Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 9/2020

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 60
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 8359
Data apariției: 07.04.2021
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
Preț redus: 40,72 RON Preț: 47,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna septembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1-31 mai 2020, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii mai 2020 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează Efectele clauzelor contractelor colective de muncă atunci când stabilesc drepturi salariale la un nivel considerat inferior celui minim stabilit în lege. În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar asupra efectelor unor clauze cuprinse în contractul colectiv de muncă prin care se stabileşte un anumit nivel al remuneraţiei atunci când acesta este considerat a fi stabilit sub minimul legal. În aceste condiţii, instanţele au fost chemate să decidă dacă acea clauză cuprinsă în contractul colectiv de muncă produce efecte sau, deşi nu s-a constatat nulitatea acesteia, poate fi înlăturată aplicarea ei şi acordate drepturile salariale într-un cuantum superior celui prevăzut de aceasta, corespunzător unor prevederi legale.

Despre arbitraj pentru justițiabili și profesioniști

În cadrul rubricii realizate de dr. Beatrice Onica-Jarka, vicepreședintele Institutului Arbitral Român, semnează articolul din acest număr Constituirea tribunalului arbitral sau despre cum își aleg părțile arbitrii? care își propune tratarea succintă a modalității de constituire a tribunalului arbitral și a incidentelor legale la numirea arbitrilor, recuzarea și înlocuirea acestora, incidente cu impact asupra caracterului valabil și executoriu al hotărârii arbitrale.

Dreptul afacerilor

Articolul Aspecte privind principiul celei mai bune credințe în reglementarea Marine Insurance Act 1906, semnat de drd. Ioana-Roxana Oltean. Principiul celei mai bune-credințe a apărut ca o soluție pentru a putea face față la rapiditatea desfășurării relațiilor comerciale, precum și la diversitatea obiectului poliței de asigurare. Astfel, acest principiu constituie un element sine qua non în materia asigurării maritime. Acesta permite încheierea cu celeritate a contractelor de asigurare și funcționează pe baza încrederii reciproce între partenerii contractuali. Autoarea pornește de la realitatea că, deşi este un concept statornicit, principiul celei mai bune-credinţe constituie încă o provocare pentru părţile contractului de asigurare și propune spre analiză anumite probleme de conduită și reglementare în această materie.

Drept privat

Comentariul Sentinței civile nr. 1459/01.07.2019 a Judecătoriei Reșița, semnat de asist.univ.dr. Cătălin Lungănaşu, privind lipsa titlului executoriu și a încuviințării executării silite. Speța analizată aduce în discuție efectuarea procedurii execuţionale împotriva mai multor debitori, în condiţiile în care instanţa de executare a încuviinţat executarea silită numai a unuia dintre aceştia, în acest caz fiind atrasă sancţiunea nulităţii întregii executări silite în raport cu debitorii cu privire la care instanţa a respins cererea de încuviinţare a executării silite.

Drept public

Articolul Organizarea de alegeri în timpul stării de urgenţă ori de alertă, semnat de asist.univ.dr. Radu-Florin Geamănu. În contextul global actual, în care alegerile au fost afectate imediat și inevitabil de pandemia de COVID-19, autorul subliniază necesitatea  respectării unor reguli sanitare stricte și crearea unui cadru care să asigure faptul că procesul de votare este sigur şi că acesta se desfăşoară în mod corect din punct de vedere tehnic, conferind, deci, legitimitatea necesară, specifică unui proces electoral democratic.

Articolul Stabilirea domeniului rezervat legii organice în lumina Deciziei Curții Constituționale nr. 678 din 29 septembrie 2020, semnat de drd. Constantin Pintilie. Constituția României reglementează în mod expres domeniul rezervat legii organice, astfel că aspectele care trebuie reglementate prin lege organică se stabilesc printr-o interpretare strictă a dispozițiilor constituționale. Această modalitate de identificare a domeniului rezervat legii organice și a limitelor sale a fost confirmată de numeroși autori și a fost aplicată în mod constant de Curtea Constituțională. Decizia Curții Constituționale nr. 678 din 29 septembrie 2020 impune ca legea prin care Parlamentul stabilește data alegerilor după expirarea mandatului de 4 ani să fie o lege organică. Acest articol realizează o radiografie a jurisprudenței Curții Constituționale, subliniind  faptul că Decizia nr. 678 din 29 septembrie 2020 se îndepărtează de la jurisprudența anterioară, precum și caracterul neconvingător al argumentelor în sensul că art. 63 alin. (4) din Constituție ar stabili „în mod implicit” un element din domeniul rezervat legii organice.

Drept penal

Articolul Posibilitatea acordării de daune materiale și morale titularului mărcii, în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, semnat de drd. Bogdan-Mihai Dumitru, tratează posibilitatea acordării de daune materiale, precum și de daune morale titularului mărcii în cazul reținerii în seama unei persoane a săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, constând în punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. În practică, instanțele sunt învestite cu judecarea unor fapte de comercializare de produse vestimentare sau cosmetice falsificate, acțiunea civilă promovată de titularul mărcii de autor fiind soluționată într-un mod contradictoriu de către instanțele judecătorești. În contextul acestor soluții antagonice, autorul își propune în cadrul acestui studiu o analiză a considerentelor ce stau la baza admiterii sau respingerii acţiunii civile, precum şi a textelor de lege incidente, în final expunând aprecierile sale cu privire la soluţionarea corectă a acţiunii civile.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – mai-iunie 2020.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...