Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Curierul Judiciar, Nr. 9/2014

Preț redus: 33,07 RON Preț: 38,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Reviste
Cod produs: 6805
Data apariției: 20.11.2014
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
Ca în fiecare an, din 2002 până astăzi, punem la dispoziția practicienilor cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată după modelul revistelor de specialitate din străinătate.

Numărul din luna septembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof. dr. Ioan Leș, membru în Consiliul Științific al Institutului Internațional de Procedură Civilă și Executare Silită al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești. Pe fondul unui nou Cod de procedură civilă adoptat în România, dar mai ales în preajma unei modificări în materia executării silite care urmează să fie adoptată până la finalul anului, redacția revistei împreună cu autorul au găsit potrivit să prezinte demersurile inițiate în 2006 pentru elaborarea unui Cod mondial al executării silite în materie civilă. Adoptarea unui astfel de Cod reprezintă un demers juridic științific deosebit de util pentru armonizarea legislațiilor naționale în materia atât de importantă și de actuală a executării silite. Autorul își propune punctarea principiilor de bază reunite în Proiect, dar mai ales dezvoltă un răspuns la întrebarea „Care este scopul Codului mondial al executării?

în cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna august 2014, inclusiv decizii CEDO publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii august aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional.

Dreptul afacerilor

Articolul Analiza condițiilor generale pentru modificarea societății în reglementarea Legii nr. 31/1990, semnat de judecător drd. Amelia-Raluca Bușcă. Modificarea societăților, realizată prin modificarea actului constitutiv al acestora, apare ca fiind una dintre soluțiile cele mai avantajoase și mai puțin intruzive puse de lege la îndemâna semnatarilor unui pact societar pentru satisfacerea nevoilor societăților de extindere, concurențiale sau economice. Autoarea, în cadrul unui demers teoretic și practic totodată, analizează condițiile generale pentru modificarea actului constitutiv.

Drept privat

în articolul Părțile în acțiunea în petiție de ereditate, asist.univ.drd. Doru Trăilă face o analiză amplă grefată pe reglementarea actuală, încadrată de analizarea fizionomiei pe care petiția de ereditate o avea în dreptul roman și de trecerea în revistă a definițiilor date în doctrina franceză, cu nuanțele aferente surprinse de autori în încercarea de a conceptualiza dreptul celui ce se pretinde adevărat moștenitor de a acționa împotriva celui care, pretinzând drepturi succesorale proprii, stăpânește activul succesoral sau o parte a acestuia.

Drept public

Articolul Invocarea excepției de nelegalitate asupra actelor administrative fiscale și procedura de judecată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă semnat de lect.univ.dr. Oliviu Puie. Printre modificările de esență aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin art. 54 din Legea nr. 72/2012 se numără și cele referitoare la excepția de nelegalitate; pornind de la câteva soluții pronunțate de instanțele judecătorești, autorul își propune să analizeze una dintre problemele mai puțin cercetate în doctrina de specialitate și practica judiciară – excepția de nelegalitate a actelor administrative fiscale, ca specie a actelor administrative, conchizând că modificarea sus-menționată contravine normelor constituționale.

Drept penal

Articolul Observații asupra unora dintre noile dispoziții legale prevăzute în materia individualizării pedepsei semnat de procuror Cristian-Valentin Ștefan. în cuprinsul studiului sunt abordate trei probleme, și anume: definiția pedepsei, prin reliefarea scopului și a funcțiilor acesteia; deosebirea dintre vechea și noua reglementare a criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei; natura juridică a noilor instituții – renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI –iulie 2014.

în cadrul rubricii Instrumente, drd. Ana-Maria Vlăsceanu semnează articolul Categorii de lucrători ce fac obiectul transferului de întreprindere în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prin analizarea jurisprudenței CJUE, privitoare la domeniul de aplicare a directivelor ce reglementează instituția transferului de întreprindere, autoarea urmărește să identifice acele categorii de lucrători care vor beneficia de protecția conferită de instrumentele juridice menționate, conceptul de „lucrător” având, în principiu, un înțeles comunitar diferit față de accepțiunile naționale.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.
Editura C.H. Beck
ISBN N/A
Format carte N/A
Coperta Necartonată
Loading...
Vă rugăm, așteptați...