Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Executarea silita in procesul civil. Editia a III-a revazuta si adaugita

Autor(i) Evelina Oprina

ISBN: 978-973-127-203-0
Număr pagini: 656
Cod produs: 2575
Data apariției: 01.09.2009
Disponibilitate: Indisponibil
Editura: Universul Juridic
Colecția: Practica judiciara
Preț redus: 58,50 RON Preț: 65,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

SCURTA DESCRIERE

-
Dreptul de acces la justi?ie ar fi iluzoriu ?i lipsit de eficien?? practic? dac? ordinea juridic? intern? a statului, care respect? preeminen?a dreptului, ar permite ca o hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i obligatorie sau alt înscris ce constituie titlu executoriu s? r?mân? neexecutate în detrimentul unei p?r?i. Tocmai de aceea, statul, în calitate de depozitar al for?ei publice, este chemat s? manifeste un comportament diligent ?i s?-l asiste pe creditor în executarea hot?rârii care îi este favorabil?. A?adar, dreptul la executarea unei hot?râri judec?tore?ti este unul dintre aspectele dreptului de acces la justi?ie ?i reclam?, prin chiar natura sa, o reglementare din partea statului. Monografia de fa??, consacrat? execut?rii silite în procesul civil, reprezint? o sintez? a doctrinei ?i jurispruden?ei în materie, în care sunt valorificate ultimele dispozi?ii legale, cele mai noi solu?ii din jurispruden?? ?i, nu în ultimul rând, aspectele europene ale acestei proceduri, inclusiv consecin?ele ce se r?sfrâng asupra statului na?ional ca urmare a nerespect?rii unui titlu executoriu. Problemele teoretice abordate au fost ilustrate cu solu?ii din practica instan?elor judec?tore?ti atât din Bucure?ti, cât ?i din ?ar?, lucrarea c?p?tând, astfel, caracter aplicativ. Chiar dac? aprecierile, observa?iile, criticile ?i propunerile din cuprinsul lucr?rii nu vor fi acceptate de toat? lumea, cu siguran?? vor suscita discu?ii ?i dezbateri interesante în acest domeniu.   
Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...