Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Curierul Judiciar nr. 12/2022

Autor(i) Editura C.H. Beck

ISSN: 1582-7526
Număr pagini: 64
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Periodice
Cod produs: 9801
Data apariției: 21.04.2023
Format carte: Format A4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Curierul Judiciar. Revista ta de drept!

Fișiere atașate:
47,90 RON

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Biblioteca juridică online legalis
Accesează edițiile curente și arhiva revistei în Biblioteca juridică online legalis.

Anul acesta sărbătorim 20 de ani de publicare a revistei Curierul Judiciar și intrăm astfel în al 21-lea an de apariție de Serie Nouă a revistei continuând să oferim juriștilor informație la zi din toate domeniile dreptului, studii și comentarii de practică judiciară, sinteze de jurisprudență și noutăți legislative relevante. De-a lungul timpului ne-am bucurat de colaborarea unor adevărați specialiști, revista impunându-se astfel ca una dintre principalele publicații de specialitate în domeniul juridic din România.

Lansăm o provocare tuturor juriștilor de a se implica în dezbaterea problemelor juridice fundamentale, teoretice și practice, actuale și de perspectivă. Pentru identificarea celei mai bune modalități de colaborare cu Revista Curierul Judiciar, în sprijinul autorilor vine Ghidul de prezentare în care sunt incluse informații despre structura revistei și rubricile în care autorii pot contribui, cât și despre procedura de evaluare și publicare. Acest ghid poate fi consultat online la adresa https://bit.ly/revista-curierul-judiciar.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
HeinOnline - Legal Research Database
EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr, Plagiatul, o provocare pentru Curtea Constituţională a României și pentru instanţele de judecată?, semnat de conf.univ.dr. Marta-Claudia Cliza și lect.univ.dr. Laura-Cristiana Spătaru-Negură, aduce în discuție problema plagiatului în tezele de doctorat care este foarte intens mediatizată în ultimii ani, problemă ce conduce la discursuri pasionale pe posturile de televiziune din România, precum şi în paginile media. Anul 2022 a reprezentat un an important din punct de vedere al tranşării problemei nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională: pe de o parte, Curtea Constituţională a intervenit prin Decizia nr. 364/2022 în soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; pe de altă parte, instanţele de judecată au aplicat în cauzele pe care le soluţionează considerentele şi dispozitivul Deciziei nr. 364/2022 (cu referiri la jurisprudenţa recentă a Curţii de Apel Ploieşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal).

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 august - 30 septembrie 2022, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunilor august-septembrie 2022 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.univ.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare și cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr Judecător drd. Răzvan Anghel analizează data de la care curge termenul de prescripţie extinctivă a dreptului la compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat. Practica judiciară în această materie demonstrează că nu există un punct de vedere unitar asupra momentului la care începe să curgă termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a solicita obligarea angajatorului la plata compensaţiei pentru concediul de odihnă neefectuat până la încetarea raportului de muncă.

Dreptul afacerilor

Articolul Greenwashing – începutul sfârșitului?, semnat de Avocat Bogdan-Marian Pîrvu, își propune o scurtă analiză asupra conceptului de greenwashing în contextul în care vom asista pe viitor la o îmbogățire a legislației pe marginea acestui subiect. Într-un mediu economic în care filosofia principală a fost și este chiar și în prezent de a nu lăsa crizele să treacă fără a capitaliza pe seama lor, comportamentul întreprindelor în ceea ce înseamnă uzul tehinicilor de publicitate deceptivă pentru a asocia în mod fals produsele propuse temelor verzi pare că a ajuns, în sfârșit la un punct de saturație pentru legiuitorul european.

Drept privat

Articolul Relevarea câtorva dificultăţi practice de aplicare a noii legislaţii incidente în materia vânzării terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, semnat de Notar, conf.univ.dr. Ilioara Genoiu. Dreptul de preempțiune este reglementat de o manieră unitară și principială de Codul civil. Există, însă, mai multe acte normative speciale, menite să reglementeze dreptul de preempțiune în materia vânzării diferitelor bunuri (fond forestier, terenuri agricole situate în extravilan, monumente istorice, bunuri mobile clasate ca făcând parte din patrimoniul cultural naţional etc.). Dintre toate acestea, articolul insistă asupra unor aspecte de interes pentru problematica dreptului de preempțiune în cazul vânzării terenurilor agricole situate în extravilanul localității, în condițiile în care legislația în acest domeniu a suferit relativ recent modificări substanțiale. De altfel, sunt relevate câteva dificultăți practice de aplicare a Legii nr. 17/2014, astfel cum a fost ea modificată, act normativ ce prezintă incidență în acest domeniu.

Drept public

Articolul Un mijloc legal, adesea neglijat ori subestimat, de diminuare a procesualităţii la atribuirea contractelor de achiziţie publică – cererea autorităţii contractante de obligare a contestatorului/petentului la plata cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei/plângerii, semnat de dr. Dumitru-Daniel Şerban propune o scurtă incursiune în materia cheltuielilor de judecată în litigiile de drept administrativ privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Analiza a scos la iveală o abordare nepermis de indolentă din partea autorităţilor contractante, care încă nu au descoperit că au la îndemână nu doar dreptul, ci şi obligaţia de a îşi recupera, de la partea adversă care pierde total sau parţial procesul, cheltuielile pe care le-au efectuat cu purtarea acestuia, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţelor de judecată.

Drept penal

Comentariul Încheierii nr. 12/11.01.2022 a Înaltei Curți de Casaţie și Justiţie, Secţia penală, Completul de 2 judecători de cameră preliminară, intitulat Cameră preliminară. Contestaţie. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativă, semnat de Judecător, asist.univ.dr. Cristian Bălan și Avocat Giulia Șologon, evocă o problemă frecvent întâlnită în practică privind limitele în care judecătorul de cameră preliminară poate analiza anumite aspecte de nelegalitate pretins a fi fost săvârșite în cursul urmăririi penale ce pot avea ca rezultat restrângerea dreptului la apărare în raport cu obiectul camerei preliminare. Cercetând excepțiile invocate, completurile de judecători de cameră preliminară de la ambele instanțe au plecat de la analiza obiectului procedurii de cameră preliminară, inclusiv modalitatea de descriere a faptelor. Prin hotărârea pronunțată s-a reținut că judecătorul de cameră preliminară nu poate efectua aprecieri asupra temeiniciei acuzației în materie penală nici pe cale indirectă, astfel cum s-a solicitat în cauza invocată, îmbrăcând această formă de control într-o analiză de legalitate a altor acte prin care, în cursul urmăririi penale, se exercită acțiunea penală. Totodată, o analiză de temeinicie a acuzației în materie penală nu poate fi declanșată nici de o eventuală critică asupra modalității de descriere a faptei prin rechizitoriu, în sensul că aceasta ar fi fost insuficient descrisă deoarece probele care au stat la baza acuzației sunt incomplete și nu au fost astfel evocate toate împrejurările de fapt în funcție de care s-a reținut că este necesară trimiterea în judecată.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE – august-septembrie 2022.

Instrumente

Articolul Dreptul de a muri și nemurirea forțată, semnat de Avocat dr. Veronica Dobozi. Există numeroase situaţii create de medicina modernă în care persoane ce ar deceda în mod sigur fără o intervenţie medicală, beneficiază de prelungirea vieţii ca urmare a acestor metode noi. Ştiinţa medicală le-a dezvoltat cu scopul de a prelungi viaţa pacienţilor şi de a îmbunătăţi sănătatea acestora, dar atunci când scopul medicinei intră în coliziune cu dorinţa pacientului de a muri sau atunci când pacientul nu (mai) este capabil să-şi exprime voinţa, intervine (sau ar trebui să intervină) dreptul. Din considerente de normare a acestor situaţii, deoarece s-au confruntat cu aceste aspecte cu mult înainte ca unele situaţii să se mute în sălile de judecată, medicii au dezvoltat proceduri bazate pe principiile eticii medicale, menite să uşureze şi să standardizeze limitele intervenţiei medicale şi procesul de decizie în astfel de situaţii. Aceste proceduri au în general o valoare de recomandare şi sunt uneori preluate de acte normative naţionale, care le conferă astfel obligativitate. Etica medicală a deschis aşadar drumul drepturilor omului. Dar etica medicală, oricât de binevoitoare ar fi cu drepturile pacientului, este creată de medici, iar aceştia au tendinţa de a controla decizia medicală. Pentru echilibru, pacienţii trebuie să solicite adesea concursul sistemului judiciar. Esenţa dezbaterii constă în găsirea răspunsului la întrebarea: Ce îşi doreşte pacientul? Continuarea unei stări vegetative sau moartea?

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Mesaj de Anul Nou.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Acest ultim număr al revistei conține Tabla de materii a revistei Curierul Judiciar pe anul 2022, în care puteți consulta toate materialele publicate în numerele din 2022, cu indicarea rubricii, titlului articolului, numelui autorului/autorilor și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...