Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Emilia-Lucia Cătană

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Martie 2021–Prezent Profesor universitar dr.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Activitate didactică și de cercetare; titular al disciplinelor „Drept administrativ” și „Știința administrației”
01/10/2010–februarie 2021 Conferenţiar universitar dr.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Activitate didactică și de cercetare
04/2013–Prezent Avocat/avocată
Baroul Mureș
Profesie liberală
16/09/2019–Prezent  membru în Grupul de lucru tehnic pentru analizarea/studierea cadrului normativ din domeniul achizițiilor publice și propunerea de soluții legislative, după caz, în vederea asigurării de către Agenția Națională Pentru Achiziții Publice (ANAP) a elaborării, promovării și implementării politicii în domeniul achizițiilor publice
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Cercetare, elaborare legislație
2012–2016  Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică din Senatul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Cercetare științifică, învățământ
2012–Prezent  Arbitru comercial al Curţii de Arbitraj Comercial Intern şi Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Mureş 
Curtea de Arbitraj Comercial Intern şi Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Mureş
Arbitraj comercial
2008–2012 Membru în Consiliul ştiinţific al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Cercetare științifică, învățământ
2012      Directorul Cancelariei Prefectului Judeţului Mureş
Instituția Prefectului-Județul Mureș
Administrație publică
10/2008–08/2010      Director executiv al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş (cumul de funcţii) 
Primarul Municipiului Tîrgu-Mureș
Funcţie publică de conducere în exercitarea căreia am coordonat direct trei servicii de specialitate din aparatul propriu al primarului. Responsabilități (exemplificativ): acordarea de servicii juridice specifice competenţelor legale ale Municipiului Tîrgu Mureş, persoană juridică de drept public în cadrul administraţiei publice locale din România
01/10/2006–01/10/2010      lector universitar dr./drd.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Activitate didactică și de cercetare
12/2002–09/2006        Şef Serviciu în cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş
Primarul Municipiului Tîrgu-Mureș
Coordonarea Serviciului de Autoritate tutelară
08/1997–12/2002       Consilier juridic
Consiliul Judeţean Mureş, str. Primăriei nr. 2, jud. Mureş
Funcţie publică de execuţie cu atribuții juridice. Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei în litigiile în care aceasta a fost parte şi acordarea consultanţei juridice la cererea aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean si autorităților administrației publice locale din judeţul Mureş

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2019 Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat - Drept, dobândit prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5673 din 30.12.2019
Universitatea din București
2012–2016 Doctor în Drept-susținere publică noiembrie 2016, calificativul “Foarte bine” (Magna cum laude) 
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept
Drept administrativ
2005–2009 Doctor în Ştiinţe Administrative, calificativul „Foarte bine” (Magna cum laude)
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administrație Publică
Drept administrativ, management public
2003–2005       Master
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administrație Publică
Managementul sectorului public
1992–1997 Licențiat în Drept
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”
Drept
1986–1990 Bacalaureat
Liceul de Chimie Industrială nr. 1, Tîrgu-Mureș
Operator chimist

Competenţe organizaţionale/manageriale

Președinte sau membru în comitetul de organizare al unor conferințe internaționale sau naționale; organizator al unor workshopuri internaționale sau naționale; coordonator echipe de cercetare științifică; coordonator al echipelor de înfiinţare a unor structuri asociative cu statut de utilitate publică din sistemul administrației publice; experiență în exercitarea unor funcții publice de conducere în administrația publică

Competenţe dobândite la locul de muncă

Competențe de lucru în echipă, competențe de coordonare a tinerilor cercetători (individual sau în echipă), dezvoltarea competențelor didactice, competențe organizatorice și de cercetare

Alte competenţe

1.Înființarea ca membru fondator sau afilierea la mai multe societăți științifice în materia administrației publice:

 • Membru al American Society for Public Administration (secţiunea Public Law&Administration), reputată structură asociativă în materia administraţiei publice din SUA, înfiinţată în anul 1939 şi care editează Public Administration Review, publicație cotată ISI Thomson (2009-2015);
 • Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Secţie naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative, cu sediul la Bruxelles, Belgia (2006- prezent);
 • membru în Colegiul director al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu” (mai 2009-prezent);
 • Membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative (2009-prezent);
 • Membru fondator al Societăţii Române de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (2011-prezent);
 • Cuprinsă în NISPAcee Database of Institutions and Persons” (bază de date a Reţelei Europene a Şcolilor şi Institutelor de Administraţie publică din Centrul şi Estul Europei -The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Estern Europe);
 • membru fondator și președinte al Societății pentru Cercetare și Dezvoltare în Administrația Publică (www.scdap.ro)-2018-prezent.

2. Membru în colegiul de redacție al publicației Revista de Drept Public, editată de Editura Universul Juridic, București, indexată în baze de date internaționale (BDI) recunoscute în domeniul științelor juridice (HeinOnline, EBSCO, SSRN)

3. Membru în colegiul de redacției al publicației L’Europe Unie, editată de EBC/Prodifmultimedia, Paris, ISSN 0248-2851; indexată în baza de date internaţională recunoscută în domeniul științelor juridice CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail? id=1955); indexată în baza de date a Comisiei Europene ECLAS Journals (European Commission Libraries Catalogue), recunoscută în domeniile Eu/EC Policy, EU/EC Integration (http://ec.europa.eu/eclas/F/?func=direct&local_base=EUC01&doc_number=000453110)

4. Evaluator pentru American Review for Public Administration, revistă indexată ISI (2018 Impact Factor: 2.602) editată de SAGE PUBLISHING, editură cu prestigiu internațional recunoscut

Granturi de cercetare:

 • Membru în grantul de cercetare cu tema ″Centrul de cercetare – dezvoltare în domeniul TIC pentru integrarea în habitat, optimizarea și automatizarea energiilor regenerabile″ - Cod SMIS 48791; finanțator Uniunea Europeană prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI);
 • Membru în grantul de cercetare ″ Platforma on-line integrată iNostri (“Ai Noștri”) ″ - Cod SMIS 47406; Uniunea Europeană prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) ;
 • Director al grantului de cercetare/dezvoltare: „Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locală GAL Defileul Mureșului Superior” (câștigat prin competiție, finanțator Uniunea Europeană şi GuvernulRomâniei - (DGDR AM-PNDR) ;
 • Coordonator local pe județul Mureș al proiectului Support Centers for Roma Communitiescâştigat prin competiție şi implementat de către ONU-United Nations Development Programme-sub numărul 00033466 ID 33466;
 • Director al proiectului "Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Universităţii ”Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureş –octombrie 2007", câștigat prin competiție, finanțator: Municipiul Tîrgu- Mureș.

Premii științifice și profesionale

 • 2017-Premiul II acordat de Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept-pentru lucrarea

Atribuțiile Președintelui României în raport cu Parlamentul” prezentată în cadrul Secțiunii Drept la Sesiunea națională de comunicări științifice studențești “Științele administrative- fundament al culturii juridice”, Craiova, 27 aprilie 2017; subsemnata am avut calitatea de coordonator științific al acestei lucrări (autor fiind studenta Lorena Denisa Pop);

 • 2017-Diplomă de merit acordată de Uniunea Națională a Barourilor din România-Baroul Mureș pentru activitatea desfășurată cu devotament și rezultate deosebite respectiv aportul adus la dezvoltarea instituțională a profesiei de avocat în România;
 • 2017-Nominalizarea monografiei „Contenciosul actelor administrative asimilate” (Ed. C.H.Beck, 2017) la Premiile Uniunii Juriștilor din România pentru cea mai bună carte juridică de drept public în anul 2017;
 • 2009-Premiul Special acordat de Instituţia Prefectului judeţului Mureş pentru cartea ”Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative” (Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

Publicațiile acestui autor

Preț redus: 122,55 RON Preț: 129,00 RON

Reducere: 5%

Preț redus: 98,80 RON Preț: 104,00 RON

Reducere: 5%

Disponibil pentru pre-comandă

Preț redus: 33,16 RON Preț: 34,90 RON

Reducere: 5%

Disponibil pentru pre-comandă

Preț redus: 93,01 RON Preț: 97,90 RON

Reducere: 5%

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x