;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Dreptul familiei. Editia 5

Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația

Preț redus: 80,70 RON Preț: 94,90 RON

Reducere: 15%

În stoc

Autor(i) Emese Florian

ISBN: 978-606-18-0299-9
Număr pagini: 624
Tip publicaţie: Carte universitară
Cod produs: 7065
Data apariției: 25.01.2016
Ediția: 5
Ediții anterioare: Click pentru detalii
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curs universitar

Fișiere atașate:
Cant:

Scurtă descriere

Analiză completă a instituțiilor dreptului familiei
Despre lucrare
Lucrarea constituie o analiză a raporturilor personale și patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească și civilă și a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justiție comutativă, ci de a organiza instituții de pază ale „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia din membrii familiei, prin echilibrul între independența fiecăruia și solidaritatea intrafamilială. Dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a materiei, de a lăsa la îndemâna soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acordul lor viața conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți, și de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale.

Despre Ediția 5
Ediția 5 aduce numeroase elemente noi, fără a pierde din claritatea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 250 de pagini. Lucrarea întregește studiul noțiunilor de dreptul familiei, conținând, alături de căsătorie, divorț, filiație, autoritate părintească, obligație de întreținere, și analiza regimurilor matrimoniale în lumina noului Cod civil.

Recomandare
Legislația familiei. Prima culegere de acte normative grupate pe instituții de drept

Din cuprins
 • logodna
 • încheierea căsătoriei
 • nulitatea căsătoriei
 • efectele căsătoriei
 • convenția matrimonială
 • regimul comunității legale, comunității convenționale, separației de bunuri
 • motivele și cauzele divorțului
 • filiația față de tatăl din căsătorie și față de tatăl din afara căsătoriei
 • filiația în cazul reproducerii umane asistate medical
 • încetarea adopției
 • drepturile și îndatoririle părintești
 • decăderea din exercițiul drepturilor părintești
 • persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează

Puncte forte
 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • analiza normelor europene relevante în materie
 • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare și esențiale pentru înțelegerea materiei dreptului familiei din perspectiva noului Cod civil
 • ample referințe bibliografice

Ghid practic
Structura lucrării depășește limitele unui curs universitar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat tuturor celor interesați de domeniu. Sunt ridicate multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la clarificarea unor probleme controversate:
 • Care sunt condițiile de fond ale logodnei?
 • Odată încheiată logodna, ce poate oferi acest fapt din punct de vedere juridic?
 • Cum se pierde calitatea de soț și din ce moment?
 • Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție?
 • Care sunt efectele pecuniare ale divorțului în relațiile dintre foștii soți?
 • în ce fel și în ce măsură va afecta evenimentul de stare civilă condiția patrimonială a fiecăruia dintre soți și ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează acesta?
 • Va exista o masă de drepturi și obligații comune în considerarea intereselor familiei?
 • în ce fel și în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soților la noul lor statut în cadrul raporturilor juridice dintre dânșii și, de asemenea, în cadrul raporturilor juridice cu terții?
 • Regimul matrimonial presupune căsătoria, dar e valabilă oare și reciproca, fiece căsătorie presupune un regim matrimonial?
 • Cu ce titlu se aplică regimul matrimonial legal soților care nu au încheiat o convenție matrimonială? voință prezumată a părților sau efect al legii?  
 • Nulitatea sau anularea totală, integrală a convenției se va răsfrânge asupra valabilității actului juridic al căsătoriei?
 • Cum se face că, în sistemul nostru, regimul matrimonial de drept comun este al comunității de bunuri și nu cel al separației de bunuri?
 • Dacă, bunăoară, imobilul comun înstrăinat de unul dintre soți nu a fost predat, soțul „omis” s-ar putea opune predării bunului?
 • Dacă terțul ar introduce o acțiune în revendicare, soțul se va putea apăra invocând caracterul comun al bunului și faptul că actul de înstrăinare nu îi este opozabil?
 • Este lichidarea o etapă subsecventă inevitabilă ori de câte ori a avut loc o încetare/modificare a regimului matrimonial?
 • Cine sunt erezii legitimați să continue acțiunea de divorț?
 • Acceptarea moștenirii este condiție a dobândirii dreptului de a continua acțiunea de divorț?
 • Dacă moștenirea este vacantă, dreptul la acțiune va trece asupra comunei, orașului sau, după caz, a municipiului de la locul deschiderii succesiunii în baza art. 963 alin. (3) C.civ.?
 • Cum se explică dualitatea de opinii privind cuprinderea puterii doveditoare a actului de naștere?
 • Ce urmări poate avea faptul că unul dintre părinți abuzează de statutul său de cotitular al exercițiului autorității părintești?

Despre autor
Emese FLORIAN este prof.univ.dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și titular al cursurilor de dreptul familiei.
Editura C.H. Beck
ISBN 978-606-18-0299-9
Format carte Nu
Coperta N/A
Loading...
Vă rugăm, așteptați...