Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Fond funciar. Culegere de jurisprudenta

Autor(i) Denisa-Livia Băldean, Gabriela Cristina Frenţiu

ISBN: 978-973-127-162-0
Număr pagini: 760
Cod produs: 2588
Data apariției: 01.06.2009
Disponibilitate: Indisponibil
Editura: Universul Juridic
Colecția: Practica judiciara
Preț redus: 63,00 RON Preț: 70,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

SCURTA DESCRIERE

-
Cartea de fa??, n?scut? la circa 18 ani de la apari?ia Legii fondului funciar nr. 18/1991 ?i la 4 ani de la modificarea acesteia prin Legea nr. 247/2005, este o reflectare a modalit??ii în care vasta problematic? ap?rut? în materia fondului funciar a fost solu?ionat? de instan?ele din raza teritorial? a Cur?ii de Apel Cluj. întrucât una dintre principalele deficien?e cu care se confrunt? sistemul judiciar român, cu inciden?? asupra calit??ii actului de justi?ie ?i a credibilit??ii justi?iei, este practica judiciar? neunitar? ?i aplicarea neunitar? a legisla?iei în vigoare, am încercat, prin prezenta lucrare, s? contribuim, mai mult sau mai pu?in, la cristalizarea unei jurispruden?e care s? constituie un ghid de orientare pentru teoreticienii ?i practicienii dreptului. într-o societate în care abunden?a legilor ?i modificarea lor rapid? nu au timpul necesar pentru a fi re?inute în comportamentul de zi cu zi al cet??eanului se simte nevoia unei contribu?ii la asigurarea certitudinii ?i siguran?ei în acest domeniu. în realizarea prezentei lucr?ri de jurispruden?? în materia fondului funciar s-a pornit de la considerentul c? în prezent solu?ionarea cauzelor în acest domeniu se încheie la nivelul tribunalelor, astfel c? diferitele moduri de interpretare a textelor de lege de c?tre fiecare instan?? de control judiciar pot genera o practic? neuniform?, cu consecin?e directe ?i nefaste în primul rând asupra justi?iabilului.
Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...