revista se încheie cu un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.
Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...