Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 8/2014

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6758
Data apariției: 25.09.2014
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Ca în fiecare an, din 2002 până astăzi, punem la dispoziția practicienilor cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată după modelul revistelor de specialitate din străinătate.

Numărul din luna august al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna iulie 2014, inclusiv deciziile de neconstituționalitate, recursurile în interesul legii admise, dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală și deciziile CEDO publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunilor iunie-iulie 2014, realizate de dna Daniela Ivan, respectiv de dl Bogdan Aurescu, aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

ArticolulConsumatorul – între prevederi legislative și opinii doctrinare, semnat de Asist.dr. Mihaela Iliescu, propune analiza cadrului legal al protecției de care beneficiază consumatorii. Pentru conturarea noțiunii de „consumator”, autoarea face o trecere în revistă a definițiilor existente în legislația românească, cât și în cea a Uniunii Europene. Necesitatea protecției consumatorilor împotriva abuzurilor profesioniștilor s-a concretizat într-o nouă ramură de drept, și anume dreptul consumului, prin concentrarea și sistematizarea mijloacelor de protecție, preventive și sancționatorii, într-o legislație specifică – legislația protecției consumatorilor. în final, fără a nega importanța existenței unei definiții consacrate legislativ a conceptului de consumator, parcurgând opiniile exprimate în literatura de specialitate, cât și jurisprudența în materie, concluzia este că această definiție dă naștere unor ample discuții și unor interpretări diverse.

Drept privat

Comentariul Deciziei Curții Constituționale privind declararea dispozițiilor art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă ca neconstituționale semnat de Prof.dr. Ioan Leș. în opinia autorului comentariului, soluția pronunțată de instanța constituțională este departe de a fi convingătoare, deși sunt invocate argumente importante deduse nu doar din legea fundamentală, ci și din jurisprudența Curții Constituționale și a CEDO. Concluzia prof. Leș este că decizia de neconstituționalitate examinată obligă forul legislativ la o reconsiderare a normelor privitoare la competența instanței de executare, fiind un nou caz de interpretare excesivă a noilor dispoziții ale Codului de procedură civilă.

Comentariul Sentinței nr. 8460/2014 a Judecătoriei Sectorului 3 București privind ipoteca instituită asupra unei creanțe, titlu executoriu, condiție/termen și incidența Legii nr. 85/2006 semnat de Avocat Petre Piperea. în opinia autorului comentariului, soluția pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București este „profund greșită, întrucât încalcă flagrant două principii fundamentale: nemo plus iuris ad allium transfere potest quam ipse habet și res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest. Mai mult, această hotărâre poate constitui un semnal favorabil pentru inițierea unei practici nelegale, deoarece titularii unor creanțe contestate nu vor mai depune efortul de a se adresa instanțelor pentru obținerea unei hotărâri care să constituie titlu executoriu, ci vor putea institui ipoteci asupra „creanțelor” respective și vor trece direct la executarea silită a partenerului contractual, chiar dacă acesta din urmă are motive justificate de a refuza plata.

ArticolulElemente de noutate în reglementarea internă referitoare la aspectele civile privind răpirea internațională de minori, semnat de Lect.dr. Claudiu-Paul Buglea și Avocat Carmen Zăbrăutanu. Articolul își propune o trecere în revistă a principalelor aspecte de noutate aduse de Legea nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.

Drept public

Comentariul Deciziei nr. 207/2014 a Curții de Apel Alba Iulia privind delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice și anularea licitației în situația în care au fost depuse doar două oferte semnat de Dr. Dumitru-Daniel Șerban. Hotărârea instanței survine deciziei nr. 4344/02.12.2013, în considerentele căreia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a apreciat drept tardivă critica societății contestatoare precum că, deși la procedura de atribuire au participat doar doi operatori economici, autoritatea contractantă a stabilit un câștigător, încălcând prevederile art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. O analiză interesantă în cadrul comentariului este concentrată pe răspunsul ANRSC la întrebarea dacă este legală atribuirea contractelor în discuție în situația în care, la licitație, autoritatea delegatară nu primește cel puțin trei oferte/criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin trei ofertanți, sau delegatarul este obligat să anuleze procedura. în opinia autorului comentariului, răspunsul dat de A.N.R.S.C. este unul surprinzător, care trădează fie o slabă cunoaștere a normelor domeniului în care activează această autoritate, fi e refuzul ei de a le da eficiență, respectiv intenția fățișă de a le încălca.

Drept penal

ArticolulCâteva considerații relative la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare, semnat de Lect.dr. Aurel Ciobanu. Prezentul demers teoretic are drept obiectiv realizarea unei analize asupra principalelor elemente de noutate consacrate de dispozițiile procesual penale în vigoare în materia punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – mai-iunie 2014.

în cadrul rubricii Instrumente, Avocatul Ferdinand Secoșan pune în discuție recenta hotărâre a C.J.U.E. în cauzele conexate C-58/13 și C-59/13 în articolul Avocat în Europa. Hotărârea preliminară pronunțată la 17 iulie 2014 nu este, în esență, o noutate în jurisprudența acestei instanțe europene. Hotărârea este rezultatul aplicării consecvente a regulilor pieței unice și ale libertății de stabilire prevăzute de tratatele Uniunii Europene. Nouă este doar situația de fapt căreia i s-a aplicat această hotărâre. Ea prilejuiește și ocazia unui scurt excurs prin unele situații mai puțin cunoscute, credem, publicului larg, în ce privește practica avocaturii în unele state membre ale Uniunii Europene.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...