;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar Nr. 8/2015

Preț redus: 35,62 RON Preț: 41,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 44
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 7016
Data apariției: 23.10.2015
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revistă de actualitate juridică!
Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

 

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

Numărul din luna august al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.
 
Editorialul din acest număr este semnat de dr. Gabriela Zanfir și are ca subiect de analiză cauza Delfi c. Estoniei care ridică problema răspunderii portalurilor online de știri pentru comentariile postate de cititori. întrebările care au făcut obiectul acestei primei cauze aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului chemată să examineze spinosul raport dintre libertatea de exprimare, discursul anonim pe Internet și rolul pe care un portal de știri îl joacă în acest scenariu au fost: Este un portal de știri pe Internet responsabil pentru repararea prejudiciului cauzat unei persoane de comentariile postate anonim de cititorii săi? Poate fi considerat un portal online de știri ca având aceleași obligații precum un editor media clasic? Se poate considera că o eventuală răspundere a portalului de știri începe chiar înainte de publicarea comentariilor? Este efi cient pentru persoana ale cărei drepturi ale personalității au fost lezate să solicite repararea prejudiciului de la utilizatorul-autor al unui comentariu defăimător?

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii iunie 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof. Bogdan Aurescu.
 
Dreptul afacerilor

Articolul Regimul juridic al contractului de comision în lumina noului Cod civil, semnat de lector univ. dr. Andreea-Teodora Stănescu, propune spre analiză contractul de comision sub toate aspectele sale: sediul materiei, aspecte de drept tranzitoriu, calificarea unui contract drept contract de comision, părțile, încheierea contractului, caractere juridice, efecte, răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului și încetarea contractului.

Articolul Particularități ale contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, semnat de drd. Laura-Valeria V. Malinetescu, își propune într-o primă fază să realizeze o scurtă și punctată analiză juridică a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care stau la baza derulării relațiilor contractuale – motoare ale sistemului de asigurări sociale de sănătate – în raport cu contractul de furnizare astfel cum acesta este definit și reglementat prin noul Cod civil5, și a instituțiilor juridice – cesiunea de creanță și ipoteca asupra creanțelor, pentru ca ulterior să se poată concluziona cu privire la opozabilitatea acestora în fața caselor de asigurări de sănătate.

Drept privat

Articolul Considerații privind calitatea procesuală în litigiile dintre consumatori și profesioniști, semnat de lector univ. dr. Mădălina Dinu, relevă faptul că specificul litigiilor ce implică profesioniștii a determinat adoptarea de către legiuitor a unor reguli procedurale specifice privitoare la calitatea procesuală activă ori pasivă. Aceste reguli speciale sunt în realitate derogări de la aspectele legale în litigiile ce nu implică profesioniști și au ca efect posibilitatea introducerii unor acțiuni cu un cadru procesual extins, o extindere a efectelor hotărârii judecătorești în cadrul acțiunilor colective, facilități în ceea ce privește taxele judiciare de timbru, respectiv un regim derogator în privința cheltuielilor de judecată.

Drept public

Articolul Diplomația parlamentară în statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte de drept comparat, semnat de dr. Marian Enache, oferă o analiză detaliată a conceptului de diplomație parlamentară ca instrument principal de înfăptuire a relațiilor internaționale ce reprezintă ansamblul mijloacelor și activităților specifice utilizate de un stat pentru realizarea politicii externe. Articolul cuprinde și o analiză comparativă între diplomația parlamentară și cea guvernamentală prin evidențierea avantajelor, criticilor sau a capcanelor pe care le presupune diplomația parlamentară. Nu în ultimul rând, analiza de drept comparat la nivelul statelor Uniunii Europene constituie un punct de interes major pentru cititor.

Drept penal

Articolul Excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării, semnat de conf. univ. dr. Cristina Rotaru, tratează problema supusă discuție din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România.  în practica judiciară se reține de multe ori incidența textului privind circumstanța atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii amenințate și a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfășurare sau unul consumat.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CJUE, IPI – mai-iunie 2015.

în cadrul rubricii Instrumente, conf. univ. dr. Titus Corlățean face o incursiune în jurisprudența CEDO, cu accent asupra executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului privind România în materia imobilelor naționalizate, fiind supuse analizei cauzele: Brumărescu contra România, Maria Atanasiu și alții contra României, Preda și alții contra României.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.
Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta N/A
Loading...
Vă rugăm, așteptați...